Om klimasaken:
- Det har vært storflommer opp gjennom tidene, også på 1700-tallet


- Det er ikke tvil om at vi har hatt det varmt de siste årene, men det har vært kaldt og varmt før også.  Det er heller ikke tvil om at vi har hatt store flommer.  Men å koble dette til oppvarming og bare årsak av utslipp av karbon, er for enkelt.  Dette er knapt hele svaret på dagens oppvarming og flomkatastrofer. Opp gjennom århundrene har vi hatt varierende temperaturer og flomkatastrofer.  Godt kjent er (Storfosen) den store flommen som er beskrevet i bøker fra Oppdal i Sør-Trøndelag på 1600-tallet.  Det sier sivilagronom Jørgen Høgetveit.


Intervju med sivilagronom Jørgen Høgetveit – februar 2016


Høgetveit synes at det er fint at fagfolk på forskjellige områder legger fram aktuelle ting, men at man innenfor klimasektoren har en for liten vektlegging av argumenter som kan gå imot det som er flertallets syn - spesielt i de toneangivende media.  Både endringer i solen, vulkanutbrudd, voldsom avskoging med endring av albedo (utstrålingen fra jorden, øker med avskoging) og vannhusholdningen over kontinentene - er lite berørt. En skogbrukskandidat som har jobbet mye med spørsmålet sier det så sterkt at en: ikke må undervurdere at det er en betydelig faglig inkompetanse hos klimaaktivistene.


- Når noen først går ut med teorien om at dagens store flommer og høyre temperatur kommer av økt forbrenning av karbon, så kaster den ene etter den andre seg på dette mer eller mindre ukritisk. Viser det seg så at det feil, at andre faktorer som er nevnt over og som er viktigere - evt at oppvarmingen er noe helt naturlig som skjer i sykluser gjennom tiden, kan konsekvensene bli uheldige og store. Er flere av de andre faktorene viktigere og man ikke gjør noe med dem i tide - som bl.a. reskoging - kan det virkelig gå galt, sier Høgetveit og fortsetter:


- Et eksempel på hva som kan være avsporing er kjøp av klimakvoter.  Kjøp av ny- el-bil kan også være slike saker som drar oppmerksomheten bort fra det som virkelig burde gjøres. Greit nok med avgasser og svevestøv må ned i byene hvor folk rotter seg sammen og svekkede folk får problemer - der må en gjør slike ting - men jeg er langt fra sikker at det løser de store problemene. For å nevne klimakvoter og regnskogene i Brasil, så viser fakta at man ser ikke sammenhenger. Avskoging i Brasil for å produsere soya som Norge kjøper til kylling- og svinefòr - fører til ødelagt vannhusholdning fra Amasonas over Brasil og kanskje også California. Kjempebyer på 20-40 millioner mennesker får nå bare litt vann kl. 10 og litt om ettermiddagen. Total katastrofe altså - men vi forer og spiser kylling. 


Hva fortelles om flommene opp gjennom tiden?
Dette har jeg ikke god nok oversikt over, men vi har interessante markeringer på en stor flomstein på Skogbruksmuseet på Elverum. Den har markeringer som viser at det har vært svære flommer tidligere - spesielt Storofsen i 1789. Mjøsa steg med 10 m, og Øyeren ble dobbelt så lang som naturlig. Da folket kom ut om morgenen var hele åssider rast ut og forandringene var så dramatiske at folk kjente seg nesten ikke igjen.


Hva fortelles om flommene på 1600-tallet i Oppdal?
Erik Dørum forteller i "Bøgda vår; Oppdal historielag 1989 (side5-13) Et dystert 200-årsminne følgende: "I 1989 var det nøyaktig 200 år siden «Storofsen», den verste flomkatastrofen i nyere norsk historie fant sted. Det hele begynte med et veritabelt skybrudd på Østlandet tirsdag 21. juli, et skybrudd som bare fortsatte i intensitet, og som etter et døgn også rammet de sydligste bygdene i Sør-Trøndelag. Det hele var over fredag 24. juli, og da var nærmere 750 gårder på Østlandet og over 200 gårder nordafjells helt eller delvis ødelagt på grunn av store flom- eller skredskader. Verst rammet på Østlandet var Valdres, Gudbrandsdalen og Glommas dalføre. Hele Gudbrandsdalen ble beskrevet som en nærmest sammenhengende lang innsjø, vannstanden i Mjøsa steg med omlag ti meter, og om Øyeren er det fortalt at den var dobbelt så lang som vanlig. Nordafjells førte flommen i Orkla til at gruvegangene i Kvikne kobberverk ble fylt med vann, flere av verkets bygninger samt smeltehytta på Innset ble tatt av elva, og dette førte til at verket som nå var inne i en alvorlig krise, ble innstilt for godt. Elva gjorde dessuten stor skade på dyrkajord og hus fra Rennebu og videre nedover dalføret. Et jordras ovenfor Støren omdannet Gaula til en innsjø som gikk helt opp til Rognes, og da demningen brast, sopte vannet med seg mye jord og hus fra flatbygdene i nedre Gauldal. Den flomdigre Driva tok med seg mye jord, hus, bruer og høyløer i Oppdal, og i tillegg ble bygda utsatt for mange jord- og leirskred som ødela åker og eng på mange gårder. I Sunndalen viser en taksering etter katastrofen at over 100 gårder og husmannsplasser ble skadet. Ifølge takseringen tok elva meg seg hus på litt over 50 gårder og husmannsplasser, 20 kvernhus gikk tapt,-  og dessuten mange høyløer og smier."

Årsaken var en rekke uheldige klimatiske sammentreff som en kan lese mer om på internett. Men saken er at vi har hatt voldsomme klimaopplevelser tidligere i dette landet. 

 

Hvilke konklusjoner kan du så langt trekke av dette?
For en god del år siden arrangerte jeg et større møte i Otrahallen og det var rektor Njøs fra Norges landbrukshøgskole som det het den gangen, nå UMB - som holdt et langt og meget interessant foredrag. Han talte for en stor forsamling på ca. 200 mennesker om ressursspørsmål. Så vidt jeg husker var han også inne på klimaendringer og nevnte - viss jeg husker rett -  at han trodde at klimaet utviklet seg i retning det vi hadde på 1700-tallet. Det kan tyde på at det har mer med sykluser å gjøre.


Ellers er det verdt å nevne at tusenvis av topp vitenskapsfolk ikke støtter CO2 påstandene. Det gjelder folk fra forskjellige vitenskaper. Al Gores video ble nektet brukt på skolene i England fordi det var så mange feil der. Merkelig er det også at man fortsetter med masse av det man burde reduserer bl.a. den store gods-, bil- og flytrafikk - samtidig som man ikke gjør noe særlig med det som er soleklart rett: en verdensomfattende skogreising (konf Israel) og lager dobbelsporet jernbane drevet på vannkraft osv. osv. Det gjør at det "lukter" propaganda av hele saken. Men hvorfor?

Summerer en opp det hele - særlig jesuittpavens siste utspill med sin store encyklika om klima dufter det enda dårligere. Særlig når han allierer seg med stormaktene om å danne én verden og én regjerning og Time mag. slår opp "The New Roman empire".
Og Israel - som mange andre nasjoner som Kina og California m.m.fl. nå vender seg til i kampen for klima og landet -  vil paven overhode ikke lytte til og godkjenne. Nei, Paven godkjenner palestinerne som ikke er et folk og er noen solide naturvandaler som hele araberverdenen er. Allerede sir. W. Churchill talte om at det ble grønt der jødene tok fatt - men var fortsatt brun ørken dere araberne holdt til. Nei, her lukter det helt andre ting enn virkelig omsorg for verden og jordens befolkning - her lukter det makthunger og hvor fører det hen?