Hele Bibelen er sannhet


Av Jørgen Høgetveit
, i ww.Kommentar-avisa.no – 18.01.2016

I Kristiansand Avis 14. jan 2016 s. 16 sier pastor R. Tobiassen - taler på Fellesmøtene: "- Vi må ikke legge vekk hodet for å tro." Så skrives det om "faktakollisjon" i om hvor gammel jorda er i flg vitenskapen og kristendommen. Spørsmålet feies til side ved "Uansett vil hovedspørsmålet være hvorfor vi er her." Nei, hovedspørsmålet er om Bibelen er sannhet, bare sannhet og intet annet enn sannhet også om "hvorfor vi er her". Jesus sier til Nikodemus at når han ikke tror de jordiske ting han forteller han, hvordan kan han da tro de himmelske. Her må en nok feste lit til hele Ordet. Og skal det være en eller annen teolog som skal sier hvor grensen går mellom sant og usant i Skriften - da undres jeg på hvor den grensen går og hvem som setter den grensen? Vi har ikke paver i den protestantiske verden - men holder oss til "Skriften alene" - også nå i det kommende Luther år.

Ellers er det solid dokumentasjon på at Bibelens Ord (hebraisk) for dag «yom» er dag a 24 t. Det fins ingen seriøs hebraiker i verden som mener noe annet. Dessuten kan man lese 2. Mosebok 20. "Den hele Skrift er innblest av Gud - -".

At jorden er ung finnes det også solid bibelsk og vitenskapelig dokumentasjon på at det er riktig som Bibelen sier. Troen hviler på bibelske sanne fakta. Da må en ta det apologetiske (kristendomsforsvar) arbeid (pålagt i 2. Kor. 10,5) å undersøke både i GT og NT og i den naturlige åpenbaring som Rom. 1 viser til. Da blir man uten "unnskyldning" uansett hva verden, vitenskap eller evt. Dawkins sier. I det hele finnes det masse apologetisk arbeid som tilbakeviser disse grove angrepene på Skapertroen og Skriften - slik at man kan få en full bibeltillit på plass igjen - tilliten som begynte å rakne spesielt rundt 1860 med Brandes.     Hvis man lar seg forlede av Frankfurtherskolen og bl.a. fastholder evolusjonslærens "gammel jord" og døden innført for noen milliarder år siden med fossilene - kom ikke døden ved syndefallet og den første Adam. Da er Bibelens tale om den andre Adam (Jesus) komme for å opprette hva synd har ødelagt. Her må man fastholde helhet og sammenheng.

Nei, nå må forkynnerne snart forstå at man ofte taler til et folk som minner om de Paulus talte til i Aten - og ta arbeidet med å forklare folket at Skriften er Sannhet, som man sa det i kirkene før: "Hellige oss i sannheten, Ditt Ord er sannhet."  Paulus talte i Aten om "Fra Skapertro til Frelsertro" og gjerningen lyktes. (Kikk på Kommentar-Avisa.no og YouTube). Han måtte begynne med det Bibelen sier om at Gud er til og hvordan Han er og kunne så fortsette til Frelseren. Peter talte til jødene og trengte ikke det. En rekke av toppintelligente kristne menn som har rikelig med "studiepoeng" vet at basis for hele utviklingslæra av "gammel jord" og "lange perioder" er stikk i strid med det Bibelen lærer - noe som har ført oss ut i det forferdelige skaperteologiske ufør vi befinner oss i. Vi får gjøre et forsøk i bønn og arbeid på å rette det opp særlig når vi nå skal minnes tesene på kirkedøra i Wittenberg 1517 og nå, 2017. I Akademi for Kristen Folkeopplysning skal i alle fall nytte tiden best mulig. Vi har allerede det meste som trengs av litteratur, DVD-er og annet. Den hele Skrift er SANNHET!