FORORD til to sentrale artikler om Skapelsen:

 

Under kan du lese to artikler som konsentrerer seg om det vesentligste punkt i forholdet evolusjonslæra kontra Skaper-tro.

Det bekreftes av Bibelen i 2. Mosebok kp. 20 spesielt vers 11:
«
For i seks dager gjorde Herren himmelen og jorden, havet og alt det som i dem er, og han hvilte på den syvende dag; derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.»
Og
en rekke fremragende fagfolk understreker at her smeller det hardest i debatter. Jeg har selv lignende opplevelser i debatt med professorer. Uten milliarder av år - ingen utviklingstid. Dette bekrefter også en prof. ved Harvard Universitet i USA.

Å gå halvveis tilbake fra der man tok feil - fører bare til nye avveier. Det er ille i denne sak som er en sentrallære i Frankfurtherskolens undergraving av hele den vestlige sivilisasjon. Det undergraver hele skaper-teologien og resten av Skriften.


For mange år siden skrev jeg en artikkel i Dagen: "Skaperteologien ligger flat".  Resultatene ser vi i dag. Jeg har skrevet og talt om dette en rekke ganger - men det synes ikke å nå inn hos mange ledende - men takk og lov - hos en del av den yngre generasjon når det inn og de orienterer seg mot gode utenlandske kilder. Ta gjerne med deg en del av de beste sitatene.
(Se i h. stolpe på www.Kommentar-Avisa.no med lydfila om familiepolitikken og YouTuben her som går dypere inn i den ideologiske materie.)

Jørgen Høgetveit

23.10.2016


Kjell Tveter om ”Progressiv skapelse”

 


Av sivilagronom Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.02.15

 

I Dagen 04.02.15 skriver Kjell J. Tveter en lengre artikkel om temaet. En skal ta for seg en del utsagn - og gjøre et forsøk på å vise hvor Tveter tar feil. Etter en del han har skrevet før - og også denne gangen – tyder det på at han øyner alvoret for forførelsen av barn og unge og vil gjøre noe med det, men fremdeles mangler det å sette dette inn i Frankfurtherskolens angrep på hele vår ”evangelisk-lutherske” kultur. Og så er problemet også hva og hvordan han gjør det.

 

Han skriver: ”Jeg møter motstand både fra ungjord-kreasjonister og fra teistiske evolusjonister”.

Kommentar: Det kan selvsagt oppleves slik, men er knapt realiteten. For det sterkeste skillet er enten 14 milliarder eller litt mindre eller det som Bibelen sier: ca 6000 år og 24 t. skapelsesdager.

 

Videre: ”Jeg tror på en allmektig Gud. Derfor har jeg i prinsippet ingen vansker med å tro at Gud kan skape alt i løpet av noen dager. Men gjorde han det?”

Kommentar: ”Men gjorde han det?” er det farlige spørsmål som minner faretruende om ”Har Gud virkelig sagt” – ut fra egne kunnskaper og vurderinger. Avgjørende er det at Bibelen i grunnteksten sier at det gjorde Han! Og dokumentasjonen i vitenskapen finnes – så man er ”uten unnskyldning.”

 

Så skriver han: ”Jeg makter ganske enkelt ikke å forstå eller tro at vår jord er 6000 år.”  Og så kommer han inn på lysårene som dreier seg om millioner av år. (uth. av meg)

Kommentar: Nå sier Skriften at Guds mektige arkitektur ligger himmelhøyt over våre tanker, og den kloke Ivar Aasen var sterkt inn på at ”det vetle vitet det strekk ikkje til, ei tru lyt stydja opp under.” Men når det er sagt – tror en det er svært viktig at biologisk utdannede folk leser seg opp på fysikken bl.a. hva Newton og Goethe og N. Bohr (DK-jøde) sa om lyset – for lyset er ingen enkel sak, bl.a. det mektige lys Paulus møtte. Newton mente det var bølger og Goethe partikler, mens Bohr viste at lyset var begge deler som ikke kunne registreres med samme metode, men sant var begge deler. Derfor formet han Komplementaritetsteorien.

Så har vi fysikeren Odd Ragnar Nielsens bok om ”Lyset og tiden.” som ut fra Ordet i Johannes 12, 35 skrev boken. Ennu en kort stund er lyset iblandt eder; vandre den stund I har lyset, forat ikke mørket skal komme over eder; den som vandrer i mørket, vet ikke hvor han går hen.”
Han går grundig inn på lysets natur med hastigheter på 300 000 km/s og derved tidløsheten. Tiden er ikke til – og til slutt sier engelen at ”det er ikke mere tid” - vi er over i en fjerde dimensjon som kanskje det er det Bibelen taler om når den taler om å kjenne høyden, bredden, lengden og dybden i Guds kjærlighet: Han – det evige nu ”Jeg er” som er lys og bor i et lys som ingen kan komme til. ”Jeg er”, med en makt som sender hele banden i bakken da Jesus svarte dem i Getsemane i Johannes evangeliet – før Han overga seg frivillig.
”Jeg er” som Moses møtte i tornebusken og måtte gå med til folket sitt og farao som ikke ville høre etter før han lå på bunnen av Rødehavet i all sin avmakt. Jesus var heller ikke snau i konfrontasjoner om grammatikk og tid med de skriftlærde i Johannes 8, 58: ”Før Abraham blev til - er jeg”. Han brydde seg tydeligvis ikke mye om deres små tanker om tiden.

Nei, når det gjelder å forstå lysets natur og tidløshet – og Gud som sier Han er LYS – tror jeg vi får greie oss med å ane litt av storheten – uten å prøve oss videre i det gutta i Big Bang driver på med.

 

Litt lengre framme kommer et sentralpunkt:- at jeg ville miste all troverdighet hvis jeg ga uttrykk for at jorden er under 10 000 år.”  (Uth av meg)

Kommentar: Jammen, det er da ikke farlig hvis du taler sannhet som Bibelen, Martin Luther, Spurgeon og biskop Ussher m.m. fl., dessuten er du i godt følge med stor deler av befolkningen i USA på rundt 310 millioner. Selv er jeg blitt ledd ut av en professor som aldri før, men det gjorde tydeligvis han verre enn meg etter en stund. Å være ”utenfor leiren i vanære” smaker selvsagt ikke godt for kjødet, men er likevel frigjørende, dessuten er det viktigste å være av sannheten: Kaj Munk sa i farlige tider: ”Spør aldri, aldri, aldri om det nytter, men om det er sant.”

Det stod en mann i England - plassert ut på sidelinja i 8-9 år – inntil hans ord slo til - og de i panikk ropte på han som ble ”Den vestlige sivilisasjons redningsmann”: sir W. Churchill.

Da Hitler fikk høre at W. C. var mot han, sa han: ”Hvem hører på han?” Det ble han pent nødt til! R. Fangen opplevde også slike ting før krigen, men vi ble nødt til å lytte og følge. Eksemplene kunne mangfoldiggjøres fra profetene.


Anders Gärdeborn (Genesis, Sverige) har selvsagt fått smake akkurat det samme på kjernepunktet: tiden. For uten milliarder av år – ingen tid for utvikling. Han sier på en av de flotte DVD-ene i ”Adam och Evalution: ”Jordens høye alder er en myte, en av de mest bergfaste myter vi har i dag. Som skapelsestroende så får jeg ofte utestå kritikk, men det finnes ikke noe område jeg får mer kritikk på enn når jeg sier noe om at jorden ikke er så gammel som noen mener den er.” 

 

At jorden er ung - dokumenter han glimrende på DVD nr. 3 med 10 pkt om:
Erosjon på land og sedimentmengde, magnetfeltet rundt jorden, floddelta, korallrev og raviner, noe om Amazonfloden, kometenes tap av masse, månens økende avstand til jorden, mengden heliumatomer, metallsalter i verdenshavene, antall supernovaer og til slutt det forunderlige i at vi skal ha levd i en lang, lang steinalderkultur – og så plutselig dukker det opp 4 store avanserte flodkulturer!

Nei da – bare la dem le. Grav sannhetene fram og la dem svelge unna. Troverdigheten er på kreasjonistenes side. Kjøp forøvrig denne DVD-serie av AKF/Krossen Media / Pb. 235 / 4734 Evje.

 

K. T. fortsetter med å si at det er best man behandler ung jord saken i små grupper i menighetene – altså mer unna offentligheten: ”Jeg er faktisk redd for at vanlige sekulære mennesker - kristne ungdommer – kan fjerne seg enda mer fra kristendommen hvis de blir møtt med kristne som gjør ung jord til noe viktig.”

Kommentar: Det er da ikke kristne som gjør ung jord til noe viktig, det er Bibelen selv som K.T. omgjør til en tolkningssak lengre ute i artikkelen. Dessuten forteller naturen oss det!

Går man til 2. Mosebok 20, ser en at Gud selv i Sin skrift av budene avslutter med å si at Han hvilte på den syvende dagen.

Og Creation Magazine hadde for noen år siden en artikkel av en meget godt utdannet mann som gikk ned på Jewish Senter utenfor London og fikk seg forelagt alle jødiske kommentarer til 1. Mosebok kp.1-11 fra Templet brant i år 70 og til i dag. Han arbeidet i flere dager – og ikke en kommentar inneholdt noen annen forståelse enn ung jord og seks vanlige skaperdager. Det fantes heller ingen hebraiker ved noe seriøst universitet som mente noe annet. Og da han forlot senteret, så han bort på Jewish Chronicle årgang fem tusen, syv hundre og noen og førti!

Og jødene er som bekjent ikke dumme.

Vitenskaplig er det heller ikke det store problem å forstå at jorden er ung. Se nevnte indikatorer på det.

 

K.T. nevner også Ken Ham.
Kommentar: Men saken er den at Ken Ham anser ung jord som en helt fundamental sak – og det gjør også topp motstandere på Harvard Univ. Ken Ham uttalte en gang til en kvinne som sa: ”Jeg er ikke som du bokstavelig kreasjonist. Jeg begrenser ikke Gud til seks dager med skapelse.” Ken Ham svarer: ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.” Det er saken!

 

Den store faren ved utviklingslæren – som knapt bør benevnes som en dårlig hypotese - burde være innlysende for en kristen. Den undergraver tilliten til Bibelen og sentrale deler som syndefallet (døden kom med fossiler) og innmarsjen av døden ved Adam og Eva som Jesus kom for å overvinne som den andre Adam. (H. Koht, Oskar Handeland m.fl. bekrefter dens ruinerende virkning på bibeltilliten) Videre er den tatt i bruk av de hedenske krefter i Frankfurtherskolen som Edv Bull og 68-erne har brukt til å rive ned - og har snart rent det norske kristne samfunn overende – og andre ”folkeslag”, nasjoner (King James Version) i Europa) - fordi vi ikke forkynte den hele Skrift - også om Guds skaperordning som grunnlag for frelsesordningen – som bl.a. Paulus gjorde det i Athen. (Apostel gjerningene 17).

(Mendel med arvelæren - var da en helt annen nyttig og fornuftig mann - enn denne oppskrytte Darwin, men han snakkes det lite om. Han er kanskje ikke så nyttig til å forføre folk med?)

 

Progressiv skapelse går heller ikke helt tilbake til der man tok feil – og slår inn på Bibelens vei - og også det vitenskapen åpenbarer mer og mer - ikke minst i oppbygging og drift av cellen (Se Morsdagshefte 2015) – også menneskekroppen – som umulig kan ha blitt til over tid. Skal det fungere, må alt være på plass samtidig. Da Jesus vekte opp en råtnende Lasarus – godt bevitnet med masse folk til stede - brukte Han Sitt Ord - og celler og liv ble satt i stand igjen øyeblikkelig – til de politisk tenkende fariseeres store forbitrelse.

 

Nei, hele Guds råd – den hele Skrift – er nyttig til lærdom osv. og skal ikke stikkes unna offentligheten, men tvert imot tales høyt om til det er på plass igjen. Og det synes å være lekfolket i Bibelbeltet som må ta støyten nok en gang. Skaperteologien har ligget død lenge blant oss – med forferdelige konsekvenser – og skal Norge gjenreises, må basis legges så det blir slutt på å gjøre folkesynder til landets u-lover og kirkens liturgi.

Man er godt i gang med apologetisk arbeid og samler masse ungdom som er sultne på bibeltillit og sannhets ord for livene sine. Og det arbeides under vignetten til bl.a. gamle Augustin og Luther:

Kirkefader Augustin sa om Ordene:
”Jeg
tror fullt og fast at ingen av Den hellige skrifts forfattere har tatt feil i noe av det de skrev. Om jeg derfor støter på noe som jeg undres over, noe som synes å stå i strid med sannheten, så tviler jeg ikke på at enten må her være en feil i avskriften jeg har fått fatt i, eller så har jeg ikke fått en riktig forklaring på det, eller det er kanskje jeg selv som ikke til fulle har forstått det som står skrevet. Vi får føde av de klare ord, vi holdes i tukt av de mer dunkle. De første stiller sulten, de siste fordriver oppblåstheten.” Fremdeles gjelder Bibelens Ord: den ydmyke gir Han nåde.

Det underlige er at Ord som du ikke forstod, men las – plutselig på nødens dag lyser opp og blir til hjelp.

Martin Luther sa det slik en gang: ”Bare den Hellige Skrift er all sannhets kilde og utspring. Skriften er den bok som Gud, den Hellige Ånd, har gitt Guds menighet for at den skal lære hva den er, hva den skal gjøre, hva den skal lide og hva den skal bli. Den er Guds munn som en ubetinget skal følge og adlyde, alle må være den undergitt. Ingen annen lære skal forkynnes eller høres i kirken enn det rene ord, den Hellige Skrift.” (Fra Ill. bibelleksikon)


Skapelsen, K. Tveters bok og J. Kvalbeins anmeldelse m.m.

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.01.15

I Dagen 15.01.2015 anmelder Jon Kvalbein ”Livets mysterium” av Kjell J. Tveter – og i samme avis skriver Tveter selv om ”Sekulær humanisme versus kristen tro.”

For å ta det siste først – så er det givende å se at Tveter har oppdaget både Ivan Panin (se avsnittet «Guds løsende allmakt») og hans oppdagelser i Skriften. Godt er det også å se at han tar de eldgamle profetier på alvor – noe som må bety at han tror på en allmektig og tidløs Gud – ”Jeg er” – fra evighet til evighet. En Gud som skriver historien på forhånd for å styrke vår tro som lever ”når det skjer.” Godt er det også når han skriver: ”Jeg tror således at Gud skapte universet, og også de naturlover som styrer det.” Andre utsagn som for eks. tilslutning til ID-tenkningen (Intelligent Design) og gammel jord viser at han ikke enda er kommet til veis ende i erkjennelsen av at ”den hele Skrift er innblest av Gud”. ID er et farlig stoppested - riktignok en styrt men uforklarlig utvikling hvor man ikke går helt tilbake til der en tok feil. Bl.a. Adam og Eva var skapt – ikke utviklet.

Men dette er han ikke alene om. Langt inn i NLM sitter det godt universitetsutdannede og meget dyktige fagfolk hvor en enda merker den sterke innflytelse ”vitenskapen” har på tenkningen deres. Selv har jeg høyere utdannelse og opplevde diffust at mye fagstoff var plagsom for min bibeltro i mange år – ikke minst i studietiden. Og da man bit for bit etter mange års kamp og lesning forstod at det var ”den hele Skrift” som var innblest av den allmektige tidløse Gud ”Jeg er”, og så at det Skriften åpenbarte rett forstått - ikke stod i strid med sann vitenskaplig kunnskap – var det befriende, men ble også et tungt ansvar. For store deler av norsk ungdom er forført bort fra troen på Skriften og dermed troen på og livet i Gud. Det synes også Tveter å se alvoret i og hevder det med tyngde overfor bl.a. MF. (Vårt Land)

Men det norske fag- og kristenmiljø er så gjennomsyret av gammel-jordtenking i strid med Bibelen, at frafallet og forfallet bare fortsetter – hvor radikalismen med Frankfurtherskolen i spissen – hvor evolusjonslæra er en viktig bit – bare går sin gang uten synderlig motstand. Luther så sant også i denne sak, også biskop Ussher m.fl. – mens flere fedre senere vek tilbake i møte med evolusjonslæra og ”vitenskapen”. (Konf. Koht, O. Handeland, I. Welle og F. Jor.) Sterke motkrefter reiser seg heldigvis i USA, Australia og Sverige og etter hvert i Norge.

Hvor dypt dette sitter i vår tid, fikk jeg en sterk opplevelse av da jeg overfor en professor nevnte at ca. 61 % av USA`s befolkning trodde på ung jord og 6 dagers skapelse a 24 t. i motsetning til gammel jord, fundamentet i evolusjonseventyret. Han senset selvsagt hva jeg mente og så på meg med store øyne og utbrøt: men det tro da ikke du på? Og da jeg svarte ”jo visst”, ble jeg utledd som aldri før. Ikke ondsinnet, men antagelig sjokkert fordi han i sin villeste fantasi ikke kunne innbille seg at det fantes høyere naturvitenskapelige utdannede folk som trodde på ung jord og 6 d skapelse. Det han ikke tenkte over, var at USA har ca. 300 millioner innbyggere, og de fleste og beste universiteter i verden, osv. osv., så helt dumme kan de vel ikke være i forhold til de ca. 5 millioner på en stor pengesekk her i Nord.

Mer kunne vært nevnt – men jeg går over til nevnte anmeldelse.

Selv har jeg skaffet meg boken til Tveter, men bare bladd lett i den, men lest en masse annet stoff. I nevnte anmeldelse står det imidlertid et par ting som trenger kommentarer.

  1. ”Tveter argumenterer godt og saklig, ikke med bibelvers, men med utgangspunkt i naturvitenskapen selv.”
  2. ”Tveter går ut fra at vårt univers ble til for 14 milliarder år siden og mener at skapelsen er skjedd over lang tid.” (uth. av meg)


Begge utsagn er problematiske. For igjen å ta det siste først. Hva slags vitenskap kan slå fast at jorden er skapt for 14 milliarder år siden? Ingen var til stede da og var øyenvitner. Hverken eksperimentell eller historisk vitenskap kan slå fast 14 milliarder år. Det finnes ikke en gang metodikk for slikt. Dessuten finnes det 6-8 gode vitenskapelige indikatorer for at jorden er ung som Bibelen og Skaperen sier det. Endelig sier Skriften – og ingen seriøs hebraiker ved noen universiteter mener at Skriften sier noe annet - enn at jorden er ung og skapt på 6 dager à 24 t.

Eksemplene kunne mangfoldiggjøres og kan dokumenteres. Det finnes masse stoff om dette på nettet, og Akademiet for Kristen Folkeopplysning og Norges Kommentar Avis har offentliggjort mye av det gjennom debatter og trykksaker og andre utgivelser. Og en grundig inntrengning i bl.a. cellens oppbygging og virkemåte (se Morsdagsheftet 2015) gjør det klart at Paulus blant de vise i Rom har rett når han sier: ”uten unnskyldning”, Romerbrevet 1, 20. Fornektes dette - kommer konsekvensene.

Til pkt 1 synes en formuleringene ”godt og saklig, ikke med bibelvers” skurrer kraftig. Kort sagt vil jeg mene at Skaperen er den som argumenterer best og sakligst om sitt eget verk – selv om det ikke lyder så godt i våre egne tanker om oss selv.

Lar vi denne undergravingen av hele Skriften fra Skaperen til Frelseren (Den andre Adam), ”jordskjelvet” i norsk åndsliv fortsette å ete om seg – fortsetter også ødeleggelsen av de kommende generasjoner individuelt og nasjonalt.

Det dype alvoret i forståelsen av virkeligheten i konflikt med Skriftens åpenbaring, er at denne såkalte vitenskap har ligget og ligger som en surdeig i de unges sinn som blir hjernevasket med den i media, skoler osv – og de ”skjønner” at det Bibelen sier om skapelsen av Adam og Eva, Syndefallet og dødens inntreden i verden og alt som fulgte etter – er tvilsomme saker – ja endog slikt religiøst sludder en forsker som Lurås (leder for Senter for internasjonal og strategisk tenkning) kan avstedkomme i kronikken: ”Problemet er ikke bare religiøs ekstremisme. Problemet er religiøs tro overhodet” i Aftenposten 17.01.15. Han synes å sidestille alle religioner og anser dem alle samme som livsfarlig for freden! Hva slik tenkning kan avstedkomme, kan man jo tenke seg! Etter min mening ser han ikke forskjell på kristendom og katolisisme, andre farlige bibelavvik (krigsskapere som fascismen), -ismer, idelogier og hedenske religioner. (Da er Kokkvolds ”Neste gang ondskapen rammer oss” 18.01.15 en helt annen lesverdig sak som bl.a. forstår jødene som sentralmål.)

Lurås skriver bl.a.: ”Kristendommen tapte imidlertid denne kampen, og allerede for mer enn hundre år siden, kunne Nietzsche erklære med et visst hold, at ”gud er død” - og jeg tilføyer – Hitler trykte filosofen til sitt bryst og allierte seg med muslimen, Stormuftien av Jerusalem. Lurås fortsetter litt lenger ute like sammenhengsløst: ”Al-Qaida og likesinnede kjemper ikke først og fremst mot kristne eller jøder, de kjemper mot agnostikere og ateismen. De ekstreme reagerer på trosforvitringen innen islam, - -”. Skivebom fullstendig etter min mening, hvilket operasjonene både i Paris og angrepene på jødene og jødestaten og kristne viser igjen og igjen. Dette er strategitenkning som er skremmende. (Se om jødene under.)

Totalt historieløst synes Lurås også fordi han tydeligvis bl.a. ikke kjenner Nordens historie fra nyere tid – og innser fruktene av forkynnelsen til de store vekkelsespredikanter på 1700-1800-tallet da de gjorde de krigende og bloddryppende nordiske land om til: ”Det fredelige hjørne av Europa” – hvor menneskene ble styrt innenfra og holdt fred. Nå fikk vi også fornyet kristenretten med den RETTE frihet og orden. Historien fra Pontoppidan, til H. N. Hauge (eliten behandlet han ikke just fredsskapende) og de etterfølgende kjemper som Notto Jørgensen Tvedt, O. G. Ueland (Bibel og Grunnlov) til J. Løvland (alle pontoppi-danianere) ga oss tale- og møtefrihet, folkestyret og til slutt nasjonal frihet i fred!! Unikt i verdenshistorien. Kanskje en tanke å se litt på ”fruktene” til fedrene. Hebreerbrevet 13.

Den britiske historie som bl.a. Dickens skriver om i ”De to byer” (Paris og London) gir et glimt inn i hvordan England ble snudd og unngikk utvikling til ”- det blodige Kontinent” Europa (jødisk toppdiplomat Abba Eban i ”Mitt folk”.) med Frankrike og Rom i spissen. Selvsagt heller ikke fullkomment på denne syndens jord.

”Sausen” til Lurås og Aftenposten som setter dette på trykk, er en begredelig opplevelse av ”eliten” på nye avveier. Eller som A. Nordhus yndet å benevne enkelte eksperter: ”En mann som ikke tar feil i den minste detalj på sin ville flukt uti de store villfarelser.” Aftenposten synes dessverre å ha en lei tendens til ikke å komme seg bort fra Kontinentets avveier bl.a. fra 1940 og utover. La bl.a. deres oppslag av Hamsuns nekrolog over Hitler vekke den nødvendige ettertanke. Jeg har ikke sett at Aftenposten har kommet med de nødvendige bønner om tilgivelse siden. Mangt kunne etter mitt syn vært tilføyet.

Utviklingen viser med all tydelighet at tiden er overmoden for å få den fulle bibeltillit på plass igjen og hevde den med den største Gudgitte frimodighet i vårt kjære fedreland på vei utfor stupet på luksusklasse. Det er for øvrig ikke noe nytt i historien: Laodikea (betyr folkestyre, se Johannes Åpenbaring 3, 14-22) var meget rik og er et eks. Det var tydeligvis et folkestyre uten Gud. Han stod utenfor og hadde tydeligvis ikke gitt opp!

Tiden synes inne for en fundamental REFORMASJON hvor Luthers kraftige ord igjen lyder:
Skriften alene! Må martyrsangen for Ordet på nr. 11 i Sangboka - Gud la Ditt Ord i nåde lykkes,-  igjen lyde i blant oss så vi tar kampen som apostlene og Luther og Hauge gjorde det og stride for vår tro og overbevisning og samvittighet, med de rette midler Bibelen foreskriver og nevnte troens kjemper brukte før. Gud taper ikke slag for sine tjenere – selv om de ofte får stygg behandling i verden. Han tapte ikke før og satte frykt i folkene – og har sagt i fra hva Han vil gjøre igjen – noe som allerede er på gang for den som kun er mer eller mindre gode værprofeter.

* * *

Ps.:
Ken Ham i Answers in Genesis har nevnt følgende replikkveksling mellom en dame og ham selv:

Hun sier: 
”Jeg er ikke som du bokstavelig kreasjonist. Jeg begrenser ikke Gud til seks dager med skapelse.”
Ken Ham svarer: ”Jeg begrenser ikke Gud til seks dager, men jeg begrenser meg selv slik at jeg lar Gud fortelle meg hva Han gjorde og prøver ikke å fortelle Gud hva jeg tenker Han gjorde. Og jeg må ydmykt foreslå at du stopper med å fortelle Gud hva Han gjorde og i stedet lytter til hva Han forteller deg.”

Det er fristende også å nevne det forslitte ordspråket om at jødene er verdens «kanarifugler i kullgruven» – det som skjer med jødene i dag, vil skje med verden i morgen. «Hvis jeg var en europeisk politiker, ville jeg fundere natt og dag på hvorfor jødene føler seg ukomfortable i Europa. Hva det betyr for Europa, og hva som har endret seg i europeisk politikk», sier den kjente refusniken og i dag leder for Jewish Agency, Natan Sharansky. Peter Beck i Stavanger Aftenblad. Ds.