Oppløsning mot endetiden

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 28.06.16

Endetiden skal preges av oppløsning sier apostelen Peter i 2. Pet. 3. Det dreier seg nok om hele skaperverket som materien, samfunnsliv til menighetsliv. Francis A. Schaeffer åpner sin bok "Skjebnetime" med følgende interessante linjer med ref. til Time: "Atomet var ikke oppløst. Det var heller ikke de fleste ekteskap." Her påpeker de at det innerste i materien er man i stand til å oppløse og kan sette i gang massereaksjon som oppløser materien fullstendig i ild som ved voldsomme atomeksplosjoner..

Samtidig nevner de interessant nok oppløsning av "det første riket" som startet med Adam og Eva som var den første menighet og det første samfunn med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Og dette samlivet oppløses ikke bare ved skilsmisser, samboerskap - men etter hvert utvikles alle slags oppløsende perversiteter som vi ser det utvikle seg i en rekke vesteuropeiske land i dag. Det er det basale menneskeidentiteten som går i oppløsning med de resultater en ser i slutten av Rom 1.

Men oppløsningen stopper ikke der. Den sanne og sunne lære omtolkes og oppløses - budskapet inn i en ond og falles verden mister nå sin siste forankring. Det får selvsagt enorme konsekvenser for livsførsel og lovgivningen i samfunnet - den rette frihet og orden forstyrres og u-lover vedtas. Folkesyndene blir opphøyet til lover. Vi kan bl.a. lese om det i Hoseas 10 hvor det sies at retten skyter opp som giftige ureter på markens furer. Det er lover vi ikke kan leve ved. Og konger og dommerne advares i Salme 2 hvor larmen av oppløsningen utløser at Guds vrede og forferder dem.

Kunnskapen blir riktignok stor - men det er en u-sann, mye feil innsikt og etter hvert ond kunnskap som ikke lenger styres av rett og rettferdighet - og kjærligheten går i oppløsning blant menneskene. Ego-ismen og råskaper overtar.

Men Bibelen er fullt oppmerksom på at denne utviklingen vil komme - som du kan lese under fra 2. Peter. 3, 10- 13. Gud har fortalt oss det og har full kontroll og gir oss løsningen mot slutten: Hvordan vi skal forholde oss i de kommende oppløsnings tider. Mye mer kunne skrives om dette tema - men la oss slutte med å lese hva Peter sier:

"10 Men Herrens dag skal komme som en tyv, og da skal himlene forgå med stort brak, og himmellegemene skal komme i brand og opløses, og jorden og tingene på den skal opbrennes.11 Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, 12 idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! 13 Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 14 Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, 15 og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til eder efter den visdom som er ham gitt, 16 likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang. 17 Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand; 18 men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen."