"Voldsbruk" av foreldre, Barnevern og politi?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 01.08.2016

Stortinget har laget en lov for vern av barn - heter det - hvor det er forbudt å utøve vold og å slå barn. Alt til "barnas beste". Vel og bra, men hva mener en med begrepene?

Foreldre kan måtte ta et ulydig barn i øreflippen, et fast grep i armen eller gi en klaps på baken etter gjentatte advarsler. Det har med RETT frihet og orden å gjøre - det samme som politiet er pålagt i samfunnet hvor de ofte bruker mer makt. Og bekymringsmeldingene til Barnevernet strømmer inn fra skoler, helsestasjoner, privatpersoner osv. osv. Ofte anonyme og gjerne etter "magefølelse" som det oppfordres til. Alt til "barnas beste". Og etter en mer eller mindre kvalifisert vurdering av Barnevernet (Bvtj.) - med én underskrift - ikke en dommers som det skulle være i en rettsstat -  går meldinger fra Bvtj. til politiet som rykker ut og evt. tar barna på skolen, barnehagen bak foreldrenes rygg - og kjører til "ukjent adresse" for kortere eller lengre tid - kanskje for alltid med ytterst få besøk.
Skoleloven sier "i forståing og samarbeid med heimen"  - og etter min tid i skolestyret - var det kun foreldreretten som kunne overkjøre rektors jurisdiksjon over barna på skolen. Nå regner fremtredende pedagoger ikke lenger med at barna hører foreldrene til - men fellesskapet. Hva slags samfunn er det vi utvikler som avvikler foreldreretten?

Den brutale adskillelsen rammer selvsagt barna mentalt og skaper "separasjonsangst" og er sterkt traumatiserende noe sykehusene forstod og tok konsekvensen av for ca 50 år siden. Det blir litt av et erstatningsansvar for kommunene etter hvert. Men det rammer selvsagt langt videre nedover i slektene og fellesskapet som barna mister. Når man leser NAUSTDALSAKEN, grøsser en langt inn i sjela hva Bvtj. og offentlige myndigheter kan finne på av hjerteløshet med å ta alle fem barna - endog et 3 mnd. diebarn fra foreldrene og spre barna på 3 forskjellige steder med et strengt besøksregime. Få vågde å protestere i Norge - men det smalt kraftig fra utlandet - med protester 64 steder i 20 land, og med 103 jurister som protesterer kraftig over krenkelse av religionsfrihet, foreldrerett og en rekke  menneskeretter direkte til statsministeren. Prof. dr. juris Johs Andenæs skrev en fyldig kronikk i Aftenposten etter Bjugnsaken hvor han understreker at barneavhør ikke er å stole på og fører fort til justismord. Få vekk politiets Barnehus (11 stk i Norge nå) og la jurister og politi lese Andenæs og sine gamle lærebøker om igjen.

Når det gjelder politiet og vold - så får en ny grøsser når en leser om GLASSJENTA på de 64 s. Stavanger Aftenblad brukte på saken og ser hvordan politiet bruker kraftig makt mot en skakkjørt stakkars jente på 15 år. Les selv. La meg ta et eksempel. Politiet oppfordret foreldrene til å få barna i seng natten til på 1. og 17. mai for å unngå fyll. Om nå poden på 13 sier Nei - alle andre får lov. Faren fester et grep i armen og gutten sier det er ulovlig og går og menger seg med den akademiske russefylla - og politiet  må føre et påseilet 13 åring med makt hjem la oss si kl. 2-3 om natta. Hvem har skylda? Politiet har vel et eget ansvar for hvordan de forstår og praktiserer lovene? Noen må vel bruke vettet? Nå er det på høy tid at man begynner å tenke over hva man har sluppet løs mot de tusen hjem og de små barna - av ideologiske uhyrligheter og inntakelsen av institusjonene. Begynn å les og tenk. Slik kan vi ikke ha Norge og vår dyrevunne frihet. Er dette toppen av "isfjellet" er det på tide å legge ned Bvtj. og få et Familieressurskontor hvor familiene kan få hjelp.