Utvalg og utvikling er uvitenskapelig tøv

 

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 15.08.2016

At Charles Darwin har fått slik vind i seilene fra ca. 1850 skyldes vel det det enkle faktum som Richard Dawkins uttrykte slik: ”Darwin gjorde det mulig å være en fullt ut intellektuell ateist”. Så sender Dawkins busser rundt i London med reklameskilt. ”Antagelig er det ingen Gud, så nyt livet – osv.” noe som minner faretruende om ”et, drikk og vær glad for i morgen er du død” og Frankfurternes forføreriske undervisning. Det er ikke det minste rart at Karl Marx skrev takkebrev til Darwin fordi han hadde lagt det naturvitenskaplig grunnlag for hans økonomiske "vitenskap". Summerer man opp alle de andre uhyrligheter Darwins teorier har forårsaket - blir det en elendighet uten like. Vi har også en "veirydder" jobb å gjøre i vår tid. Disse tankebygninger, denne ”surdeigen” må ryddes av veien i uendelig mange unge sinn om de skal komme til sann viten og sann tro. Mange sentrale personer vitner om hvordan dette herjer i unge sinn.

Den som betydde noe for utvikling for forskning og utvikling for menneskeheten er ikke Darwin, men munken Mendel med hans arvelære. Den har vi utviklet en betydelig genetikk på basis av og utviklet stadig nye produktive dyr og planter til menneskehetens beste. Så har man også bestrålt en del plantemateriale, sortert og krysset videre med mer eller mindre vellykket resultat. Men har man gått for langt, gjort feil - så man alltid gå tilbake til opphavs-materialet - genbasene  - for potet, hvete, havre osv.

Darwins "lære" - for ikke å kalle det vranglære - er det enkelt å plukke fra hverandre nettopp med ordene utvalg og utvikling. De hevder at man kan se utvikling ved forskjellige typer dyr for eks. hester eller hunder. Det er ettertrykkelig motbevist. For hundene ligger det i genmaterialet alle mulighetene for å bli ulv eller alle typer hunder - alt etter som miljøet favoriserer den ene aller andre del av genbasen får vokse fram. Det samme gjelder for alle andre arter.

Prøver man å pare - krysse - forskjellige arter blir de fleste parringer ufruktbare - og blir det noe avkom - blir de sterile og kan ikke forplante seg videre som for eks. muldyret.

Går vi så til stjerneargumentet, mutasjonene som skal være selve drivkraften i utvikling er det rent tøv. For mennesket har vi ca. 300 mutasjoner i hver generasjon - dvs. ca. 30 år. Alle mutasjoner gir gener med feil i eller tap av kunnskaper, info. - genene (DNA) skal videreføre. Derfor svekkes generasjon etter generasjon - som også Bibelen sier det: Underlagt forgjengelighet. Men en del av mutasjonene er letale, dvs. dødelige. De bringes ikke videre i slektene. De som bringes videre gir ikke ny kunnskap og utvikling, men virker tvert imot svekkende for arten. Ergo finnes det ingen drivkrefter i skaperverket som kan gi noen utvikling. Ergo er hele utviklingstanken rent tankespinn uten forankring i naturen og virkeligheten.

Det finnes selvsagt masse annet stoff som motbeviser hele utviklingstanken som altså brukes til å motbevise Skaperteologien i Bibelen og dermed avsette Gud og Hans vilje. Det dreier seg om kunnskap fra mikroplan for eks. cellens oppbygning og virkemåte - til en rekke fenomen på planeten vår som kan sees og forklares enkelt og greit den dag i dag og bevitner ung jord. Det er selvsagt det rene tøv at skaperverket er milliarder av år. Årsaken er at man trenger å  fantasere slik er: I boken "How life began" av Thomas Heinze sier den berømte professor ved Harvard, Georg Wald i 1995 om utviklingslæren: "Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med, er i størrelsesordenen 2 billioner år  . . . Når vi har så mye tid, blir det "umulige" mulig, det mulige sannsynlig og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler." Dette sier ikke Bibelen fra GT til fakta i naturen som Rom. 1, 19-20 ber oss å sjekke i skaperverket for å bli forvisset om at det finnes en Gud. Nå må man kort og godt slutte med dette uviten-skaplige tøvet før man ender i en total sivilisasjonsoppløsning - kulturrevolusjon som gjør at disse Frankfurtherne elsker bl.a. Darwin. Klare tegn på oppløsning og revolusjon sees med "likekjønnethet", "hen"-kultur og annen dødskultur etter som Skaperen og Hans vilje avvikles i våre sinn og forlates i praksis. Bibelen gir oss frelse og skapte vår sivilisasjon - som mange misunner og ønsker å rive. Vår oppgave er å gjenreise den fulle tillit til Skriften som Luther gjorde i fra 1517 og vi må kjempe for i 2017!