Muslimer og sekularister og Thoresen.


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-avisa.no – 29.01.16 (sivil agr., tidligere jordbrukssjef og u-landsarbeider)

Nylig konstituert rektor på Fjellhaug internasjonale Høgskole, Frank-Ole Thoresen, skriver i Dagen 06.01.2016 bl.a. følgende under overskriften "Misjonsfolket og trusselen fra islam":

"Trussel. I det lange løp er det på ingen måte selvsagt at innvandrere fra muslimske land er en større trussel mot kristen trosutøvelse enn den kalde og kyniske sekularismen som gjennom århundrer har presset kirken ut i den "private skammekrok", skriver Frank-Ole Thoresen. Og mot slutten skriver han videre: "Karikering eller demonisering av annerledes troende er uansett ingen tjent med. (Karikering er en uting og så vidt jeg forstår - også mot den gamle Gr.l. § 100. Demonisering er en annen sak. min kom. og uth.)  Misjonsfolkets oppgave må være å dele den kristne troen og våre grunnleggende verdier med de som finner tilflukt i Norge. (Ja, Ordet skal deles med alle. min merk.) Den relativt homogene, luthersk-kristne enhetskulturen, er for lengst en saga blott," avslutter han med. Men saken er adskillig mer komplisert enn som så. At man sier "luthersk-kristne" slik - i møte med 2017 og Luther-jubileet - er trist.

For det første slår en fast at begge grupperinger ikke skal sammenlignes. Det bare forvirrer. Men deres lære/ideologi og ulovlige og livsødeleggende praksis skal bekjempes med alle lovlige midler i begge regimenter. Ordet, bønnen - skarp og klar opplysende tale skal høres, og som borger av Norge gjennom politisk arbeid o.a. fora om mulig fastholde den RETTE frihet og orden. Ateisme og avguderi skal selvsagt bekjempes i begge regimenter med all den pris det koster som Bibel og all historie viser oss er prisen. Vi kan ikke - som Thoresen sier - gi opp og akseptere at: "Den relativt homogene, luthersk-kristne enhetskulturen, er for lengst en saga blott." Hadde W. Churchill sagt det samme da han så barbariet reise hodet i 1933 - etter hvert alliert med muslimer - hadde det ikke blitt noen vestlig sivilisasjon igjen. Han fikk hederstittelen "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" ved krigens slutt. Man skal være lite observant om man ikke innser at Vesten er truet i dag av sterke muslimske krefter - som så mange ganger før i historien.

At sekularistene - opplært av Frankfurtherskolen - ikke er bekjempet hardt og konsekvent for lenge siden av kraftige apologeter - ser vi resultatet av i dag, som Thoresen riktig nevner. Men intet av dette betyr at vi ikke følger sir. W Churchills råd til et akademisk miljø etter krigen: "Gi ikke opp". Arthur Berg viste ofte til en fransk general som rapporterte: Begge flanker vik og spissen brotnar. Situasjonen er framifrå. Me gjeng til åtak.

For det andre må en altså slå fast at misjonsfolk er personer som er borgere av to riker. Man er ikke bare misjonsmenneske, men innbygger i staten Norge, og hvordan denne staten oppfører seg for vårt livsmiljø, er ikke uvesentlig for en kristen borger heller ikke misjonsorganisasjon. Det er få i dag som mener at "forandring fryder" de bruker nok heller ordet "frykter". Man skal selvsagt ikke tillate en utvikling der "innvandrere drar ned buksa på ei 17 års gammel jente" osv. osv., ei heller massetrakassering av kvinner i en rekke byer i Europa, også Norden. Alt tyder på at det er organisert med den bestemte hensikt å spre frykt og bryte ned staten - rammen rundt livene våre. Hovedsakelig er det muslimer fra Nord-Afrika som står bak. Men hvem står bak dette igjen? Vel det vil vise seg - men en del av oss aner det. Dette burde også interessere kristenmennesket - for fra begge de nevnte grupperinger må en regne med at de ønsker å bli kvitt "misjonsbasen Norge" snarest mulig - og staten haugianerne bygde opp, svinner i horisonten. Noen illusjoner om dette bør en ikke ha.


Thoresen advarer kristenfolket mot å alliere seg med de sekulære, og det kan og bør man selvsagt la være - selv om en kan være enig med dem i bl.a. å få stoppet uønsket og ulovlig innvandring. (Konf. bl.a. Esaias 2 v. 6 slutten) P.d.a. side husker jeg godt sjefsredaktør og kraftig apologet Arthur Berg var sentral i kampen mot EU og fosterdrapslovi m.m.m. og kjempet for nasjonalstaten (Ap.gj. 17, 26-27*) med kraft sammen med krefter han ellers var dypt ideologisk uenig med. Interessant er det å høre H. Tjønn (Hans bøker om Russland anbefales) på radioen si at EU er i ferd med å bryte sammen og nasjonalstatene tar over igjen. Det er mange skolelys i dag som burde ha hevet røsten som Berg - men en savner slike røster som nevnt - o.a. i dag.  

Husk - til slutt - at det opplyses at rundt 80 % av innvandrerne er økonomiske "flyktninger" som ikke flykter for sine liv, men av helt andre grunner. De skal returneres og hjelpes enten i sine hjemland eller i nærliggende land, som jeg bl.a. var med på i Tanzania i 1969. Det er en rekke gode grunner for det. Dette mener tungt vitenskapelige folk som prof. Terje Tvedt som også har jobbet for FN i Syd-Sudan. Flere andre argumenterer utmerket for det samme.

Et stort problem er at så få innen teologi og hjelpearbeid har "beina på bakken" og skjønner det jødene har gjort i sitt land - og det haugianere og det gamle lekfolk gjorde med Norge i det nittende århundre - så naturen fikk bærekraft og kunne ta vare på folket med mat, råstoffer og miljø - så de slapp å dra av landet. Grunnleggende profylakse - som løftet folket ut av nød og fattigdom så ikke landet brøt sammen og "spydde dem ut" som Bibelen sier flere steder. Haugianerne kunne det og gjorde det med åndens og håndens gjerning. Godt er det derfor at det lykkes i Syd-Etiopia og at det sprer seg til resten av Øst-Afrika og Nord-Korea. Misjonsbasen og staten Norge kan ikke oppgis uten sverdslag på den RETTE frihet og ordens grunn - både for vår egen og barnas del - sanne flyktningers del - og misjonsbasen Norge.

 

* «og han lot alle folkeslag av ett blod bo over hele jorderike, og satte dem faste tider og grenseskjell mellem deres bosteder, forat de skulde lete efter Gud, om de dog kunde føle og finne ham, enda han ikke er langt borte fra nogen eneste av oss.»