Skaperteologien død - frafallet og forfallet har ingen grenser

 

Av Jørgen Høgetveit, i  www.Kommentar-Avisa.no - 13.01.16
Avisen Dagen nett 12.01.16, skriver:
«Ønsker skeiv teologi i kirken - åpen for flere enn to i ekteskapet» og fortsetter: «Denne våren skal Kirkemøtet ta stilling til om likekjønnede skal få gifte seg i Den norske kirke. Samtidig skrives den første doktorgradsavhandlingen om såkalt skeiv teologi på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Selv om Den norske kirke trolig innfører en liturgi for homofilt ekteskap, synes Ihlang Berg at dette ikke er tilstrekkelig.

– Hvis man virkelig ønsker at likekjønnede par skal ta del i ekteskapet, må man se på ekteskapet med nye briller. Da må man lytte til de skeive stemmene. Man kan ikke bare putte en tradisjonell teologi inn på et nytt område, sier Ihlang Berg.

Han mener kampen for homofile har begrenset seg til rettigheter. Nå er tiden inne for en skeiv teologi.»

Leser man GT og Moses diverse lovregler mot div. avguderi finner vi følgende i:

5. Moseb. 23, 17 "Der skal ikke være nogen tempelskjøge* blandt Israels døtre, og der skal ikke være nogen tempelboler* blandt Israels sønner." * (d.e. en som driver utukt til ære for avgudene.) Det er fruktbarhetskult.

Moses visste selvsagt hva Guds skapervilje gikk ut på siden han selv skrev: "Og Gud skapte mennesket i sitt billede, i Guds billede skapte han ham; til mann og kvinne skapte han dem. 28 Og Gud velsignet dem og sa til dem: Vær fruktbare og bli mange og oppfyll jorden og legg den under eder - - -" (det rettet til ham i h.t. King James.)

Hvis man i kristne sammenhenger ikke våger å tale som Guds Ord taler - også om skaperteologien - og samtidig møter opp mot de tankebygninger som i årevis har reist seg mot Gud som Skaper og med full kontroll over Sitt skaperverk - tanker som har rasert skapertroen og dermed fundamentet for frelsertroen - ender vi snart opp i kjødets utskeielser sitert over. Man kan selvsagt også lese slutten av Romerbrevet kp 1.  (Klikk deg inn på Kommentar Avisa.no og YouTube: "Fra Skapertro til Frelsertro." Her er veien ut.)