Krisemaksimering – en metodikk brukt av Frankfurterskolen

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.09.2017

Vi husker alle «slaget om Charlottesville» der Donald Trump rettet pekefingeren til begge sider. Det vi vet at på den ene siden sto bl.a. nynazister og på den andre siden
Antifa (en vel mere brutal gjeng en de norske Blitzerne var) støttet økonomisk av George Soros, en av verdens rikeste menn. Det var altså ett vel regissert spill – og regien bygger opp en krise og så maksimeres den ytterligere. Ved endemålet overtas totalt makten i ett samfunn. Løgn er mye brukt i det spillet, men en står lite tilbake for bruk også av politiske drap.

De ideologiske hovedlinjer i dette spillet i vesten er kort fortalt:

"Nyradikalismens intellektuelle og åndelige utgangspunkt er representert ved Darwin, Marx og Freud. Med disse personer ble de moralske absolutter forkastet, og vårt folk ble gitt nye tankebygninger og strukturer. "Når Gud er død, er alt tillatt", sa Hitlers yndlingsfilosof, Nietzsche. Hvis Guds skaperordninger og det kristne menneskesynet blir radert ut av folkets tenkemåte og erstattet med andre tankebygninger, vil landets lover etter hvert bli forandret. Dette vil lede til dyptgående forandringer i samfunnet. Tidens åndskamp er da i utgangspunktet en kamp om menneskesyn." Og videre sitert: "Nyradikalismen lar seg avsløre ved dens angrep på det kristne menneskesynet, dens angrep på ytringsfriheten, og dens angrep på foreldreretten. Det er på disse områdene tidens åndskampslag vil komme til å bli utkjempet." Disse linjene skulle vel forklare hvorfor vi i dag har en kamp om disse tre hovedområdene.

(Kilde: Hva er og vil sosialismen?)

Det brukes noe ulike begreper om disse folkene og deres gjerninger, som kulturmarxister, kulturrevolusjon, sosialisme, Frankfurtere m.fl. Ideologisk, om en tenker på sluttresultatet, er det ingen forskjell på disse ideologiene – de er bygget på avgudsdyrkelse og bokstavelig talt hater alt som lukter av «kristenmannsblod» der bl.a. nasjonalstaten er bygd på rett og rettferdighet, familien som en grunncelle og der ethvert menneske har ett genuint menneskeverd. Ytringsfriheten blir på ett tidlig stadium svært begrenset for annerledestenkende – mens man gjennomfører et ferniss av et demokrati. Sett deg ned og prøv å skille de norske politiske partiene over sperregrensa på de 3 ideologiske understrekte punktene over – du vil få deg en aha opplevelse. Det du vil oppdage er at det tenkes svært likt og saken er at samfunnet rakner, muligens noe senere ved noen valgte partier – men retningen er den samme. Det som kanskje også vil overraske deg er at det sitter personer sentralt plassert i kristne små og store organisasjoner som fronter klassisk darwinisme rett inn i bedehusfolket – der er de effektivt med på å rive ned det kristne menneskesynet og støtter Frankfurterbevegelsen.

 

I Norge har vi dette året sett noe av det samme, som i USA, der ny-nazismen og antisemittismen er på fremmarsj. De inntok bl.a. gatene i Kristiansand uten å bli stoppet av norsk statspoliti. Et ord heter at de som inntar gatene inntar snart landet. Hitler var ekspert på opptog og propaganda, han var nasjonalsosialist. Det kommer helt sikkert flere propagandistiske utspill som går på det ideologiske som nå herjer i Norden og totalitære krefter vil overta. Vi så det igjen på valgdagen i Arendal der sperrebånd var merket med Den nordiske motstandsbevegelsen Nordfront og var hengt foran inngangen til stemmelokalet i Rådhuset. I tillegg var det hengt opp en plakat hvor aksjonistene oppfordret velgere om å «brenne stemmeseddelen og engasjere seg i kampen». I Sarpsborg utførte den samme gruppen søndag en markering utenfor Rådhuset.

I Norge fortsetter man å rive KORSET ned av offentlige bygninger etc. og tenker på en kulturrevolusjon, samtidig er det den sikre vei til ett blodig terrorregime der ytringsfriheten vil bli lagt totalt død og Staten vil bestemme hva du skal mene. Vi opplever det daglig i Norge hvor forsiktige nordmenn er med å ytre seg i form av å si sin mening. I dag bruker staten bl.a. forvaltningsorganet Barnevernet til å hundse befolkningen, store mediehus lever på statens regning og nåde og leverer hva det kreves av dens oppdragsgiver. Eksemplene kunne forlenges.

Motgiften ser du det vil være å hegne om det kristne menneskesynet, og derigjennom ytringsfriheten og foreldreretten. To regimentslæren forteller oss at samfunnet styres med sine midler som domstoler etc og menigheten styres med Guds Ords virkemidler – men for begge disse regimenter – som styres med ulike midler - gjelder det samme styringsfundamentet – Sannheten gitt oss i Guds Ord. Det er like galt å stjele på bedehuset som ute ellers i samfunnet og basisen for den kunnskapen leser vi i De Ti Bud.