Prestasjon styrt av humanismen blir til et forgiftet barnesinn

 


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.10.2016


Verdens Gang har ett oppslag med følgende tittel:
Barn stresser seg syke: – Konflikter hjemme øker presset der det bl.a. skrives:
"– De gir barna et inntrykk av at man må ha gode karakterer for å bli noe. Noen ganger tenker jeg at prestasjonsnivået har blitt viktigere enn hva du er verdt som menneske, sier Holand."

I VG artikkelen ser vi omtalt/beskrevet ett uhyggelig utslag hos barn av en verden som dyrker synden, og som rammer barn, ungdom og voksne - ideologien er adoptert fra Frankfurterskolen og manifisterer seg bl.a. i 68tterne menneskefiendtlighet og nå lider barn, ungdom og voksne. På de rødes fane står det skrevet: Angrep på det kristne menneskesynet, angrep på ytringsfriheten, og angrep på foreldreretten. Alt dette gir seg utslag rent fysisk i våre oppvekstmiljøer og endelik(t)et er enda verre en vi opplever det i dag selv om det også er særdeles mye elendighet!!

Hva sier og gjør ideologien, noen få punkter:

- Du har ingen egenverdi, for du er resultat av mange tilfeldigheter og må bare forholde deg til kampen for tilværelsen. (Darwinisme)

- Du må bare akseptere at du må vokse opp i barnehagen, mens de voksne realiserer sine liv. (Likestillingsideologi/feminisme)

- Du skal prestere topp på skole og du kan bare delta på det du rekker på fritida. (Foreldre som har abdisert)

- Du må ikke tro at familien er en fast ramme omkring deg, samfunnet har laget gode rammer for skilsmisser og seriemonogamiet og da hor. Opplever du ekstrem usikkerhet, frykt, angst for at mor og far skal skille seg er det bare slik vi må ha det i ett godt samfunn der vi ikke skal stå til regnskap for Gud og menneskene styrer etter sitt eget hode. (Egoismen dyrkes ut fra ideologi og tilrettelagt av staten: Se Nå kan du skille seg raskere.

- Staten skal passe på deg i barnehagen, i skolen, og oppover til de grå hår...og staten har også ett system som skal overvåke ansatte, foreldre i hele samfunnet med ca 53 000 bekymringsmeldinger årlig på barna. Foreldre har mistet muligheten til en forsvarlig maktbruk, skolelærere likeså, barnehageansatte i Vestfold spør nå i 2016 Fylkesmannen om hva som er lovlig maktbruk i barnehagene – de frykter selvsagt å bli hentet av politiet – de har jo lært gjennom sine «barne-studier» at en i praksis ikke skal ta på et barn slik at det oppfatter eller føler smerte – da er det innenfor voldsbegrepet. (Gjennomgripende overvåking ala hva vi ser i totalitære stater - ingen skal føle seg trygge... Les om Stasi her.)

-Staten er alt og har alt ansvar også for dine barn inkl alt av oppdragelse, for det krever topp skolering må du vite...så havnet vi her:
Vi oppdrar en stor andel barn til å bli egoistiske og bortskjemte voksne

- Du kan heller ikke sikkert vite om du egentlig er en gutt, selv om du ble fysisk født som det, for vi vet nå at gutt er ikke gutt og jente ikke jente, men "hen" gir mening og barn det kan vi mixe til på bakrommet slik at vi enkelt viser at en far og en mor i en familie det er bare noe kristne syke greier. (Frankfurterskolens kulturmarxisme jobber på alle områder i samfunnet, med destabilisering av kjønnsroller, foreldrerett og familiestruktur er nok hovedprioritet.)

- Ja, vi kunne forlenget listen...bl.a. kunne vi lagt til hvor destruktivt musikkutviklingen påvirker barna. For de flaskes opp med at «all musikk er nøytral» og dermed åpnes de unges liv for all slags destruktive åndsprodukter, samt gir grobunn for et stort opprør mot foreldre og myndigheter.

Det får alvorlige konsekvenser når mennesket prøver å sette Skaperen og Skapelsens Orden ut av funksjon. Det blir som å helle bensin på bålet.

Hva sier og gjør ideologien, noen få punkter:

- Du har ingen egenverdi, for du er resultat av mange tilfeldigheter og må bare forholde deg til kampen for tilværelsen. (Darwinisme)
- Du må bare akseptere at du må vokse opp i barnehagen, mens de voksne realiserer sine liv. (Likestillingsideologi/feminisme)
- Du skal prestere topp på skole og du kan bare delta på det du rekker på fritida. (Foreldre som har abdisert)
- Du må ikke tro at familien er en fast ramme omkring deg, samfunnet har laget gode rammer for skilsmisser og seriemonogamiet og da hor - opplever du ekstrem usikkerhet, frykt, angst for at mor og far skal skille seg er det bare slik vi må ha det i ett godt samfunn der vi ikke skal stå til regnskap for Gud og menneskene styrer etter sitt eget hode. (Egoismen dyrkes ut fra ideologi og tilrettelagt av staten: http://www.aftenbladet.no/…/Na-kan-du-skille-deg-raskere-og… )
- Staten skal passe på deg i barnehagen, i skolen, og oppover til de grå hår...og staten har også ett system som skal overvåke ansatte, foreldre i hele samfunnet med ca 53 000 bekymringsmeldinger årlig på barna. (Gjennomgripende overvåking ala hva vi ser i totalitære stater - ingen skal føle seg trygge...)
-Staten er alt og har alt ansvar også for dine barn inkl alt av oppdragelse, for det krever topp skolering må du vite...så hvanet vi her:
http://m.side2.no/…/--vi-oppdrar-en-stor-an…/3423269559.html
- Du kan heller ikke sikkert vite om du egentlig er en gutt, selv om du ble fysisk født som det, for vi vet nå at gutt er ikke gutt og jente ikke jente, men "hen" gir mening og barn det kan vi mixe til på bakrommet slik at vi enkelt viser at en far og en mor i en familie det er bare noe kristne syke greier. (Frankfurterskolens kulturmarxisme jobber på alle områder i samfunnet, men destabilisering av kjønnsroller , foreldrerett og familiestruktur er nok hovedprioritet.)
- Ja, vi kunne forlenget listen...bl.a. kunne vi lagt til hvor destruktivt musikkutviklingen påvirker barn.

Det får alvorlige konsekvenser når mennesket prøverå sette Skaperen og Skapelsens Orden ut av funksjon. Det blir som å helle bensin på bålet...