- Fjern ikke det kristne korset


- Hold fast på korset og andre kristne symboler.  Reelle flyktninger trenger i dag dette fundament like mye som Israelfolket trengte Gud i vandringen fra Egypt
og den Vestlige sivilisasjon i dag.  Det sier Jørgen Høgetveit i Akademiet for Kristen Folkeopplysning (AKF) blant annet i forbindelse med at flere kristne leirsteder
fjernet korset og andre kristne symboler for å ta imot flyktninger.


Intervju med Jørgen Høgetveit, sekretær i AKF – mars 2016


Høgetveit viser til at i løpet av de siste månedene har Norge fått en rekke flyktninger eller mennesker som ønsker å få en høyere levestandard enn der de kommer fra. 


 - De som kommer, plasseres på forskjellige mottak, også kristne leirsteder. Flere av dem fjernet korset og andre kristne symboler fordi UDI satte dette som krav dersom man skulle være mottak. Flere kristne leirsteder har reagert slik at «det er bedre å fjerne kristne symboler og redde mennesker - enn å ha kristne symboler». Dette blir helt feil, sier Høgetveit.


- Korset er det fremste symbol på den kristne vestlige fredssivilisasjon. Er det noe flyktningene trenger, er det å forstå at det er korset som skaper fred og velstand for alle nettopp for disse folkene.


- Vi har to meget viktige historiske bekreftelser på dette: Sir Winston Churchill ble etter krigen kalt "Den vestlige sivilisasjons redningsmann" fordi han tidligst forstod hvilken fare for fred, sivilisasjon og velstand denne avvikende ideologi representerte. Han var selv en bibelfundamentalist i beste forstand, samt sionist. (Autorisert biografi)


- I Norden vet vi at de store forkynnere som Pavo i Finland, Rosenius i Sverige, Læstadius i Nord og Hans Nielsen Hauge skapte "Det fredelige hjørne av Europa" som før lå i flere blodige kriger.


- På meg virker UDI, politikere og mediefolk totalt historieløse og representerer en fare for det de mener seg å fremme. Den fremste fredsmann i Norge i nyere tid var pontoppidanianeren Jørgen Løvland - fredsforhandler i Karlstad, statsminister m.m. Norges mest dekorerte mann og mangeårig leder av Nobels fredskomitè.


- Dessuten er det helt håpløst av kristne å fjerne kristentroens viktigste merke - opinionsmessig kan det ikke virke annerledes enn at de svikter sin tro. Jeg undres hva de vil si om deres eget liv settes opp mot å fjerne korset.


- Å bøye av for pengemakten er heller ikke Bibelens råd. Jesu reaksjon i Tempelet og flere andre skriftsteder - sier mye om det.


- Videre er det vel ingen som vet hvor mange som kommer på grunn av at de flykter fra krig og død, og hvor mange som ønsker seg en bedre levestandard - altså økonomiske flyktninger.  Den sistnevnte gruppe er ofte yngre ressurspersoner som snarest burde reise hjem og hjelpe de svakere som er blitt igjen. Ola Nordmann kjempet under 2. v.k.  Når det gjelder den førstnevnte gruppen, er Gud og Guds hjelp viktigere enn vi kanskje makter å forstå, sier Høgetveit og fortsetter:


 - I Bibelen kan vi blant annet lese om Israels folk som var i store vanskelig-heter, og som var på vandring fra Egypt.  I Bibelen ser vi gang på gang at når disse var i prøvelser og vendte seg bort fra Gud, gikk det ille.  Jeg vil overføre dette til dagens flyktningesituasjon.  Dersom det er folk som har flyktet fra krig for å berge sitt liv, da trenger de Jesus like mye som Israelfolket, og vi trenger Gud som nasjon i dag. Jørgen Løvland forstod årsaken til krig og ufred da han i 1914 sa: "Gud hjelpe, dei hev mista vitet og Vår Herre." Ludvig Hope forstod det også da han i 1940 sa: "No er vi og kome under domen, og eg trur straffa vert hard og lang".  Blix var av samme mening. Dersom kristne organisasjoner og andre kristne enheter går motsatt vei, gjør de både oss og disse vanskeligstilte en bjørnetjeneste. Det er et stort og farlig feilgrep.


Langvarig angrep
Høgetveit viser til at korset har lenge vært under massivt angrep.  – På område etter område er korset blitt fjernet.  På andre områder er det kamp om at korset skal fjernes. – Det å fjerne korset fra kristne leirsteder, gir oss farlige konsekvenser og viser at vi er på alvorlig feil kurs.  Samme ånd mener jeg virket 21. mai i 2012, da Stortinget fjernet Jesus fra Grunnloven, eller når det er kamp om skolegudstjenester, sier Høgetveit.


- Avvisningen av korset har pågått lenge, derfor skrev jeg for noen år siden sangen "Løft flagget høyt - det gamle korsets fane, så fritt det vaier over Norges land." Det går en lang linje fra A. Øverlands "Stryk kristenkorset av ditt flagg, og heis det rødt og rent. La ingen by deg det bedrag at Frelseren er født" til dagens Norge. Det må stoppes! Sangen min kan du lese og høre på Kommentar Avisa.no. Folkestyret benevnes i Bibelen Laodikea. Det vet vi vel hva betyr, også i forhold til hva vi driver på med i Gr.l. o.a.


 - Europa har forlatt sin kristne arv og invaderes nå av masser, også av økonomiske flyktninger. Og de bringer med seg avguderi inn i nasjoner på randen av dypt frafall, demografisk selvmord, åpne grenser og svekket forsvar, sier Høgetveit.


- Etterretningsfolk i USA skriver innsiktsfullt om "Karl Marx` American Triumph" ved å legge opp til stadige nye klassekamper som skal undergrave hele "Den Vestlige sivilisasjon" nok en gang. Det er knapt mulig at denne masse-utvandringen kunne skje uten en massiv påvirkning. Fra hvem og hvorfor? Dessuten sier Oxfordprof. Paul Collier - som nylig var i Norge - ekspert nettopp i denne slags problemer - at det som skjer med ressursflukt fra u-land, invadering av de land som kan hjelpe er "En komplett skandale."
De burde vært hjulpet i sine egne land eller naboland - noe jeg selv arbeidet med i en flyktningeleir i Tanzania for mange år siden. Hvordan naturen i disse landene skal gjenreises til bærekraft, vet vi. Israel har vist det, Magnar Norderhaug (W.W. Inst) har skrevet om det, og flere av oss har repetert det til det kjedsommelige. Planene jeg la i Syd-Etiopia etter tørke- og sultkatastrofen i 1973-74, - planer som cand. hort. Ketil Fuglestad og Torstein Haugen fulgte opp på en utmerket måte - viser at det går an! Hvorfor hører man ikke etter - før massemigrasjonen starter? Heldigvis sprer utbygningen seg videre i Øst-Afrika.


- Høgetveit viser til at de enorme områdene i Midtøsten synes å vakle på bristepunktet for en ny verdenskrig.  - Jan Otto Johansen antyder dette i en artikkel nylig, noe som er svært tankevekkende, sier Høgetveit og fortsetter:


 - Men over alt dette hersker - takk og lov - Herren med sine løfter over arabernes sentrale stormakt: Egypt som endog prof. Terje Tvedt omtaler på side 37 i sitt store verk om Nilen, der han siterer Esekiel 29. Deretter tyder mye på at Gogkrigen vil rase, men det blir slutten på Gog og hele hans hær. Spørsmålet for oss i Nord er hvor mye ødeleggelser Gog skal utføre i Norden før "krokene" legges på plass og Gog vendes om og tvinges til "de veifarendes dal" i Syria. (Esek. 39) Krokene synes allerede å festes!


Slik avslutter Høgetveit:
-
Det skal megen bønn til som Jørgen Løvland minnet statsminister Michelsen om da han ville ta æren for freden i Karlstad i 1905: Nei det var "dei truandes bøner som redda Noreg i 1905." Be med oss over 2. Krøn. 20 og hold øye med hva Herren gjør som har sagt at "Nu er jeg kommet" da Josva stod med sitt folk utenfor de "uinntagelige" murer i Jeriko etter den lange vandring fra Egypt. Herren er den samme i dag - Han er historiens Herre, og den er skrevet i Bibelen!