NRK og mediaradikalismen tapte Brexit og nå USA-valget


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 10.11.2016

Makten prater og prater - fra de mange institusjoner de har inntatt - ikke minst media - og trodde de skulle sikre makten over folkesinnet i frie valg, men feilet igjen. Det minner om Salmenes bok kp. 12, 4-5: "Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord, dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss? Og vi fortsetter med kp. 5,10  For det er ikke sannhet i deres munn; deres indre er fordervelse, deres strupe en åpen grav; sin tunge gjør de glatt og kp 29,10 de fornemme tidde stille, og deres tunge blev hengende ved ganen."

Folkedypet hadde fått nok av "eliten" i land etter land og deres vanvittige ideologi og feilstyre - som mindre og mindre arbeider til folkets vel og sikkerhet. Nei, sa de i England og NEI sa de i USA. Den anglo-amerikanske verden frigjør seg igjen fra det synkende skip: Europa.

Det er i alle fall ikke første gang Europa har vært på vei ned under trykket av den katolske fascisme - som den evangelisk-lutherske lære og tro reddet oss fra så mange ganger. Atlanterhavspakten ble skrevet mellom USA og England i Nord-Atlanteren høsten 1941. Den onde åndsmakt hadde forfulgt Europa fra Babel, gjennom de store verdensriker til Rom (det andre Babel) og inn i Europa. Norden og den anglo-amerikanske verden frigjorde oss fra dette - fra Napoleon til 2. v.k. - noe de ikke likte, der de søkte gjentatte ganger å drukne oss i blod. England stod imot de kreftene også før. Det er som et tidens tegn at vi ved inngangen til feiringen av 1517 og Luthers teser og åndelige kamp mot Rom - ved inngangen til 2017 - opplever disse NEI!

Men makta prater før og etter nederlagene. De har gått og går den lange marsj gjennom korridorene, inntatt institusjonene. Munntøyet stopper ikke, og makten mot vanlige folk bruker de. Rene hjernevasken og knapt en kristen tanke. Nå slikker de sine sår i sjokk etter sjokk av nederlag - og prater videre og håper på å feste grepene på nytt. Det tror jeg skal bli vanskelig for disse Frankfurteretterfølgere. Ikke minst i Europa har de nå beveget seg så dypt inn i den katolsk-fascistiske verden (dette vet vi både fra Fast Grunn fra 1948 m.fl. og Sternstriden, Sassen m.fl. kilder). I tillegg har de sluppet gamle allierte - mengder av muslimer inn i landene sine - slik at de knapt kommer løs. Sviket mot sann kristendom og kristendommens hjemland, Israel, kommer til å ta ut sin pris hvis de ikke våkner opp.

Personen Trump - nå president i verdens stormakt - kan det sies mye om - men det bør også sies at han vil flytte USA-ambassaden til Jerusalem og kanskje åpne døren for hjemreise av Amerikas jøder. Og helt vesentlig få inn dommere som får slutt på barnemordene og styrke demografien.  Så vil han se på atomavtalen med Iran, han lytter og har omsorg for den vanlige borger, kontrollere innvandringsstrømmen, ta vare på og vil bygge opp nasjonalstaten igjen -  i motsetning til globalisering og en rekke andre saker. Dette bryter sterkt med rådende tankegang om én verden som jesuittpaven står for sammen med Obama og sterke krefter også i Vesten, inklusive Norden. Nå har de fått beskjed ble fra England og USA - de gamle protestantiske land, som mer eller mindre bevisst tenker ut fra Skriften om familien og nasjonen (de to riker) - og jeg regner med at resten av nasjonene kommer til å lytte. Om Trump er langt unna denne bibelske basis - utvelger Gud den han vil og fører Sin sak for sitt folk slik Han vil. Han bøyer kongers hjerter som vannbekker, sier Skriften. Det kan ingen stoppe og skal bli uhyre interessant å følge i lys av Bibelens profetier.

* * * * *

("Så lenge de protestantiske folk kjenner seg bundet til sin historiske arv, tradisjon, kristendom og kultur, kan disse innflytelser og den megen forvirring ikke få nevneverdig betydning. Helt annerledes blir det fra den tid disse folk åndelig og mentalt taper kontakten med sin fortid. Da dukker ikke bare Moskvas og Roms "5te-kolonner" opp i ly av den politiske og religiøse frihet (som de selv er svorne fiender av), men deres ideer og idealer søkes omplantet i vår jord - "  både på det politiske og det kirkelige område.  Og han fortsetter: "Med den ateistiske materialistiske kommunisme og sosialisme kryper den byråkratiske allmaktstanke og diktaturtendens inn i våre folk, og på bakgrunn av den "modernistiske" teologis fornektelser av grunnleggende kristelige sannheter, kryper den romerske kirketanke, det romerske kirkebegrep inn i de protestantiske kirker -  hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende."  "Hold ditt hjerte, din sjel og ånd langt, langt borte fra alle Moskvas og Roms veier. Inngå ingen allianse med dem i tanker, ord eller gjerning. Forbli fast ved Guds ord og troen på den Herre som kom første gang i kjød og kommer annen gang i herlighet. Han er jordens og folkenes, kongenes og herrenes, tyrannenes og forfølgernes dommer: herrers Herre — kongers Konge.” (Olav Valen Sendstad)