NRK - hold munn inntil dere vet hva dere snakker om


Av sivil agronom Jørgen Høgetveit, i
www.Kommentar-Avisa.no – 07.03.16

 

Sjelden har jeg sett uttrykket "Hjelp meg til å holde min munn lukket inntil jeg vet hva jeg snakker om" passe bedre på noe enn det Stavanger Aft.bl. refererer om Brennpunkt. De skriver:

"NRK-bløff om kortreiste tomater DEBATT: Programmet Schrödingers katt bidrar til klimabløffen ved å lure forbrukerne til å fokusere på langreist mat. NRK-innslaget bommer dessverre totalt når det gjelder å gjenspeile nyheter om norsk matproduksjon." De utnevner norsk veksthusproduksjon til klimaversting, og  "Det forklares med at tomater trenger lys, varme og gjødsel for å vokse. Bevisst eller ubevisst er det utelatt et viktig element, nemlig vann. Det snur hele perspektivet." Og så lister de opp følgende områdefordeler bl.a. norsk tomatproduksjon har: CO2 utslippet er svært lavt - selvsagt fordi man endog tilsetter CO2 i veksthusene for å øke produksjonen. CO2 er et viktig næringselement. Så fortsetter de oppsummeringen med at veksthusene kjører på el-kraft som rikelig med nedbør gir oss. Holland produserer på gass! Vi har nok og rent vann. Spania har tørke, lite og dyrt vann. Nok et moment er at veksthusene i seg selv er solfanger i Norges lange og lyse sommertid. Så kommer transport og dieselforbruk fra utlandet til Norge i tillegg.

"Og de konkluderer: På grunnlag av Forskning og Utdanning (FoU) sitt arbeid ved NIBIO Særheim, er norske veksthusprodusenter for tiden de mest effektive i verden til å produsere smakfulle tomater av høy kvalitet. Best av alt: med denne produksjonsmetoden er klimagassutslippene ikke høyere enn for spanske tomater." Og de avslutter slik: "For å bruke journalistens egen retorikk: Programmet Schrödingers katt bidrar til klimabløffen ved å lure forbrukerne til å fokusere på langreist mat og bommer dessverre totalt når det gjelder å gjenspeile nyheter om norsk matproduksjon."

Dette er direkte pinlig av en statskanal offentliggjør slikt sludder, men jammen gjelder det en rekke andre fagspørsmål innen landbruk og arealforvaltning ute og i Norge hvor hvem som helst prater i vei - og faginnsikt i svært liten grad er til stede. Av og til har en følelsen at hvem som helst kan uttale seg bare de har en verandakasse eller har slekt fra bygda for en eller to generasjoner tilbake. Vi ser det i forvaltningen av Norge i dag, og en mer eller mindre feilslått u-hjelpspolitikk - som ikke minst er årsaken til den voldsomme strøm av økonomiske flyktninger fra ødelagte land uten bærekraft for menneskeliv. Man synes kort og godt ikke å forstå at her dreier det seg om selve fundamentet for livet - selv om man daglig setter seg til veldekket bord og spiser seg mett. Eller som en gammel ordfører sa: "Dei skjønar ikke før dei svelt."

Hadde man kunnet se helhet og sammenhengen fra jord med fotosyntesen - til skikkelig forvaltning av arealene for å fremskaffe mat, råstoffer og miljø - hadde man prøvd å lage en landbrukspolitikk som var tilpasset norsk geografi og arealer, sikret oss fremtid med nok og riktig mat fra norsk jord og ikke bare mast om "billig mat" med en farlig pris. Man hadde sluttet å snakke om en stor og sikker fiske- og kyllingproduksjon uten å nevne fòr tilgangen fra områder hvor man har ødelagt regnskogen som Norge betaler for å bevare. Man sluttet med rovdyrpolitikken som professor Nedkvitne sa ville sette ca. 50 % av Norges beste beitearealer ut av produksjon av det beste og reneste kjøtt man kan tenke seg. Det blir mer og mer sant det h.r. adv. Nordhus av og til utbrøt i retten: "En ekspert er en mann som ikke tar feil i den minste detalj, på sin ville flukt uti de store villfarelser," og de skal styre Norge og vår felles fremtid! Det er ikke dumt å tenke som prof. Borgan uttalte i debatt: "Her gjelder å tenke vidt og langt, ikke kort og trangt."