"MAKTELITEN" mot FOLKET - få tjenereAv Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 03.10.2016

Helt tilbake til Josva fikk folket velge hvilken vei de ville gå, men Josva sa klart i fra: Jeg og mitt hus vil følge Herren. Da fulgte de Josva og Herrens vei.
Ny valgsituasjon i prof. Samuels tid og folket fikk velge igjen. Nå ville de være som alle de andre og få seg en konge til leder i samfunnet og i krigene. Samuel advarte dem - men de fikk frihet til å velge - og galt gikk det.

Nå utvikler det seg igjen en situasjon i hele Vesten hvor "makteliten" er på avveier og folket drives mot totalitære krefter. De har angst, tyskerne har angst og søker redning. Få røster høres som peker på FEDRENES og HERRENS og FREDENS vei for folk og land, men noen er det. De bør BEES fram. For tidens tegn tyder på at både Norden og Europa - også den angloamerikanske verden har fått fram en "elite" som folket er dypt uroet av og redd for fremtiden.
Og da er det nok av ideologer med sine UTOPISKE tankebygg som til byr sine veier - men ikke HERRENS vei. Den ser vi i vår historie fra Hellig Olav, til Luther og Hans N. Hauge og det nittende århundre. SANNHETENS men lidelsens vei - men dog LIVETS VEI.

En av de største haugianere og samfunnsbyggere var Ole Gabriel Ueland og han styrte og så med Norges to øyenstener: "Bibel og Grunnlov." Gode kristne frihets lover fikk han vedtatt. Dette er det vårt folk må vende tilbake til - ellers får de onde opprørske, totalitære ideologier taket som vi ser dem vokse fram over hele verden. De vet vi hvor vil føre oss hen - mot total ufrihet og total ødeleggelse. De gode må bees, forkynnes og tales fram og de onde i senk - og GUDs barn må med FRIMODIGHET og MYNDIGHET i begge regimenter si:
DER GÅR VEIEN, VANDRE PÅ DEN!