"Vær aktuell i det oppbyggelige, og oppbyggelig i det aktuelle".

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 17.10.2016

 

En prest var kommet ut fra Grini og hadde nok gjort seg sine tanker om hvorfor Norge kom inn i 9. april 1940. Han ble bedt om å tale på en prestesamling og da kom dette:

"Vær aktuell i det oppbyggelige, og oppbyggelig i det aktuelle".

Ronald Fangen hadde opplevd Göring innkalle de ledende jurister i Tyskland og forkynte dem at tysk lov var satt ut av funksjon, nå var Hitlers ord lov. Han forstod og det gikk kaldt nedover ryggen hans å tenke på at makten av folk, industri, våpen etc. i denne mektige nasjon lå i nevne på denne mannen. Han reiste til Norge og samlet til møte om "Nasjonal-sosialismen som ny religionsdannelse."

Nei, han så spøkelser ved høylys dag, mørkemann, overdrev osv., men det var første forfatter tyskerne tok da de kom til Norge. De forstod at han hadde forstått og måtte stoppe han snarest mulig. Les bl.a. i "Nazistenes fengsel". IDEOLOGIER, TANKEBYGGNINGER er farlige og må rives sier SKRIFTEN!!!

Det er dette med "tidens tegn" som vi "skal skjønne når det skjer" og styrkes i troen og ha et Ord i rette tid til advarsel og fortelle hvordan det beskyttelsens rike skal bygges og hvor sverdet skal brukes.

"Da be Nehemias hjerte sterkt av sorg. Han lovede Gud å bygge en borg." Welhaven.

 

Relatert sak
Den Objektive Rett, “Norsk lov” og Fastleger