Klimaforandring, avskoging, tørke og flom i verden.
Årsaker - hvorfor avvises re-skoging?

Av sivilagronom Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no, 25.08.2016

Det som forundrer meg er at sterke krefter til stadighet avviser at skog og re-skoging av verden har noen betydning for klimaet. Jeg merket meg noe meget interessant i Etiopia i 1974-75 i den første store tørkekatastrofen som la grunnlaget for revolusjonen. Jeg traff en meteorolog i Addis Abeba som sa at de hadde ikke fått mindre nedbør over landet en sentral periode, men det var så galt fordelt.

Nå var det mindre nedbør i de fra før tørre områdene og voldsom økning i nedbørrike områder. Sammenholdt en dette med tørke-/sultområdene så en at det var de sterkt avskogende områdene som ble tørrere osv. Konklusjonen en trakk var at når skyene kom inn fra havet møtte de varmere luft som steg opp (økt albedo pga avskoging) og tvang skyene høyere opp og lengre inn i landet før skyene kondenserte og slapp nedbøren. Så fikk vi altså tørke og kjempeflommer og masse annen ødeleggelse med jevne mellomrom.

Og Etiopia fortsatte avskogingen og skogene er nå redusert til 2, 2 % fortalte en etiopisk stipendiat fra UMB på Ås under seminar her i AKFsalen i Evje og Hornnes for 2-3 år siden. Jeg fløy over avskoget landskap med Gustav og Erik von Rosen (foto under) i timevis - og forstod og understrekte i utviklingsprogrammene jeg la for Syd-Etiopia, at kraftig skogreising måtte på plass, for "uten skog intet liv". Mat, råstoff og miljø er det bærekraftig natur som står for.

Skogreising er delvis gjort med godt resultat, men skulle vært gjennomført i mye større skala. Jeg vil tro at dette kan overføres til det globale bildet med oppvarming, flom og tørke fordi verdens skoger er enormt ødelagt. (Se her) Jødene har forstått dette (Se her) og hjelper nå Kina og California og en rekke andre land, mens andre fremdeles bygger sisterner, borrer brønner som gir mindre og ikke mer vann og øker avbeitingen og presset på landskapet til det bryter sammen.

(Carl Gustav von Rosen t.h., Erik von Rosen. t.v., og undertegnede i midten.
Arba Minch 1975)

 

Forklaring til figur: Alt vann 100 % kommer fra havet med skyende. Skogene – største grønne pil – returnerer
mye av vannet tilbake og innover i landet. Blå piler er menneskenes forbruk.