Kirkemøtet med frafallsliturgi den 9. april

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 12.04.16

 

Skriften på veggen? Det er dypt alarmerende at Kirkemøtet er samlet i Norges gamle hovedstad Trondheim med Nidarosdomen - kristningskongenes stad - og driver på med - etter min mening - det rene Skaperopprør. Lenge har de arbeidet for å lage Hellig Olavs Stiklestad til et multikulturelt og multireligiøst senter - hvilket er en klar historisk usannhet .

 

Så samles Kirkemøtet, denne forferdelige dag - den 9. april - og Norges kanskje største forkynner etter Hans N. Hauge, Ludvig Hope, sa følgende da det smalt: "Stormen kom over oss like fort som uventa. Ogso me er komne under domen og me må sikkert rekna med at straffa vert både tung og lang". (Utsyn 5. mai og i "Misjonen i storm." s. 340)

Mange av de andre straffedommer som Hauge forkynte ut fra Bibelen, har vi allerede i voksende grad.  Ronald Fangen - form. i Forfatterforeningen - forstod det tidlig og talte om "nasjonal-sosialismen som ny religionsdannelse". Men han overdrev, så spøkelser ved høylys dag osv. Men tyskerne satte han på Møllergt. 19 ganske omgående. De forstod at han hadde forstått deres ondskap, og var farlig. Slik er det også i dag med de som forstår. Ideologier av alle slags merker er livsfarlig når de får makt - som de destruktive kreftene i Norge i dag i de fleste av våre institusjoner fra kirke, skole, barnehager, barnevern, sykehus med fosterdrapene - og rasering av kristenretten (RETTE frihet og orden) som har båret Norge fra Hellig Olavs lov i 1024 (det store sedskiftet) og til 2011 da Grunnlovens § 2 ble dramatisk endret mot bestemmelsene i § 110. (Søk på Google: "Politisk korrekthet - totalitær kulturmarxisme" evtwww.Kommentar-Avisa.no )

Lyspunktene er at flere og flere unge reiser seg mot Skaperopprøret og Frankfurtherskolens ideologi. Spesielt retter angrepene seg mot "det første rike" familien, som alle myndighet utgår fra -  revolusjonære tanker fra den franske revolusjon, marxisme, ny-marxisme, freudianisme og evolusjonslære som har undergravet Bibelens basis fra 1. Mosebok kp 1-11 - og dermed raste resten av bibeltilliten og retten.

Derfor er det ekstra gledelig at i ØstlandsPosten -  også 9.april - har førstesideoppslaget: "Bibelen lærer fullt likeverd mellom mann og kvinne, men det lærer ikke full likhet i funksjoner." Og den nye grunnskolen går for ung jord og 6 dagers skapelse som Bibelen sier det. Det rammer rett inn i basis mot det Kirkemøtet driver på med: Likhet fram til likekjønnethet avvises altså blankt - og Bibelens tale om mann og kvinne i ekteskapet kommer på plass  og også resten av skaperteologien som bærer resten av Skriften og har båret Norge til i dag. Det er godt i møte med Lutherjubileet i 2017.