Verdier uten grunnlag i Skriften og Kristus?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-avisa.no – 22.02.16

Det er mye snakk om verdier - men lite om hva de er og hvor de kommer fra - hvilken forankring de har. Lite konkret og inn til det tragisk forvirrende lyder det fra det ene partiet etter det andre - milelangt unna for eks. stortingsrepresentant Ole Gabriel Ueland (han med Norges to øyenstener: Bibel og Grunnlov, og sammen med flere ga oss tale- og møtefrihet i 1842 og folkestyret i 1837).

Nå blir det mer og mer som vi synger i Sangboken: "Vår formørkede forstand kan jo ikke sannhet kjenne, - - -." Hvems forstand er det som er RETTSKILDEN? Det synes som om menneskeskapte  -ismer, ideologier og avguder overtar mer og mer. Det meste opplever man stort sett som løst prat som lite blir konkret om hva den
RETTE frihet og orden er for noe - den som skaper rettferdighet og har bærekraft på sannhets grunn. Det lyder mer som Pilatus i sin tid meget retorisk sa: Hva er sannhet? Man kunne jo fristes til å si: jasså, du vet ikke det engang - du maktmenneske.

Sinailoven er enkel og klar og har vist sin bærekraft i mange samfunn gjennom lange tider. Men den snakker man ikke høyt om for da er man lovisk - men moral og verdier snakker man løst om i generelle vendinger. Rotet er bortimot fullkomment i den formørkede forstand. Loviskhet er noe man opererer med i det åndelige regiment hvor forkynnelsen er feil av lov og evangelium. Lov og rettskilder for samfunnsstyring er noe helt annet - og er helt avgjørende for styringa av relasjonen til Gud, medmenneske i familie, menighet og samfunn og naturen - relasjoner som vi alle lever i. Rett lov og orden må holdes oppe om vi ikke skal ende i kaos, sammenbrudd og diktatur. (Grekerne)

Er det for mye forlangt å be samtlige stortingspolitikere rydde hjernekista si og få inn en del basalkunnskaper - og da mener jeg basale, selve fundamentet - ikke minst fundamentet i Norges historie fra ca 1800 til godt 1905. Men kristenretten har enda dypere røtter. Den evinnelig retorikken imponerer færre og færre - og praksis viser at det fungerer ikke - og politiker forakten brer seg og hjemmesitterne øker i antall - svære samfunnsmidler misbrukes og mistes, mye som skulle bevare og gi bærekraft til liv og fremtid blir ikke gjort, på tross av store muligheter, osv. Det er aldeles ikke bra for Norges fremtid.
Dere har fremdeles ansvaret og makta i deres hender til å gjøre noe med det om dere vil. Det er et bønnefolk som fortsatt ber for Kongen og de i høy verdighet - for at våre liv skal bli bevart i fred - og dere bør lytte til Bibelen og fedrenes Grunnlov - ikke minst i Lutheråret som stunder til, 500års jubileet i 2017.


Relatert sak:
200års jubileet for Norges Grunnlov