Vettskremt rektor på Danielsens skole?


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.05.16

En lærer på skolen har parallelført Jesu liv med Muhammeds liv bl.a. skriver VG-nett 03.04.16: «Muhammed spredde islam med krig, mens Jesus vendte det andre kinnet til og døde for våre synder». «Jesus var aldri gift. Muhammed var gift med flere kvinner, og en av dem var et barn da de giftet seg». Dette er blant ulikhetene som ifølge Danielsen barne- og ungdomsskole Sotra skiller Muhammed og Jesus."
"Lill-Christine Onstads 12 år gamle sønn kom hjem med dette oppgavearket for to uker siden. Elevene hadde fått i oppgave å skille ut de viktigste kjennetegnene ved islam, og svare på hvorfor Muhammed hadde så mange tilhengere. 12-åringen og klasse-kameratene skulle lære seg de viktigste forskjellene mellom islam og kristendom." Moren - som tydeligvis vet lite om religioner - går til VG og de til en tydeligvis skremt rektor.

Så har rektor følgende reaksjoner når en mor får dette slått opp i VG: "Rektor ved skolen, Frode Monsen, har ikke sett oppgaven før VG tar kontakt. VG fikk beskjed om at det var uansett han som skulle uttale seg om saken. – Jeg har ikke sett dette før, og jeg kjenner ikke til at det har vært brukt i undervisning tidligere. Det er ikke et skriv vi ønsker å formidle til våre elever, sier han. Rektor Frode Monsen kjenner seg ikke igjen i innholdet i oppgavearket. – Det er ikke i tråd med vår undervisning. Vi ønsker å formidle kunnskap om andre religioner med respekt og jeg forstår at folk mener at skrivet gjør det motsatte, sier han til VG. – Jeg vil gjerne beklage hvis vi har provosert noen. Skolen skal formidle kunnskap om islam på en måte som muslimer kjenner seg igjen i. Vi har full respekt for både islam og muslimer og ønsker ikke å spre fremmedfrykt. Monsen sier at kristendomsundervisningen i den aktuelle klassen vil følges tett opp fremover. – Vi vil sørge for at det som undervises er i tråd med læreplanen."

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, "Birgitte Jordahl, skriver i en e-post til VG at undervisningen i den norske skolen ikke skal bidra til fremmedfrykt, og at hun er positiv til at rektor ved Danielsen-skolen kommer til å følge opp saken. – Undervisningen om de ulike verdensreligioner og ulike livssyn skal ikke fremme intoleranse eller frykt for andre kulturer og religioner. Det er bra at skolen understreker at de skal sørge for at det som undervises er i tråd med lærerplanene og lovverket for friskoler, skriver hun."
Les gjerne hele artikkel selv på VG-nett.

Min oppsummering:
Jeg skjønner ikke hva som er faktafeil i denne parallellføringen og at rektor har noen grunn til å beklage. Skal ikke barna lære fakta og sannhet om kristendom og islam på en kristen skole? Rektor synes å gi resten av staben munnkurv - bare han skal uttale seg og på denne måten. Det er dog ytringsfrihet her i landet! Læreren som har laget arket får heller ikke ytre seg - men skal følges tett opp! Statssek. sier at dette har med fremmedfrykt å gjøre - har det det da? Bl.a. det som er sitert er jo sant - og praktiseres i dag - bl.a. barnegifting. Undervisningen skal være i tråd med lærerplanen - men hva med sannheten da? Her bør styret for skolen ta affære!
(Den tomme Jesu grav minner om at dette ikke oppkom i noe menneskehjerte og er noe helt annet enn islam. Nå trengs tydeligvis mektig apologetikk. Hadde redaktør Arthur Berg levd i Bergen nå - hadde dette avfødt mange skarpe ledere i avisen Dagen.)


Relatert stoff:

Nasjonal kristen skolestart i Bergen i 1739 med Sannhet til gudfryktighet.