Hva radikaleren Arnulf Øverland måtte lære!!


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.04.16

Jeg kjenner godt til hans historiske bakgrunn, for hans aner var fra Romsdalen som min mors. De var tremenninger, og derfor fanget hans lyrikk tidlig sinnet mitt. Og siden har jeg sitert han ofte i div. artikler, og jeg kom i tanker om han igjen - når en ser hva som utvikler seg i vårt kjære fedreland. Midt i sitt opprør hadde han også visse reale, uredde trekk som da han refset kommunistenes herjinger i Russland fram mot 1939 med ordene: Før - vi trodde på sigd og stjerne - nu er det bitterlig forbi.

Han kom i tysk fangenskap og skrev beiske dikt - men også diktet "Han som skal komme". En merkelig, men på mange måter en fin Kristusvisjon. Uredd svarte han tyskerne der de skreik og herjet, sikre på makten - bl.a. da de trengte en gartner. A. Ø. sa høyt og tydelig: Kan dere ikke arrestere en da?


Men tilbake til dagens Norge og de mange onde angrep man ser i media og blir gjort oppmerksom på. De første gangene jeg brukte det, mener jeg var om landbrukspolitikken for mange år siden.

Nå ser en i avisen Norge I Dag en rekke artikler om angrepene på barn og foreldre bl.a. de kristne foreldrene i Naustdalen som blir fratatt fem barn og fordelte dem på 3 fjerntliggende bosteder med gråt og lengsel - og massedemonstrasjoner i store deler av Europa. Ordbruken er meget sterk: Øverland skriver i "Den røde front" fra 1937 i "Du må ikke sove" og vers seks.: "Du mener det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Der fins da vel skikkelig folk i blandt? Bror, du har ennu meget å lære!"

Flere av versene er svært aktuelle igjen - dessverre - som bl.a. 8-9 vers og avslutningen:
"Jeg skjønte ikke. Nu er det for sent. - - - Jeg roper i mørket - å, kunne du høre! Der er en eneste ting å gjøre: Verg dig, mens du har frie hender! Frels dine barn! Europa brenner!" på mange måter også i vårt land.


Jeg opplevde motkreftene mot vår gamle kristne kultur på kroppen i 1980-85 i Sternstriden - hvor skolestyrets formann og nestformann ikke skulle få ivareta vår foreldrerett og demokratiske rett som folkevalgte. Vi skulle ikke få stoppe bruken av bladet Stern i skolen - det som var - redigert av en gammel nazist, sjefsred Henry Nannen - fullt av menneskeforakt og annen elendighet. Så sendte Gud verdens største mediaskandale i fanget på dem - hvor de offentliggjorde Hitlers falske dagbøker.
Nå aner det meg at noen med arven fra Frankfurtherskolen igjen angriper i en annen institusjon - ikke skolen denne gangen - men "barnevernet" med taushetsplikt og ekspertvelde - selvsagt til "barnas beste."

Takk og lov at Guds barn har barnekår og bønnerett og enda har vi møte- og talerett og et visst folkestyre - men jammen røyner det på nå!! Lytt til Arnulf Øverlands Ord igjen: "Så onde kan ikke mennesker være. Bror du har ennu meget å lære."

Relatert sak: Politisk korrekthet – totalitær kulturmarxisme