Kulturmarxismen finnes i alle leire

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 10.10.2016

På sidene 11-13 i talen «17. Mai 2014 – Østre Kvelde Bedehus» er temaet
de øde-leggende krefter i Norge. Vet man hvordan de tenker så
vil man enkelt gjenkjenne hvem de er i ord og handling.
Motgiften er Den bibelske forståelse av hjem og samfunn.

Sidene 11-13: