Red. Gilje i Dagen og Naustdalsaken


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 29.12.2016

Å lese redaktør Gilje i Dagen 28.12.16 om "Fem barn i Naustdal", er direkte pinlig. Særlig når en leser med tidligere sjefsred. i Dagen Arthur Bergs prinsipielle, tankeklare og velorienterte penn i tankene.
La meg ta et eksempel, men først Giljes innledning. Han skriver om sin opptreden i konferansen mellom 700 evangeliske kristne i Polen hvor bl.a. Naustdalsaken ble diskutert. Han skriver: "I panelet sammen med meg satt det blant annet en ungarer som påpekte at selv ikke kommunistene tok barna fra folk. Norge ble fremstilt i et nokså dårlig lys, og min rolle var en variant av "djevelens advokat". 
Min kommentar til dette er at ungareren nok hadde forstått saken langt dypere enn Gilje. Han hadde tydeligvis forstått i hvilken ideologisk avgrunn denne politikken hadde oppstått. Psykolog Salvesen som la fram saken - betegnet den som "hjerteskjærende." Og en pastor omtalte den i Romania som at saken vitnet om en endret "virkelighetsforståelse" i Norge. Og det gikk nok på selve skaperordningen som er inntatt av hedenske ideologier hvor ekspertisen i dag hevder at "barna ikke hører foreldrene til, men fellesskapet og staten". I den anledning skrev jeg en artikkel som spurte: "Har staten livmor", altså en mor som skaper og føder liv - for å minne om det Guds biologiske fundament i familien.

Videre skriver Gilje om saken som har fått sin egen "dynamikk, ikke minst p.g.a. familiens forbindelser i rumensk pinsebevegelse - - - -  og store kontaktflate i USA". Det er jo også en måte å si det på. Saken er at en jurist i Sandefjord omtalte dette som at redningen for Norge syntes å komme fra utlandet - nettopp med bakgrunn i denne saken. Bvt. i en svært "rød kommune» (i flg. Ystebø) - var uheldig og "gapte for høyt" i den kampen de førte mot denne familien og deres tro. (Besteforeldrene i Norge I Dag.) Den nevnte advokat, Erik Bryn Tvedt, i Sandefjord, avslutter slik i Aftenposten 29.07.2016: «Det er farlig å overlate så viktige avgjørelser til et forvaltningsmiljø. Straks et akuttvedtak er fattet har barnevernet en egeninteresse i å få bekreftet at akuttvedtaket var riktig. Bare en liten del av grove feil kommer offentligheten for øre – og det kan vi takke utenlandske medier for!»

Og så skriver Gilje noe lett tøvete om kulturforskjeller og om å stole og ikke stole på myndighetene. Nå er det en del av oss som har erfaring med myndigheter både i Norge og i flere andre nasjoner - og det står nå så ymse til både der og her i Norge. Så dette er utenomsnakk. Saken dreier seg om hva myndighetene gjør mot en familie med 5 barn som spres på tre forskjellige steder, endog et diebarn hentes i mørke av 3-4 politifolk og 2 sosialarbeidere, og mora måtte pumpe melk og levere til barnet! Jeg slutter meg til Salvesen: hjerteskjærende. Andre rumenske foreldre tok barna sine og flyktet fra området. (dokumentasjon fra en forkynner derifra)
Gilje synes at "det skal ha funnet sted demonstrasjoner i ufattelige 20 land rundt i verden mot det norske barnevernet."
Det var forøvrig på 64 steder og med masse underskrifter i USA. Så fortsetter Gilje med å skrive "har ganske mye av retorikken, særlig den som befinner seg langt unna Norge (siktes antagelig til advokat Costea og hans 102 jurister, min anmerkning), båret preg av lite kjennskap til norske forhold." Det skal ha gjort det lett for Norge å avvise det. Igjen et merkelig forhold til juss, norsk lov og internasjonal lovgivning. Dette er prat og ikke konkret henvisning til foreldrerett, religionsfrihet og internasjonale menneskeretter som Costea også viste til. Det synes absolutt som om disse juristene skjønner seg adskillig bedre på norsk og internasjonal RETT for foreldre o.a. menneskeretter enn redaksjonen i Dagen. Dessuten har både BBC og representanter for familien besøkt rådmannen og Dep. i Norge uten særlige resultater - rimeligvis - for Norge og Sverige er de land i Europa som har kommet lengst på avveier i familiepolitikken på dette området. Det vil nå bli gått grundig etter i sømmene av Europa-rådet hvor en parlamentariker støttet av 11 andre nå har meldt saken. For Menneskerettsdomstolen i Strasbourg reises det nå 7 saker om norsk barnevern - og Norge har bundet seg til div. internasjonale konvensjoner. Så det skal bli interessant å se hvordan de vil sno seg ut av det i den norske rettssaken i januar mot foreldrene.
Uansett vil den "humanitære stormakt" som Norge og UD (med Nobelpris og fredsmeklere) har brukt millioner på å profilere Norge med  - få kraftige riper i lakken - og i mens flykter foreldre og barn fra Norge hvor Bvt. arbeider til "barnas beste" på et høyst tvilsomt humanitært rettsgrunnlag.