Upassende oppslag i Vårt Land

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no – 28.02.16

Vårt Land (VL) har etter min mening et meget upassende oppslag om Lagets vellykkede
møte i Grimstad med A. Årikstad om kreasjonismen
.

VL skriver: "– Denne kristendommen er ikke mer ekte
Den kristne studentorganisasjonen Laget arrangerer tirsdag et seminar der det stilles spørsmål ved jordens alder og menneskets utvikling. Det har fått andre kristne til å reagere."
av Jaran Ree Michelsen

 

Etter VLs ingress følger bl.a. denne kommentaren:


"– Jeg mener at kreasjonisme er en uting i det kristne miljøet. Den bygger opp murer og styrker forestillingen om at det er en konflikt mellom tro og vitenskap, sier siviløkonom og filosofistudent, Daniel Joachim Kleiven.

Han sikter til tirsdagens arrangement på Universitetet i Agder. Der har Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget/NKSS) invitert teolog Andreas Årikstad til å holde et foredrag som setter spørsmålstegn ved evolusjonsteorien. Det får Kleiven til å reagere:

– Forestillingen om at dette er ekte og tradisjonell kristendom, er feil. Det er ikke sånn at man må betvile vitenskapelige fakta for å tro på Gud, sier han."

Kallhovd som er styremedlem i Laget, svarer etter min mening godt for seg:

"Asbjørn Kallhovd, styremedlem i Grimstad kristne studentlag, er en av initiativtakerne bak arrangementet. – Som kristne har vi en fellesnevner, nemlig at Jesus er vår frelser. Det står i Bibelen, og for at det skal være sant må vi også kunne tro på resten av det som står i Bibelen, sier Kallhovd.

Han ønsker at folk skal få opp øynene for at det er Gud som har skapt verden. Selv er han tilhenger av de kreasjonistiske teoriene, blant annet at jorden ble skapt på seks dager.

– Når vi ser så forskjellig på dette, så forstår jeg jo at han reagerer. Jeg er ikke enig i at dette bygger murer. Dette er et spørsmål om prioriteringer. Hvis du skal legge vitenskapen til grunn for alt, så må Bibelen strekke og tilpasse seg etter den. Det synes jeg blir en gal prioritering. Bibelen må komme først."


Min kommentar
er bl.a. at det er på høy tid at vi får skikkelig forståelse av Bibelens Ord om Skaperen og Hans verk, fundamentet i Skriften. Med min naturvitenskapelige bakgrunn og års arbeid med temaet, er det på tide å få slutt på alt det hjernespinnet som utviklingslæren har presentert for den oppvoksende slekt og plaget oss med.

Møtet ble riktig vellykket etter hva jeg hører med 133 tilhørere og god samtale - så får jo VL og deres intervjuobjekt mene hva de vil. Det er flere på Agder som følger opp slikt arbeid - som vi vet vil gi gode resultater. Det blir det når man holder seg til Guds ORD og sannheten. Aktuelt til alle tider - men skulle være en topprioritert oppgave i Jubileumsåret for protestantismen/reformasjonen (1517-2017) med "Skriften alene". Vi er særlig glad i all hjelp vi får fra bibeltro angloamerikanske organisasjoner og noen i Sverige. Vi trenger virkelig en reformasjon og rett informasjon.

Jeg husker fra min egen studietid på Ås at vi hadde ute sjefsredaktør i VL Håkon Fred Breen. Og på vei til toget fortalte jeg han at jeg hadde hatt stor hjelp av den tankeklare og bibeltro teologen Olav Valen-Sendstad og hadde sittet på Universitets Biblioteket og skrevet av lange avsnitt særlig de to første kp. i "Ordet som aldri kan dø."  En stund etter hadde Breen plukket ut de to kp. og laget et fint hefte av det på CREDO forlag. Han hadde tydeligvis omsorg for oss studenter som kjempet i et avkristnet miljø.

For mer info, bl.a. vitenskapelig stoff om Skapelse/evolusjon: Her