Stadig nye angrep på familien i Norge?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.06.16

Flere og flere uheldige Barnevernssaker dukker opp. I den sammenheng også viktige begrep som "tilrettelagt avhør" av barn,
definisjon av traumer/separasjonsangst som kan oppstå når barna skilles fra foreldrene.
Stortingets kjønnspolitikk er nok en sak.

Hvor fundamentalt dette er innen den kristne sivilisasjon skjønner vi når apostelen Paulus bruker ord som  "Kristus og menigheten" om ekteskapet. Og det er igjen Frankfurtherfolkene som jeg skrev om i en kronikk i LYS og Norge I Dag i 2012 som synes i sving. Vi begynner med "tilrettelagt avhør" - en sentral metode Barnevernet bruker mot små barn uten foreldrene - deres trygge havn til stede. Den brukes helt ned til 7- års alderen på tross av at fagfolk sier det er skadelig. Om disse avhørene sier prof dr. juris Andenes - en av Norges store rettslærde - i Aftenposten 15. april 1998 "Historien om Bjugn-saken".  "Dertil kommer en ukjent konto av skader påført barna ved langvarige gjentatte avhør, intime legeundersøkelser, og psykoterapi for å bearbeide følgene av seksualovergrep som i virkeligheten ikke hadde funnet sted. Hva kan man lære av den saken for å unngå at historien gjentar seg? - - Først og fremst bør saken gjøre slutt på forestillingen om at barn alltid taler sant når de forteller om seksuelle overgrep. Å ta et slikt utgangspunkt er et opplegg til justismord. Erfaringen fra Bjugnsaken og lignende saker i andre land viser at en pågående og suggestiv eksaminasjon av småbarn kan få dem til å fantasere frem de mest absurde historier." Dette gjelder selvsagt også andre saker barn forhøres om.

* * * * * *

Det er forbudt å slå barn.
Det gjelder tydeligvis alt fra en dask på baken, et kraftig grep i armen som kan etterlate blå merker, osv. Man bruker orden "slå, vold" o.a. uten nærmere definisjon. Etter min mening bør dette settes opp mot traumene som skapes ved å fjerne barn fra foreldrene: separasjonsangst. Derfor først en def. av traumer og hva som kan skje når barn og foreldre skilles for kortere og lengre tid som Barnevernet bla. gjør det i Akuttplassering av barn i fosterhjem. Traumer talte bl.a. barnepsykolog Magne Raundalen om i "Sånn er livet" og jeg skrev av følgende: "Et traume er et brudd i internforbindelsen mellom språkhjernen og følelseshjernen. Det er en kraftig opplevelse som setter personen i en situasjon av hjelpeløshet eller er så overveldende at man ikke klarer å etablere den i en sammenhengende erindring - så da blir forbindelsen mellom følelsene man har, som er en egen hukommelse noe dypere i hjernen og det språket man klarer å sette på opplevelsene, brutt. Det bruddet blir en kilde til konstant "uro" som må døyves." Hva tror man er årsaken til opprør og rus?

Kommentar:
Det var kanskje en tanke både av skolefolk, folk i Barnevernet og politi igjen å tenke over hva de påfører foreldre og barn når de med makt fjerner barna fra foreldrene - hva de skaper av separasjonsangst i stedet for å hjelpe dem i hjemmet? Sykehusene oppdaget hvor farlig dette var for ca. 50 år siden. "Tilrettelagt avhør" som de setter slik lit til bør mane dem til å huske hva Barneombud - den gang Finn Viggo Torgersen sa: "at barna har alltid rett" - i forhold til hva prof. Andenes sier over. I tillegg sier sorenskriver Lied i en avis at barneombud Trond-Viggo Torgersens besøk i Bjugn var "svært ubetenksomt."

Med Bjugnsaken i to bøker, "Glassjenta på over 50 s. i Stavanger Aft. for ikke lenge siden, anorexiajenta som døde og nå til sist Naustdalsaken m.m.fl. - er det alle grunn for Storting og myndigheter å besinne seg før utenlandske myndigheter trekker norske institusjoner for internasjonal rett og det er helt slutt på Norges "humanitære stormaktstanker." I alle fall bør statsminister Erna Solberg svare på et direkte brev fra 103 toppjurister og medlemmer av parlamentet i Brüssel. Forvaltningsloven sier 3 uker svarfrist. Da bør hun samtidig huske på konferansen med 700 evangelisk delegater i Polen som hadde Naustdalsaken opp med skrap kritikk. Videre bør hun ikke glemme de store demonstrasjonene 64 steder og 20 land - samt bekymringsmeldingen fra minst 150 jurister, psykologer m.fl. til statsråd Horne. Nå er det snart på tide for statsministeren både å svare og handle - ellers blir det mer reaksjoner fra utlandet mot den "humanitære stormakt" Norge. Og til slutt nok en svekkelse av familietekningen. La oss si det slik: "Staten er i ferd med å viske ut den tradisjonelle forståelsen av kjønn og familie." skriver Håkonsen i en lengre artikkel i Dagen.

Det vi ser er bare slutten på det som prof. Danbolt advarte mot på Geilomøtet 12. jan. 1978. Da advarte han mot Likestillingsloven som "en totalitær fullmaktslov" som bl.a. ville innføre "det nye kjønnsrollemønster", men få hørte etter men begynte heller å tilpasse seg og trodde at det ville gå bra. Det gjorde det altså ikke, men som vi skriver i siste nr. av LYS:  "Fra likhet til likekjønnethet" stikk i strid med alt man kan se i Guds skaperverk. Barnevernet i stedet for Familievernet synes å være ute i samme ærend. Og ideologien er hentet fra Frankfurtherskolen som jeg skrev i Norge i Dag 2012. "Politisk korrektnes og marxistisk - - -", men dessverre få har oppdaget ennå. Se Kommentar Avisa.no. Se ellers tidligere artikkel på Facebook hvor det er tilbud på prof. Danbolts foredrag.
Skaperen er på Sin trone og hersker med allmakten - så få den hele Skrift på plass og rop i nødens tid og disse dag hvor vi snart feirer "Skriften alene"!!! Be over 2. Krønikerne 20. Det er blitt gjort før!

Glem heller ikke hva "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" sa: