Ung jord eller milliarder av år gammel? Hvor er du i kampen?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.01.2016

En liten introduksjon til saken: Til dags dato begriper jeg ikke at store deler - ja største delen av vårt akademiske miljø tror at jorden er milliarder av år gammel og at Darwin med sin evolusjonslære har rett. Vi har også ID bevegelsen (Intelligent Design) som er minst like farlig fordi den fornekter sentrale deler av hva Bibelen sier om Gud som Skaper. Dette på tross av at:

A. Bibelen er Guds Ords åpenbaring:

1. Først, hva sier Bibelen om Guds åpenbaring: Den er helt klar på at Ordet for dag er YOM, og ingen hebraiker ved noe seriøst universitet i verden mener at det kan bety noe annet enn ett døgn a 24 t.

2. Masse annet kunne vært anført, men jeg nevner 2. Mosb. 20,11 hvor Gud selv har skrevet om budene og at Han hvilte på den 7. dagen - samt det totalt ødeleggende for vår tro er at døden kom inn for milliarder av år siden med fossilene. Da kan man bare glemme Adam og syndefallet og behovet for Jesus - den 2. Adam. Det hører nøye sammen i Skriften. Les selv i NT.

B. Vi nevner også litt om den naturlige åpenbaring i skaperverket som Bibelen henviser til i Rom 1 for å få kunnskaper om hvem Gud er:

3. Darwin har hatt null betydning for forståelsen og foredlingen av planter og dyr. Det er arvelighetslæren til Mendel og utviklingen av læren hans som har betydd alt.

4. Cellen er et så sammensatt og uhyre komplisert system, at det er komplett umulig at den er skapt ved utvikling - evolusjon eller ID. Alt må være skapt der og da for å kunne fungere. Se Morsdagsheftet 2016.

5. Det sies at hver generasjon har 300 mutasjoner. De er enten dødelige, eller svekkende i mer eller mindre grad og fører også til tap av arvestoff som ikke fornyes. Dette er en vesentlig årsak til svekkelsen av generasjonene og også det Bibelen kaller lagt under "forgjengelighet."

6. Man har aldri funnet noen fossiler som viser manglende mellomledd, tvert imot har en funnet organismer som sies å være utdødd - men som lever den dag i dag.

Listen kunne forlenges på en rekke områder, men dette er mer enn nok til at en kristen burde tenke seg om mange ganger før en plaprer med verden og tidsånden - men heller frykter Gud og Hans Ord alene. Om ikke annet, så burde utviklingen mot et totalt Skaperopprør og forferdelig forfall vi er vitne til, være mer enn nok til å vende tilbake til Bibelens skapelsesberetning og full bibeltillit.

C. Hvorfor holder man fast på dette farlige tøvet?:

Først, hvorfor holder kristne fast på det - endog de som burde vite og vet bedre? Kanskje en vitenskapsmann satte ord på det da han uttrykte at han ikke kunne gå ut med ung jord - "for da ville han miste all troverdighet." Det har noe med å gå utenfor leiren og bære vanære.     En annen sier at han aldri møter så mye kritikk som når han hevder "ung jord". Det er helst høyt utdannede som holder fast på dette, antagelig for å ikke miste kontakten og anseelsen i fagmiljøene som er kjent for å "ise" ut folk av det "gode selskap". Man bare undres hvorfor ikke SANNHETEN betyr mer for dem enn den sosiale aksepten. Selv har jeg aldri blitt ledd ut så ettertrykkelig som da jeg hevdet ung jord.

Årsaken ligger nok i dette sitatet fra to kjente størrelser innen evolusjonsforsvaret:

I boken "How life began" av Thomas Heinze sier den berømte professor ved Harvard, Georg Wald i 1995 om utviklingslæren: "Tiden er hovedsaken i planen. Tiden som vi har å gjøre med, er i størrelsesordenen 2 billioner år  . . . Når vi har så mye tid, blir det "umulige" mulig, det mulige sannsynlig og det sannsynlige virkelig. En trenger bare å vente: tiden selv skaper mirakler."

Britenes Dawkins sa det slik: "Darwin gjorde det mulig å være en intellektuell ateist". Han har også vært innbudt til en "Darwin day" på Oslo Universitet! Og i en reklamekampanje på Londons busser sprer han budskapet: "Gud er antagelig død. Stopp å engste deg og nyt livet ditt."

Jesus sa til Nikodemus: "Når jeg har sagt dere de jordiske ting, og I ikke tror, hvorledes skal I da tro om jeg sier eder de himmelske?" Tenk over dette du også - ikke minst i relasjon til Rom 1. Tenk også over hvorfor du ikke er med og river ned slike tankebygg. 2. Kor. 10,5 som er en vesentlig del av Frankfurtherskolens "politisk korrekte" våpen i ødeleggelsen av Norge.

Både Moses og alle t.o.m. Jesus forklarte masse om de jordiske ting - bare les budene og GT m.m. - og Jesus gjorde under på under - men ble ikke trodd, avvist eller bortforklart osv. osv. Guds Rike var kommet nær - de så det - de spiste det - men NEI, vi vet så meget bedre selv - spesielt de som hadde fått rike naturgaver fra Herren og hadde jordisk makt.

Professor Trygve Gjedrem på Universitet på Ås - sier om evolusjonslæras avkristningseffekt i Fast Grunn 6/2009: Det vert meir og meir klart at avkristninga av landet vårt i sterk grad skuldast den posisjon evolusjonsteorien dessverre har fått. I dag vert den fremstilt som sanning i alle biologibøker på ungdomsskolen og oppover til og med universitetsnivå. Der er det ikkje plass for Gud eller nokon intelligens som skapar. Denne sterke indoktrineringa skapar store problem for mange ungdomar. Prøver nokon den minste opposisjon i biologitimane, vert dei mobba, og mange kristne ungdomar har mista trua på Gud som skapar." 

Litteratur:

"Adam och Evalution" 5 DVDer  fra Genesis i Sverige. Utmerket for unge og voksne. Kr. 400,-. + fr. inkl. mva AKF/Krossen Media Pb. 196. 4734 Evje. Tlf/SMS  90834379

"Stein og bein" oversatt fra Answer in Genesis. Kortfattet og meget informativ. Kr. 60,-.

"Skapelsestiden i evolusjonslæren og Bibelen - et kjernepunkt om bibeltroskap." Gratis ved bestilling av noe over. 

"Fra Frelsertro til Skapertro" kan du spille av på Kommentar Avisa.no h. stolpe YouTube. Godt besøkt!

Hva fører evolusjonstanken til?: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-venstre-side-nederst/Skapelsesseminar_Hornnes-alt_stoff/Skapelse_eller_evolusjonseventyr-18.03.2006.pdf