Folkefriheten forsvinner - nå mot kollaps

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-avisa.no – 22.01.16

Dette har pågått svært lenge, er vel planlagt og dreier seg om de fleste livsområder. (Frankfurtherskolen) Vi har tidligere skrevet en rekke artikler om hvordan friheten oppstod gjennom H. N. Hauge og hans etterfølgeres lange og harde kamp - og hvordan kristenfolket tonte ned kampen i stedet for å ta det tunge apologetiske arbeidet å forsvare Skriftens SANNHET  - gyldighet også i det offentlige rom og i samfunnslivet som haugianerne gjorde helt til vi ble fri i fred i 1905. Man tok det for gitt at friheten ville fortsette for kristent arbeid og misjonsarbeid - bare man holdt fred og lot verden stelle med sitt. (Husker enda fra et seminar i åttiåra at en redaktør undret seg over at jeg fra talerstolen var urolig for misjonsbasens Norges fremtid.) Selvsagt ble det ikke fred og frihet - og Bibelen har heller ingen illusjoner om en slik utvikling og arbeidsforhold.

Hege Storhaug skriver på forsiden av Aftenposten nett 20.01.16: «Vi kan takke politikerne, akademikerne  og mediene for at vi i min levetid ikke får tilbake den personlige friheten vi tok for gitt»

Det har hun helt rett i - men folket må også ta sin del av skylda fordi de lot seg lure. De skulle - ikke minst kristenfolket - jordens salt - fulgt bl.a. Berøamenighetens prinsipp (Apostelgjerningene 17, 11) og tatt mot budskapet med all velvilje, men gått hjem og undersøkt i Skriften om det var slik som det ble dem fortalt. Det ble i liten utstrekning gjort. Helst angrep man dem som "som sa at ikke alt var bra, de var ikke bra" (Wisløff) Var det ikke rett det som ble talt, så skulle man talt i mot i alle kanaler - evt. bygd egne kanaler. Man hadde samme plikt som det sies at min oldefar - Jur Høgetveit - gjorde, i Iveland kirke. Han reiste seg i benken og talte imot det som ble forkynt fordi det var galt etter Skriften. Og det skulle rettes offentlig med en gang.
Ble han populær av det? Selvsagt ikke, men det var Gudsfrykt i praksis. Endog i dag er det få som innser hvor hovedskaden sitter og går til kamp - utenfor leiren - i hardt arbeid, bønn og forkynnelse og ut i alle mulige kanaler for om mulig å snu frafallet og forfallet.

Så strammet grepet seg sakte, men sikkert til i vårt kjære fedreland - og man er snart tilbake til situasjonen der H. N. Hauge tok opp kampen ved Guds velsignede kall og inngripen. Samme gjeng på nakken. De utdannede i helene på lekfolket. Det kostet. Prisen var høy - men verdt det. Gi akt på fedrene - ikke ta alt for selvsagt. Hebreerbrevet kp 13.

«Vi kan takke politikerne, akademikerne  og mediene for at vi i min levetid ikke får tilbake den personlige friheten vi tok for gitt»

Be med oss over 2. Krønikerne 20 og se ut etter Ordet til Josva: "Nu er jeg kommet."

 

Tillegg:

Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare.

Fuglen ei i skjul bak løvet, stjernen ei høyt over støvet.

 

Herren selv vil sine berge, han er deres skjold og verge.

Over dem han seg forbarmer, bærer dem på faderarmer.

 

Ingen nød og ingen lykke, skal av herrens hånd dem rykke.

Han den beste venn blant venner, sine barns bekymring kjenner.

 

Våre hodehår han teller, hver en tåre som vi feller.

Han oss føder og oss kleder, midt i sorgen han oss gleder.

 

Gled deg da, du lille skare, Jakobs Gud skal deg bevare.

For hans allmakts ord må alle, fiender til jorden falle.

 

Hva han tar og hva han giver, samme fader han forbliver.

Og hans mål er kun det ene, barnets sanne vel alene.


Lina Sandell

Skrevet i ca 1850