Odelslov, konsesjonslov og jordlov forandres


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.10.2016

Disse loven er sprunget ut av kristen rettstenking om mennesket og nasjonalstaten som skal ta vare på oss.
Odelsloven er en eldgammel lov som står i Gulatingsloven fra 1350, men er eldre enn den. Den ble innsatt i Gr.l. med den klausul at den ikke måtte oppheves. Den katolske kirke slo kloa i ca 70 % av norsk jordgods - men mistet alt ved reformasjonen i 1537 og etter hvert gitt tilbake til slektene. På Eidsvoll skjønte folk seg på mer enn penger. De skjønte at basisverdiene kom fra de produktive arealer og for at matfordelingen skulle bli reel, måtte de fordeles og sikres slektene. Det gjorde de med å innføre Odelsloven igjen - som nå kapitalen ser etter med sikte på vertikal integrasjon og makthunger i øynene.

Konsesjonsloven fikk vi etter 1905 - da vi var blitt tappet i en 400-års natt. Michelsen og co. ga oss en midlertidig Konsesjonslov av 1907 og endelig fikk vi Industrikonsesjonsloven av 1917. Bare les kp. 3 i loven der bl.a. Norge ble sikret for nordmenn - for de andre hadde jo sine land som de burde forvalte rett og ikke utsuge andre.
Nå river de begge deler så fort de får det til - til stor skade for Norge som de tydeligvis bryr seg lite om - bare man mot folkets vilje kan komme inn i EU og etter hvert bli globalisert. Men slik tenker ikke Gud om nasjonalstaten, les Ap.gj. 17, og heller ikke fedrene - for de tenkte kristelig. Jordloven har jeg også forvaltet i mange år - men den får vi evt. komme tilbake til.