Har Staten livmor?

 

Av cand. agric. Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 05.12.2016

Topp psykolog Magne Raundalen feires for tiden på sin 75-års dag med stort TV oppslag som den menneskevennlig, milde sjelehjelper for barn i vansker. Vel og bra - men så bra er ikke hans syn på familien og hvem barna tilhører: staten eller mor og far. Og glem ikke at Barnevernet som baserer seg på ekspertisen som i 2015 hadde 11 800 fosterbarn, og i 2011 mottok 52 100 barn tiltak fra Bvtj. osv og etterlater seg etter manges syn - masse traumatiserte hjem og barn.

I en lengre artikkel uttaler psykologspesialist Salvesen - tungt involvert i Naustdalsaken - at Raundalenutvalget foreslår at utviklingsfremmende tilknytning bør få forrang for det biologiske prinsipp når det gjelder barnets behov. (Les gjerne en gang til) Nå er det ingen overraskelse at psykologer og teologer har lite greie på det biologiske og jordiske, men det får da være grenser!

Så har Tone Strømøy, lektor i pedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus skrevet boken: "Oppdragelse mellom frihet og grenser2, og sier til NTB i juli -16: "Husk at barna i Norge ikke tilhører foreldrene, da de er et fellesanliggende i landet vårt der alle rundt har felles ansvar." (Les gjerne den også en gang til) Undertegnede har også en interessant gammel bok av dr. juris A. Brattholm om umyndige personer. Familiepolitikken har jeg fulgt lenge!   
Endelig kikker vi inn på advokat Costeas hjemmeside. Advokaten i spissen for 102 jurister med brev til statsminister Solberg om bl.a. norske brudd på menneskerettighetene i norsk barnevern. Han har oppdaget det samme i en lang artikkel om Naustdalsaken og hvor han i innledning dokumenterer at kristen oppdragelse utgjør et sentralt grunnlag for overtagelse av barna. Han refererer også til Richard Dawkins som mener at å lære barna om Bibelen er et overgrep! Men klikk deg inn og les selv. Han mener videre at Bvtj. er en refleksjon av den sekulære norske stat hvor "avhengigheten har skiftet over fra familien til staten" og dette har også med ideologi å gjøre hevder han. Vi slutter oss til og viser til artikkelen "Politisk korrekthet og totalitær kulturmarxisme." Advokat Kvilhaug skriver: "Dagens Barnevern knuser familiene og reduserer barnas livskvalitet. Bvtj. må tvinges til å samarbeide med foreldrene i stedet for å motarbeide dem."                                                    

Sakkyndig psykolog Asmervik skriver i Aftenposten 28.07.16: "Hva gjelder Bvtj.  er neppe noe annet land blitt utsatt for tilsvarende fordømmelse som Norge i Naustdalsaken". Han antyder også at "- flere Naustdalsaker kan fort dukke opp dersom denne saken faktisk er et symptom på tilstanden i deler av norsk Barnevern."

Når ideologiene så fullstendig har løsrevet barnet fra livmoren og familien - er det all grunn til å reise spørsmålet: HAR STATEN FÅTT LIVMOR? For vanlig folkevett burde svaret gi seg selv. Blod er tykker enn vann. Roots vokser ikke i byråkrati og tankespinn. Denne kulturkamp er ikke over! Dette bør virkelig bli en kvinnekamp - hvor far bistår av all kraft - og kristenfolket må be og arbeide - for dette er farlig.