- Med brosjyre for å få 2017 riktig feiret


- I 2017 må vi få en riktig og solid feiring av det som Luther gjorde i Wittenberg i 1517 og hva det betød for den protestantiske verden og flere til.
Dette er målet med brosjyren «Fra Wittenberg i 1517 til Norge i 2017».  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.


Intervju med Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning – februar 2016


Høgetveit viser til at det var en total omveltning som skjedde for snart 500 år siden, i Wittenberg. Hele fundamentet for menighet og samfunn ble forandret. Derfor vil det bli en omfattende markering neste år.

Som prest i den katolske kirke gikk det mer og mer opp for han at de drev med en forferdelig vranglære i forhold til Skriften. En lære som absolutt ikke satte sjelene i frihet - men førte dem inn i angst og undertrykkelse med bl.a. sin vranglære om:


1. Rettferdiggjørelsen
av nåde ved tro på Skriften alene - hvor de sterkt avviker - det er kanskje det verste. Bl.a. C. Fr. Wisløff talte informativt om dette på flere av AKF`s seminarer. Vi har også to riktig informative hefter om dette av tidligere prost og form. i AKF, Stein Henriksen.


2. Nattverdforståelsen
med det gjentatte offer - i stedet for Jesu ène offer en gang for alle - var også noe av det verste Luther visste.


3. Kvinne - barn og Mariadyrkelsen i Rom
er en forferdelig arv fra det gamle Babel, og vi finner den igjen i flere av verdensreligionene. I AKF har vi en liten meget god brosjyre om Mariadyrkelsen og dens røtter.


4. Skriften alene
har de heller ikke, men mye i tillegg, og paven kan jo tale med absolutt sannhet i ex cathedra, skjærsilden og en rekke avvik som den bibelske, evangelisk - luthersk lære, som vi må holde oss til. Luthers reformasjon var og er absolutt bibelsk nødvendig den dag i dag.


- Det er ikke tvil om at det blir markeringer i forbindelse med det som skjedde i 1517.  Og det blir store markeringer, er det nok bred enighet om.  Men her slutter antagelig også enigheten, sier Høgetveit og fortsetter:


- Jeg frykter for at det som skjedde under grunnlovsmarkeringen i 2014 om 1814, der det kristne poenget i hele grunnlovsopplegget stort sett forsvant, også kan skje under 500-årsmarkeringen i 2017.  Alt synes å legge seg til rette for en slik forførelse.


Hva var det som skjedde med grunnlovsmarkeringen i 2014?
For å si det kort, så underslo man etter min menig de grunnleggende tanker som skapte 1814 og friheten som fulgte etter: evangelisk luthersk tro og tenkning som manifisterte seg i Gr.l.   § 2. De aller fleste på Eidsvoll hadde lært "Sannhet til Gudfryktighet" av biskop E. Pontoppidan som alle måtte lære for å bli konfirmert og komme videre i livet. Det var solid evangelisk-luthersk" lære som H.N. Hauge - Norges Luther - stod for, og de fleste haugianske frigjøringsmenn som fulgte etter i frigjøringsårhundret som fulgte. De var sentrale i Bondetinget i 1833, til O.G. Ueland, Heskestad  (han med Norges øyenstener: Bibel og Grunnlov) som i 1837 ga oss Formannskapsloven. Makten i feudalstyret ble flyttet fra prester og embetsfolk til folket i frie valg. Nedkjemping av den forhatte Konventikkelplakaten (1741) som bl.a. Notto J. Tvedt (Evje) og O. G. Ueland nedkjempet i 1842, ga oss tale- og møtefrihet - fram til Jørgen Løvland (Evje) som i betydelig grad sørget for at vi ble fri i fred i 1905. Alle - og flere til - var Pontoppidanianere som kjempet på "evangelisk - luthersk" Grunnlovsgrunn og skaffet oss § 2 m.fl. som de nå har ødelagt.


Hva er det du frykter kan skje med 500-årsmarkeringen av Wittenberg i 2017?
Lenge har vi sett hvordan man i Norge har bygd ned Luthersk lære om rettferdiggjørelsen av nåde ved tro på Skriften alene i kirken og læren som rettsbasis for samfunnet. Dette er kjernepunktet i vår lutherske arv, og det får selvsagt konsekvenser i begge regimenter. Det dokumenteres svært godt i denne brosjyren av kirkehistorikeren Ivar Welle.

Så ser vi den katolske kirke for første gang får en jesuitt på pavestolen som omgående lager en encyclika om klima, forener Cuba med USA, får tale i Kongressen, så møte med Obama og til slutt tale i FN. Budskap: Situasjonen er så prekær for verden at vi må ha én verden, én regjering, og på en video fra Vatikanet taler han for én religion, skikkelig synkretisme. Det minner meg sterkt om Johannes Åp 17 om skjøgen på dyret.

Det vi trenger i dagens situasjon, er å huske at "Gud er Gud for begge regimenter og få Norge tilbake til evangelisk-luthersk Grunnlovsgrunn - protestantismen som skapte så mye godt, bl.a. et Norden om til "Det fredelige hjørne av Europa" og den anglo-amerikanske verden som igjen og igjen ryddet opp med den katolsk fascistiske verden som Olav Valen-Sendstad, Ivar Welle benevner den.


Dere har nå laget brosjyren «Fra Wittenberg i 1915 til Norge i 2017».  Hva inneholder denne brosjyren?
Hovedsakelig to lange sitat av cand theol og dr. philos Olav Valen-Senstad og kirkehistoriker Ivar Welle om "evangelisk - luthersk" fra Wittenberg kontra budskapet fra Moskva og Rom.

Ivar Welle`s tre store bind var og er lekfolkets kirkehistorie, og O.V-S skrev jo en mengde oppbyggelige bøker som lekfolket kjøpte og leste i store opplag. Han var dessuten en av de mest sprenglærde evangelisk-lutherske teologer Norge har hatt. Hans dr. avhandling om "Virkelighet og virkelighetsforståelse" er noe av det mest fundamentale man kan lese, og "Ordet som aldri kan dø" har hjulpet mange. Han vikarierte også et år for Arne Næss i filosofiundervisningen ved UiOslo.

Videre har vi korte riss om hva det har betydd for Norge og en liten side om våre lange kristne historiske røtter ned i Kaukasus hvor kristningskongene kom fra - antagelig sammen med mange jøder fra tistammers riket. Vi nevner en rekke kilder som gir oss god dokumentasjon. Særlig er det interessant å se den lange linje fra Udins flukt for romerne rundt 400 f.Kr. til kristningskongene må ta opp kampen med Rom igjen da Karl den store herjet nordover mot Norden. Vikingene møter romerne med sine grundtgående fabelaktige vikingeskip og geriljaangrep opp de store elvene og tvinger Rom i retur. Kristningskongene, ikke minst fra Hellig Olav (1024) til Kong Sverre "talte Roma midt i mot", og nå kommer de igjen nok en gang ad nye veier med sterk forførende makt.


Vi siterer Olav Valen-Sendstads ord med stor vekt: Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt borte fra Moskvas og Roms veier.  Han var sentral og klar i kampen mot nasjonal-sosialismen i 1942 og uttalen "Kirkens Grunn" - og talte sterkt imot opphevelsen av Jesuitterparagrafen i femtiåra. Vi understreker også at han sa at slik inntrengning ikke kunne skje om "evangelisk kristendom var levende i blant oss." Det er vårt store kall mot begge de nevnte krefter og andre totalitære -ismer, ideologier og avguderi!


Hvordan vil dere bruke denne brosjyren?
Vi
kommer til å trykke den i de nødvendige opplag og spre den i våre vanlig kanaler og også som pdf fil til internett og legge den ut på facebook og håper den når langt ut. Hyggelig at Norge I Dag hjelper oss med dette intervjuet.


Hvilket råd har du å gi til folk som gjerne vil være med på dette arbeidet med å spre brosjyren?
Ta
kontakt med oss i AKF Pb. 196, 4734 Evje, E-post: akf-evje@online.no eller en SMS på 90834379, så sender vi gratis til utdeling. Bare frakten må de betale. Ellers var det jo veldig godt om lekfolket rundt om i Norge tok for seg C. Fr. Wisløff sine skrifter om saken og holdt orienteringsmøter rundt om i landet. (Hør også C. Fr. Wisløff tale om emnet.)