Det ligg så vent og ljost

 

Det ligg så vent og ljost,
med arv og utsyn imot dalen,
som fekk so mykje ljos,
frå sjølve himmelsalen.


Frå heimen her gjekk ut,
eit Ord til verdas ende,
om frelse og om fred,
som Gud til jorda sende.


Det er ein arv så stor,
som ingen grenser kjenner,
å spreie Herrens Ord,
som bort det onde vender.

Jørgen Høgetveit
Koklebygda påske 2016 / Velsigna påskehøgtid

 

Det er gården Høgetveit i Evje og Hornnes kommune som er omtalt
i diktet over. Gården har en rik misjonshistorie som spredde seg ut til
de fjerne land. Fra gården er det vidt utsyn over kommunen som ligg
nederst i Setesdalen.  Maleri av Ragnhild Hansen, etter fotografi.