1. Mai - en ideologisk ulykke for folk og land


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 01.05.2018

Det beste og riktigste en 1. mai tilbeder kan gjøre er å legge bort sin røde fane, sette seg ute i vårsola, åpne en Bibel og begynne å lese fra kapittel 1 i 1. Mosebok.

Vi var en nasjon styrt av gode lover nedfelt i en Grunnlov og med et kristent fortegn – hvilket fortegn avgjør om en lov er god eller farlig for folk og land. Ut «av asken» gjenoppsto en nasjon fra alvorlig sult- og store alkoholproblemer og landet ble frelst og fritt – og det skjedde selvsagt ved at enkelt personer ble omvendt til tro på Kvite Krist. Og ut i fra det trosgrunnlaget ble nye Lover utformet med et fundament ned i De Ti Bud og Jesu Soningsdød på Golgata som gav oss Nåde for Dom for vår Synd mot Gud, for hver den som tror på Jesus Kristus! Forvandlingen av nasjonen skjedde i epoker og den siste var fra 1800 tallet og i årene som kom, med bedring også av levestandarden på mange områder. Det fortelles bl.a. at forkynneren Hans Nilsen hauge laget den første lærebok i jordbruk og spredte utover landet!
Den gode Grunnloven av 1814 fikk vi også og i århundrede før det ble Pontoppidans forklaring til Martin Luthers katekisme (altså en lærebok i kristendomskunnskap) og selve Bibelen, fundamentet for den første grunnskolen i Norge og folkeopplysningen!

 

I denne perioden, siste halvdel av 1800 tallet, voks også 1. mai bevegelsen opp, internasjonalt – den som legger sin ære og berømmelse i å angripe Bibelens anbefalinger om familien og foreldreretten som en nasjons fundament. Marxismen hadde sin inspirasjon ned i 1. mai 1776 og åndsverket til Adam Weishaupt, bayersk jesuitprofessor, som du leser om i linken over. Sentralt hos Weishaupt sto ødeleggelsen av nasjonene ved å ødelegge protestantismen, oppheve privat eiendomsrett, standardisere utdanningssystemet og bryte opp familielivet. Det er antagelig de færreste som fronter denne internasjonale sosialisme/marxisme o.l. som forstår hva de er med på – det forstår de først når deres ideologi har ført nasjonen inn i elendigheten og når revolusjonens barn til sist også spiser sine egne – det skjer alltid. En revolusjonær ved makten stoler ikke på sine med-revolusjonære kamerater – det ligger i ideologiens iboende Onde natur og den er i sitt fundament u-rettferdig.
Denne åndsimpuls kom også til Norge helt på slutten av1800 tallet ved Brandes og sakte men sikkert ble bl.a. evolusjonshypotesen introdusert i landet og den skapte grobunn for den liberale teologi for den satte spørsmålstegn ved hele Skapelsesberetningen i 1. Mosebok – var den løgn var jo resten av Bibelen også usann. For så vidt en logisk tanke – men basert på en løgn og derfor med ondskapens logikk – for ingen bør være i tvil om at det fantastiske Skaperverket rundt oss, nettopp er Skapt – noe annet er en Umulighet – men for en Djeveltilbeder (som er den faktiske herren til en som ikke tror på Herren) er det det verste vedkommende kan høre at vi er Skapt i Guds bilde. Da vrenger det seg noe innvendig i han – opprøret mot sin Skaper gjør han aggressiv og uvel på mange måter. I fra dette hjertelivet, i utakt med sin Skaper, gror det opp en sterk vilje til å knuse Kristendommens lære og praktisering i samfunnet.

Denne ideologi akselererte i Norge, fra ca 1920, gjennom ideologene fra Frankfurterbevegelsen som er kulturmarxister. Frankfurterskolens folk hadde rundt 1920 også et møte der de samtalte med Vladimir Lenin og deres mål er såre enkle: De skal knuse den Evige Tro i mannens hjerte – klarer de det så går resten av samfunnsutviklingen raskt nedover. For en kristen vil kjenne igjen dette hedenskapet og motarbeide det i Jesu navn – det er de farligste motstandere for en Guds motstander. For Guds motstanderen VET så inderlig vel at han har tapt sin sak, Gud vil gripe inn og knuse Djevelen, men Djevelens kraft er så sterk i hans indre liv/sjel at han ikke av egen kraft prøver å bekjempe Kristus og Hans disipler på jord. Han er i Djevelens vold og kun Jesus Kristus kan løse hans trellebånd!
Da havner også en 1. mai tilbeder ned på at hans eneste redning er ordene i Johannes evangeliet kap. 3, 16-17: - For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv; for Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulde bli frelst ved ham.
Velkommen med i arbeidet for å redde nasjonen Norge!


Tillegg:

Har noen undret seg over antisemittismen i de røde bevegelsens ånd - det er den samme ånd vi kvelden 30. april 2018 så presentert på TV der Israels statsminsiter Netanyuahu blottla hele Irans atomvåpenprogram for å ødelege Israel og dets likesinnede ideologier. Det er løgnens ånd - og den er så hatsk på alt som har relasjon til Den Treeninge Gud at de ønsker å slette det fra verdens overflate - for ett godt bevis på Guds eksistens!