Makt over fremtiden


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 31.03.16

Det skriver red. H. Stanghelle om i Aftenposten 23.03.16 og ingressen lyder:
"Da Winston Churchill introduserte "Jernteppet" som politisk begrep, sa kong Håkon nei takk til et besøk i Oslo av Hitlers banemann." Dette synes lite rosverdig og trenger en kommentar.
Han skriver flere - etter min mening - lite overveide ting nedover i spaltene, bl.a.:

1. - at talen i Fulton i Missouri " er blitt stående som den kalde krigens symbolske start." Kanskje bladfyker rundt om i avisredaksjoner mente det, men WC mente nok at det hele startet da Roosevelt bak ryggen på WC forsikret Stalin om at så fort Hitler var knekt, ville han trekke de amerikanske tropper ut av Europa. Det var musikk i ørene på Stalin. (BBC) Hvor alarmert WC var, ser vi av hans "Freidige dokument", hvor han prøvde å forhandle seg til en viss frihet for de europeiske stater han visste ble liggende bak "Jernteppet". Stalin sopte det til side. Han hadde planene klare. Og WC sa senere at Cromwell var en stor mann, men glemte å se at Frankrike (?) reiste seg til en stormakt - vil de si det samme om meg, ytret han - der han gremmet seg over at de startet krigen da Hitler gikk inn i Polen, og måtte avslutte den med et despoti i hjertet av Europa. WC hadde nok tenkt i "Jernteppe" lenge og fryktet det.

2. - at WC kom ut av krigen som den store helten, "men sommeren 1945 var det slutt. Da snudde britene ryggen til sin store leder gjennom et parlamentsvalg som kastet han som landets statsminister." - - - "Det var i krigen man ville bli ledet av ham, ikke i en nasjonal gjenoppbygging." skriver Stanghelle. Iflg. BBC er nok ikke forklaringen så enkel, selv om jeg vet mange sier det samme. BBC hevder at alle var krigstrøtte og selvsagt de oversjøiske soldatene. Nå ville de hjem fortest mulig og trodde Attlee ville ordne det raskere - og så håpet de på mer sigaretter. Sosialistene var i gang igjen med "Cheer Churchill - vote Labour" som mange forvirret gjorde - men skammet seg dagen etter da de skjønte at de hadde avsatt sin store redningsmann. Simple var de også med gaven på hans 80-års dag. Begge deler såret han. Utakk er verdens lønn. Men han ble jo innsatt igjen i høy alder til å styre britene.

3. - "Det er bakgrunnen for at Churchill 5. mars 1946 befant seg i avsidesliggende Fulton." Jeg tror det er lang riktigere å si at Roosevelt gikk bak ryggen på W.C. i "fredsavtaler" med Stalin - som BBC beskriver det. Truman var en kristen og skjønte - etter min mening - de ideologiske kreftene langt bedre. Det fortelles at dagen før Israel ble erklært for en stat - fikk Truman se Esaiasrullene - og ble meget opprømt. Han godkjente Israel som stat med en gang, han gjorde det før adm. - hvorav mange var negative - våknet. Han var en troende Israelvenn og W.C. bibelfundamentalist og Sionist (Autorisert WC biografi). Truman opplevde det nok tryggest at denne talen - som han hadde lest på forhånd - skulle holdes i trygge omgivelser som han kjente godt - på hans hjemsted.

4. - Det er riktig at denne sanne, mektige og meget forutseende tale vakte harme - som alle de sannheter man ikke vil svelge før 2. v.k. av samme mannen. Når alle skjønner alvorlige ting er det ofte for sent. Nå ble det for sent - og de ropte på han i nød, og han ble "Den vestlige sivilisasjons redningsmann." WC hadde skjønt hva som kom allerede i 1933 ved Hitlers maktovertagelse og advarte fra "sidelinja" helt til politikerne i Underhuset ropte "For Guds skyld forsvinn. Vi har fått nok av deg"(Ropet til Cromwell) til Chamberlain i panikk og ba WC overta - en mann som hadde forstått, ville og kunne kjempe. At kong Håkon - som stod så fast selv og hadde advart før 2. v.k. - og hadde rimelig adgang direkte til WC p.g.a. kongeslektskap - sa nei til WC visitt - tror jeg hadde mer å gjøre med å hjelpe Regjeringen Gerhardsen ut av en pinlig situasjon de hadde brakt seg opp i forhold til det gryende Sovjet som jo var de som senket "jernteppet". Kongen hadde nok sine kanaler til WC hvor han forklarte situasjonen, men dette vet man selvsagt ikke. Winston fikk rett igjen som Stanghelle meget godt siterer: "Han fikk vente med å komme til "situasjonen ble bedre eller meget verre." hvilket begge deler skjedde. De ble absolutt verre!

Så roter statene på Kontinentet det til igjen - med lite klokskap vokser de seg store inn på landområder som endelig ble kvitt "Jernteppet". I stedet for "unite and you will be strong again" som WC anbefalte dem - forente de seg og rev nasjonale grenser og "et euforisk Vest Europa utviklet både NATO og EU i troen på tettere integrasjon og økende samarbeid" (H. Stanghelle). Men hva Russland måtte frykte fra dette Europa som hadde vært i Moskva med sitt militærutstyr flere ganger - tenkte man lite på. Nasjonalstatenes grenseløse situasjon viste seg også ganske håpløse. Kristen nasjonalstatstenkning kom på banen igjen. (Ap.gj. 17). Så EU og NATO kunne nok - som Jagland ønsket seg - en ny Winston Churchill. En annen ting er om de ville høre på en slik mann, men nok en gang utnevne han til krigshisser og fredsfor-styrrer inntil det smeller igjen? Holdningene til Israel tyder ikke på at sannheten har romsligere kår i dag - i en tid med enda farligere våpen. Man må vite hva den Vestlige sivilisasjons røtter er - for å tenke rett.
WC talte også om arabere og muslimer - her kan man lese seg klokere.