Humanetikere - med humus etikk?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.11.2016

Human kommer jo av humus - altså organisk jord. Og av jorden er mennesket kommet og til jord skal det bli. I mellomtiden, i den livslengden mennesket får, burde det leve sammen som mennesker og ikke som dyr. Men det har selvsagt med hva man identifiserer seg med - bygger opp sin identitet mot. Eller for å si det på en annen måte: gjøre sin person-likhet lik med. Og det er jo helt avgjørende at denne person tilbyr en et sam-vit (kunnskap og har vett sammen med) som gir den gode og rette frihet og orden for en selv og ens medmennesker - skaper fred (shalom). Bl.a. så familiene og enkeltmennesket får leve i fred og frihet.

Når en så ser på vår kultur i Norden som ble skapt av de store bibelske forkynnere og festet personlikhetene, sam-vitet til Bibelen - så utviklet Norden seg til det fredelige hjørne av Europa i lange tider - og vokste i velstand og fred. Blix skildrer det utmerket i nasjonalsalmen - som en må trygle NRK om å få høre om søndagsmorgen. Andakten som er korte kåserier hører man heller ikke på lenger.

Selvsagt var heller ikke denne kristne kultur fullkommen - like selvsagt fordi mennesket ikke er godt på bunnen - som enkelte ynder å innbilde seg. Det er vel Kumbel som har formulert det omtrent slik: Mennesket sier det er godt - hvorfor gjør det da det onde. Og selv om en i Jesus Kristus er bundet opp til himmelens Gud - slår dessverre alt for ofte Gamle Adam gjennom, og en har daglig behov for tilgivelse og hjelp på den smale livsveien gjennom livet til himmelen.

Noe helt annet utspiller seg for de som ikke har noen annen forankring i personen og identiteten sin enn humus. Over disse lyder det som den svenske dikteren skrev: øver ingen himmel, under blott en grav. Triste greier og gir jo hverken fred eller en god retning - etikk over livet som ser på sine medmennesker som noe annet enn de oppfatter seg selv: humus som ender i en grav. Og da må en jo "redde" de tåpene, dårene, sier Bibelen, som mener det finnes en Gud og som har reist en haug med kirkebygg med kors på - laget ritualer for alle de store høytider og har - helst hadde - folket med seg. Dette må en selvsagt få slutt på, for det uroer ens eget sam-vit - gir en følelsen av kritikk og nedvurdering av en selv og ens eget liv. Kristenfolket skal sannelig ikke innbille seg at de er noe bedre enn andre, selv om de ikke ytrer det med et ord.

Så da starter man opp angrepet på flere områder mot disse dåraktige bibelforaktede kristne ved enten å kopiere deres aktiviteter ved livsavgjørende begivenheter som dåp, konfirmasjon, inngåelse av ekteskap og begravelse, eller man legger seg så nær opptil kristenfolkets aktiviteter som mulig -  i folkekirkens navn -selv om en helst vil bli kvitt hel kirken. Men det hjelper jo godt om en kan får "normalisert" folkekirken til å vie alle slags oppfunnede kjønn.  En forlanger sågar i toleransens, medmenneskelighetens og "kjærlighetens" navn å innta kirker og etter hvert også bedehus. Selvsagt må korsene vekk og andre urovekkende symboler. Helst bør en få hengt opp sine egne. De kaller dette utøvende human-etikk som det kreves stor respekt for. Ja, ja humant - forstått som jordisk er det nok - men noe særlig med himmelsk kjærlighet - Gitt av Gud gjennom Jesus Kristus - bygd på en bærekraft av rett frihet og orden som skaper fred og gode sam-funn - folk som finner sammen i fred og godt samliv - kan en ikke kalle det. Det er - for å si det på direkten - ukjærlig, respektløst, historieløst og langt fra freds skapende.

Hvorfor er disse intellektuelle med stor tenkeevne - som de oftest ynder å fremstå som - så tafatte at de må trenge inn på andres livsområder, direkte plage dem, trenge seg inn på og rappe deres verden og livsområder - i stedet for å bygge opp noe selv?  Jordisk og av jord er de absolutt - og i slekt med Gamle Adam (betyr rød jord) - som de forøvrig høylydt fornekter - men absolutt praktiserer -  ser vi jo. Og at de kan prøve å innbille oss at dette har noe å gjøre med den fortid og det Guds riket som bygde dette vidunderlige Norden som baserte seg på Bibelen - får de dra lengre inn i byene og universitetene med. Vi feirer Luther og 1517 - hammerslag som gjenlød over hele Europa og langt videre utover i verden - og ga også Norden kontakt med himmelen som kunne skape mennesker med en rett identitet, personlighet, skape håp for tid og evighet og en velstand knapt noen har sett maken til. Er uroen så drepende at de må ødelegge for andre for å få litt hjertefred?

At dette uroer deres human etikk og sam-vit kan man jo forstå - men at man skal mene at det - ikke minst deres oppførsel mot skole og barneoppdragelse og kirken - har noe med etikk å gjøre - er aldeles uforståelig. Det forstår de vel ikke selv en gang - om de prøver på å frigjøre seg fra Gamle Adam`s navlebeskuelse og ego-isme og andre ismer med sine røtter i egoet.

Kort sagt, som en av Frankfurtherfilosofene forstod og sa det. Hjertene må tømmes, fylles på nytt og erobres ellers skjer ingen revolusjon.  Mennesket må forstå og oppleve seg selv på en ny måte, få en ny identitet og personlighet. Jesus, Skaperen og Frelseren visste og vet det også: Sønn, gi meg ditt hjerte. Fra det utgår livet!