Norge fra sult og død til velstand på litt over 100 år – HVA skjedde!

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 02.11.2016

 

Norges historie - hva var det som løftet Norge ut av fattigdommen? Det var ikke penger og handel, men Hans Nilsen Hauges arbeid blant bøndene som lærte dem rett forvaltning.
58 % av fotosyntesen foregår på landjorda og produserer alt av mat minus fisk, alt av råstoffer minus mineraler - og alt gir helse og arbeidskraft som går inn i den sosioøkonomiske
prosess som førte landet opp. Hauge fikk satt det i gang. Og potetprestene ga også et visst bidrag med.
Dr. med Hans Jakop Ustvedt var epidemiolog og hadde dr. grad på tuberkulose og viste at over 50 % av tuberkulosen var borte før moderne medisin satte inn. Dette også p.g.a.
den sosio-økonomiske utvikling med basis i fundamentene. Se også artikkel av stadsfysikus Fredrik Mellbye under.


Det er farlig å miste fokus på naturresursene og rett forvaltning av Guds bolig for menneskene - og satse all tanke på penger, økonomi og handel.

Det forutsetter at naturen har produsert noe en kan handle med etter at egne fundamentale behov er stett. Glem heller ikke at utvandringa til USA startet

fra Tysvær/Kleng Person på Vestlandet. Historikeren Alnæs har også stoff om denne perioden.

 

 


Tilleggsstoff:

Ressursene i verden og i Norge (Legg også merke til de svært høye dødstallene i Norge rundt 1810!)