Skaperen, Lasarus`s råtne celler og milliarder av år?

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 25.07.2016

Ja, for da Jesus stod foran Lasarus grav og det stinket fra råtnende celler - da var det Skaperen som stod der.  Så sier Johannes Kapittel 1,3:"Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noget blitt til av alt som er blitt til."

Nå står Skaperen, Jesus utenfor Lasarus`s grav - og skal en tro evolusjonistene og folkene i ID-bevegelsen, ville istandsettingen ta milliarder av år. Darwins folk tror på utvikling gjennom milliarder av
år - og en tilfeldig utvikling. Intelligent Design på en styrt utvikling av en eller annen makt, men også gjennom milliarder av år.

Men Skaperen trengte ikke milliarder av år for å sette Lasarus`s celler i stand igjen. Han brukte Sin allmakts Ord som første gangen da Han skapte himmel og jord av intet. Så de som driver på med massevis av titler og Big Bang skjønner heller ikke dette med av "intet". Det blir jo ikke noe "bang" i intet - og aldeles ikke noe "Big Bang."

Nei, Skaperen står der utenfor graven - noe senere enn de ønsket - for å vise Guds storhet: Joh. 11, 37: "Men nogen av dem sa: kunde ikke han som har åpnet den blindes øine, også ha gjort at denne ikke var død? 38 Jesus blev da atter oprørt i sin sjel, og kom til graven; det var en hule, og det lå en sten over den. 39 Jesus sier: Ta stenen bort! Marta, den dødes søster, sier til ham: Herre! han stinker allerede, for han har ligget fire dager. 40 Jesus sier til henne: Sa jeg dig ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet? 41 De tok da stenen bort. Men Jesus løftet sine øine mot himmelen og sa: Fader! jeg takker dig fordi du har hørt mig. 42 Jeg visste jo at du alltid hører mig, men for folkets skyld som står omkring, sa jeg det, forat de skal tro at du har utsendt mig. 43 Og da han hadde sagt dette, ropte han med høi røst: Lasarus, kom ut! 44 Da kom den døde ut, bundet med liksvøp på føtter og hender, og om hans ansikt var bundet en svededuk. Jesus sier til dem: Løs ham og la ham gå! 45 Mange av jødene, som var kommet til Maria og hadde sett det han gjorde, trodde da på ham; 46 men nogen av dem gikk avsted til fariseerne og sa dem hvad Jesus hadde gjort."

Cellene var satt i stand igjen og livet i cellene på plass - ikke med milliarder av år! Noen trodde det de så. Vi kan også tro jødenes solide historieskrivning - men noen vil nok ikke det - for det stemmer ikke med "vitenskapen" selv om den er ganske "forkvaklet". Men Romerbrevet kp 1 sier at hvis du studerer naturen skikkelig - også cellene - blir du "uten unnskyldning" i å fornekte at Gud er til. Og fornekter du - rusler du antagelig til dagens "fariseere" for å fortelle om denne farlige mannen som truer deres politiske virksomhet og deres tanker, ære og berømmelse. Vi andre havner "utenfor leiren" til vanære på sidelinja, men sammen med Jesus.