Norge - Hellig Olav - kristnet med sverdAv Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.10.2016

Ja slik tenker man nå, men man tenker ikke over at Olav var konge og ville ha inn Kristenrett i Norge som var så mye bedre for oss.

Som konge (med utøvende makt) bar han ikke sverdet forgjeves. Og med overtalelse og makten fikk han slutt på barneutsettelser, frilleliv, ofring av træler for godt Ting o.m.a. Vi fikk det STORE SEDSKIFTE - av sed og skikk og det løftet Norge. "Sakte ble landet vårt eget."
De som mener han var så blodig og sverdhissig, burde sette seg ned å tenke over Norges blodighet pr. i dag hvor vi fortar ca 15 000 barnedrap hvert år - og har gjort det i mange år. Galt er det etter Guds Ti bud og rent rasjonelt er det vanvittig - eller som sentralbanksjef Skånland skrev i en kronikk i Aftenposten i 2001: "Barna vi må savne." Det ville føre til kraftige problemer m.h.p. arbeidskraft og realøkonomien skrev han. Den kulturelle siden av saken som var viktigere, lå utenfor hans fagområde, skrev han - og føyde til at han visste om sivilisasjoner som hadde gått under p.g.a. pest, sult, krig osv, men ingen som hadde begått det frivillig! Det er unektelig noe å tenke på - og gjør oss kanskje litt forsiktigere m.h.p. kong Olav.