HeimeVernet Er Under Ild, fra norske politikere!

 

 

Av Lars-Arne Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 19.12.2016

 

Heimevernet (HV) er en styrke som våre naboland og flere europeiske land nå akutt forsterker og bygger videre opp. Svenskene er kommet så langt at de henter ut forsvarsmateriell som har ligget og støvet ned i 20 år og de sender militært personell i fremskutt posisjon bl.a. på Gotland. Samtidig desentraliserer de militære hovedkvarterer slik at de i en evt. skarp situasjon vil være bedre rustet til krigføring, om det er hybridkrig eller tyngre saker. Svenskene sendte også ut 05.12.2016 kriseinformasjon, om forbredelsestiltak, til landets kommuner!

Norge vil, mot all seriøs militærfaglig kunnskap, fra 01.01.2017 iverksette et Stortingsvedtak (forlik), i og med den nylig vedtatte langtidsplanen for forsvaret (LTP), der HV skal reduseres fra 45 000 til 35 000 mann!
10 000 færre mennesker som også har en betydelig rolle i sivilforsvaret i fredstid SAMT hjelpe til ved mobilisering! Det er få/ingen parallelle tiltak som akutt skal kompensere denne massive nedrustningen, i en nasjon som per i dag har lite forsvar! På lengre sikt tas det heller ikke sikte på å erstatte denne landbaserte styrken som nå forsvinner.
Samtidig ønsker Stortinget at de som tar seg av vår lange kystlinje i Sjøheimevernet skal bort! Så vidt en forstår vil 150 fartøyer og 1 800 mann fra Sjøheimevernet forsvinne!
HV styrken består også av 3 000 mann som inngår i nasjonal innsatsstyrke som hurtig kan mobiliseres og er en nasjonal ressurs. Innsatsstyrkene bidrar til nasjonal sikkerhet.

 

Det Ola og Kari Nordmann nå bør kreve er at:
1. Denne raseringen, med reduksjon av 10 000 personell, stoppes umiddelbart.
2. Samtlige HV soldater får tilbake sin operative styrke når de forlater bopel
    – det betyr tilgang på skarpt våpen og minimum 200 skudd – slik det var før.

3. HV styrken økes, på kort sikt, med minst 5 000 mann og treningen økes betydelig.
4. Det må inn folk i politisk ledelse som forstår hva krig og krigsforbredelser er – noe annet er
    direkte livsfarlig og kan igjen koste mange nordmenn både livet og friheten.
5. Sist, men ikke minst, våre tomme lagre av korn/gjær/salt/sukker/matolje/

    tørrmelk/gårdsdiesel m.m. - bør svært raskt fylles opp til 12 mnd forbruk.
6. Staten bør be nordmenn starte innkjøp av minst 3 mnd forbruk av varer nevnt i
    Matvaretabellen her:
    http://www.kommentar-avisa.no/Beredskapslagring_Hjemmeside/index.htm

 

Vi må ikke igjen komme i en slik situasjon som vår hedersmann, utenriksminister, statsminister, formann i Nobelkomiteen i 21 år og sentral fredsforhandler i Karlstad i 1905 Jørgen Løvland betegnet slik, da han ved krigsutbruddet i 1914 utbrøt:
”Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre.”Sannheten er
slik at det skal bare en liten gnist til - så sprenger Den seg frem slik W. Churchill sa det i de aller mørkeste tider under 2. verdenskrig. Etter hukommelsen sa han følgende: Et undertrykt folk skal aldri fortvile for plutselig kommer det en gnist – Gud alene vet hvorfra – og setter den undertrykkende makten under den strengeste tiltale.Gud signe vårt dyre fedreland

Tekst: Elias Blix (1836-1902)
Melodi
: Christoph Ernst Friedrich Weyse (1774-1842)

Gud signe vårt dyre fedreland,
og lat det som hagen bløma.
Lat lysa din fred frå fjell til strand
og vetter for vårsol røma.
Lat folket som brøder saman bu,
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland lenge i myrker låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
Din
kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.

Og Noreg det ligg vel langt i nord,
Og
vetteren varer lenge;
Men ljoset og livet i ditt ord
Det ingen kan setja stenge.
Um fjellet er høgt og dalen trong,
Ditt ord heve då sitt gjenge.

So blømde vårt land i ljos og fred,
Det
grodde so grønt i lider,
Men atter seig natt på landet ned
Med trældom og tunge tider.
Og folket det sukka etter ljos,
Og du lyste opp omsider.

Og morgonen rann, og mørkret kvarv,
Som
lengevår lukka skygde.
Du atter oss gav vår fridomsarv
Og honom i trengsla trygde.
Du varna vårt folk og gav oss fred
Og landet med lov me bygde.

Vil Gud ikkje vera byggningsmann,
Me
få fengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
So vakta oss Gud så me kan bu
I heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag
med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
det
brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd
til groren ein gong er mogen.

Hele Fedrelandssalmen kan du høre her: 

http://www.youtube.com/watch?v=W8pepX6S-hI&p=5156A1F7C6ADC6C8&playnext=1&index=6  (ekstern lenke)