Kampen for Lutherdommen og 1517 / 2017 har begynt


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-avisa.no – 27.01.16

Det grunnleggende hefte "Moskva Rom. Fjorten epistler om verdenspolitikken og det 20de århundredes motrevolusjon." - kan du laste ned på Google her. Det er 14 epistler om den helt grunnleggende verdenspolitiske situasjonen - og skildrer hoveddrivkreftene åndelig og politisk i vår del av verden.
Forfatteren, Olav Valen-Sendstad er en av de skarpeste hjerner på bibelsk grunn vårt land har fostret. Han var elsket av lekfolket som kjøpte og leste hans bøker i titusenvis. Han skrev hovedutkastet "Kirkens grunn", vikarierte 1 år for prof. Arne Næss i filosofiundervisningen ved Universitet i Oslo og hans dr. avhandling het: "Virkelighet og virkelighetsforståelse." En kortversjon: "Ordet som aldri kan dø".
Heftet «Moskva Rom» er toppaktuelt i vår tid. Han har flere viktige konklusjoner. Blant annet: Hold ditt hjerte og din tanke langt, langt bort fra Moskvas og Roms veier. Frafallet ville komme ved at sosialismen ville trenge inn i samfunnsinstitusjonene våre og katolisismen i kirken - hvilket var umulig om evangelisk kristendom var levende blant oss. (Etter minnet) Han understrekt at begge systemene hatet Wittenberg og Worms med Lutherdommen! Begge har religiøst sett røttene ned i det gamle Romerriket og dets vranglære.

Dette
skal vi merke oss i 2017 hvor vi skal feire Luthers teser på kirkedøren i Wittenberg i 1517 og de senere voldsomme oppgjør med katolisismen. I AKF har vi en del kortfattet litteratur om dette.
Kontakt: akf-evje@online.no, 90834379 Ellers god lesning og repetisjon av Olav Valen-Sendstad.