Fra Bjugn til Naustdal til Europarådet


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no, 13.09.2016

Nå skal Norges barnevern granskes i Europarådet melder NRK. Da er selvsagt norske utsendinger til denne granskingen inhabile - og en håper også at generalsekretæren i Europarådet Jagland holder seg på tilbørlig avstand. Det er en rumensk parlamentariker som har anmeldt saken mot slutten av april. Han er støttet av 11 andre parlamentarikere i flg. min kilde. Endelig bestemmelse om behandling kommer i slutten av september. Anmeldelsen kom selvsagt etter de verdensomfattende demonstrasjoner på 64 steder i 20 land mot behandlingen av Naustdalfamilien og barna deres. BBC laget sending om saken og forkynte for hele verden at "Norwegian Barnevern is out of controll." Saken fikk voldsom oppfølging senere av 700 evangeliske ledere, og brev fra 103 toppjurister fra 4 kontinent ble sendt direkte til statsminister Solberg.

Kilden ga også uttrykk for at det som skilte europeiske tanker om dette, var at Norge la vekt på barnevern - mens man i Europa la vekt på familievern! Merk deg det! Her går vannskillet!

I et fullt offentlig møte på vårt lokale bedehus fortalte forkynneren fra Vestlandet at han hadde hatt besøk av foreldrene fra Naustdal som var "fine folk". Han tilføyde også at rumenske foreldre nå forlot Norge av redsel for å bli fratatt barna. Det samme gjorde Naustdalfamilien da de var samlet igjen. Forkynneren hadde talt om Jeremias og forfølgelse - og da ordet ble gitt fritt, gikk jeg på talerstolen og bemerket at forfølgelse hadde vi i Norge og nevnte Naustdalsaken. Da fortalte han det nevnte.

På familie - barnevern er det altså det spriker mellom Norge og Europa. De rumenske synes ekstra klare i synet på om man skal verne BARNA eller FAMILIEN og dermed barna!! Her er vi inne ved sakens ideologiske kjerne som Frankfurtherne har kjempet om fra 1920, 1923 med Edv. Bull, 68-erne til Bjugnsaken da barneombudet Trond Viggo Torgersen landet med helikopter i Bjugn og sa at barna alltid snakket sant. Der var 37 mennesker arrestert, og senere ble alle frikjent. Dr juris Johs Andenæs konkluderte senere i en kronikk i Aftenposten 15.04.98 med: "Først og fremst bør saken gjøre slutt på forestillingen at barn alltid taler sant når de forteller om seksualovergrep. Å ta et slikt utgangspunkt er et opplegg til justismord."
Nå bygger man Barnehus i landets fylker som skal avhøre barn ned til 5-6års alderen uten foreldre. Også Barneombudet fikk seg en smikk over fingrene i Bjugnsaken i Dagbladet 4.02.95: "Sorenskriveren beskriver også barneombud Trond-Viggo Torgersens besøk i Bjugn som "svært ubetenksomt".

Departementet som før hadde familie i navnet, heter nå bare "Barne- og likestillingsdep." noe som også adv. Costea bemerket i sitt brev til statsminister Solberg. Hvorfor fortsetter man denne, etter mitt syn, monomane kamp mot familien som prof. Danbolt påpekte allerede i 1978 på Geilomøtet hvor han talte om Likestillingsloven som en totalitær fullmaktslov som kom med det nye "kjønns-rollemønster". Likest.lov, abortlov og partnerskapslov er forfattet av gamle fru Kari Stoltenberg så vidt jeg vet. Hvorfor stod Jens Stoltenberg i spissen for ny ekteskapslov i 2008 som "avviklet faren"?

Jeg hadde arbeidet med Familiemeldinga av 1974 og en rekke andre lover for familien og gikk ut i januar 1978 med "Familien, staten og nye lover." Hva annet er det man er ute etter enn å bryte ned den Gudgitte skaperbasis for nasjonene våre, familien og barnas framtid og snakker om til "barnas beste". Familien er barnas beste!  Denne familienedbrytingen fører selvsagt til en masse ødelagte og konfliktfylte hjem som man må inn og "hjelpe" ofte til ytterligere stress og ødeleggelse som adv. Kvilhaug også påpeker.  Dette er et nifst spill som man ser, delvis ut fra nevnte foredrag, kronikken "Politisk korrekthet - - - -" av 2012 og foredraget "Fra Skapertro til Frelsertro" utdyper dette.

Familien - er skapt og villet av Gud - og er det trygge ankerfeste for Adam og Eva, mor og far og den trygge havn for alle små som kommer til verden. Familien er barnas beste vern, men angripes av mange krefter i dag. At det skjer feil og mangler i en fallen verden, er selvsagt, men det rettferdiggjør ikke at man avvikler familien, og staten overtar barna for sine formål. Men det er den klare målsettingen til alle totalitære ideologier. Vi så det klart i nasjonal-sosialismen og deres avl i Lebensbornhusene og flere andre totalitære ideologier. Skal du lage en virkelig gjennomgripende kulturrevolusjon, skal du knuse familiene - "det første riket" med lovgivende, dømmende og utøvende makt. Adv. Kvilhaug sier nettopp dette i en stor artikkel fra 1999: "Barnevernet knuser familien og ødelegger barnas livskvalitet." Den kristne sivilisasjon og særlig den protestantiske i Norden og den anglo-amerikanske verden får man ikke bukt med før man får knekt familiene og særlig de kristne hjem. Agderposten 12.07.16 forteller at Tone Strømøy sier til NTB. "Hun er lektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus og forfatter av boken «Oppdragelse mellom frihet og grenser»." Husk at barn i Norge ikke tilhører foreldrene, de er et fellesanliggende i landet vårt, der alle rundt har felles ansvar, sier Strømøy."

Derfor er det all grunn for de kristne organisasjoner - om ikke før - å gå ut i forkynnelse og praktisk arbeid og forkynne Gud som Skaper og at familien av kvinne og mann er det som skaper barn, fremtid og holder nasjonen oppe. Det kreves også at man løfter røsten mot disse forføreriske makter så det blir hørt i folket og man slutter tilpasningen. Selvsagt blir det bråk, men husk "at Gud er attåt."

Så må vi arbeide for og be om at Europarådet henter fram den grunnleggende arv fra Bibel og naturrett og slår fast at Norge er totalt på avveier og snarest må vende tilbake til historiens vitnesbyrd av Lutherdom og haugianisme fra det nittende århundre. De vektla familien! Og C. Fr. Wisløff sier i sin andaktsbok for 7. september: "Merk deg dette: De kristne hjems daglige husandakt, med Guds ord og bønn og sang, betyr mer for Guds rikes fremvekst og utbredelse enn alle våre ekstra-aksjoner til sammen."

Relatert sak
Skilsmisse er en type oppdragervold