Egil Grandhagen synes å fronte jesuittbevegelsen/katolisismen inn i norske tradisjonelt konservative menigheterAv cand agric Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-avisa.no – 29.02.16

 

I avisen Dagen nett den 22.02.2016 refererer Andreas Nordli, leder av Ungdom i Oppdrag, fra deres arbeidermøtet på Grimerud Gård i januar der bl.a. Egil Grandhagen deltok. Grandhagens innlegg bruker Nordli det meste av sin tekst på og et viktig poeng fra Grandhagen, om han er rett gjengitt, var «I vår protestantiske historieskriving hopper vi gjerne bukk over misjonsarbeidet til katolikkene og kelterne.» Og med denne bakgrunn hentes frem flere personer/trosretninger som han mener belegger hans synspunkter.
Med bakgrunn i hva jeg las i Grandhagens bok “
Glimt fra Asias misjonshistorie” (utgitt 2011) så er det nok sannsynlig at UiOs representant her har gjengitt Grandhagen korrekt.

Hele innlegget til Nordli kan leses her: http://www.dagen.no/dagensdebatt/kristenliv/globalt-perspektiv/Hva-vi-l%C3%A6rte-av-Egil-Grandhagen-304558

 

Min umiddelbare reaksjon på stoffet over er svært alvorlig. Og begrunnet i mine punkter nedenfor vil jeg hevde at her bør man finne andre kilder en Egil Grandhagens synspunkter og kildevalg. Dette er altså begrunnet i at Granhagen har vært bærer av:

1. Noe en kan oppfatte som renvasking av jesuittene/katolisismen - dokumentert i Utsyn, her:
Se teksten rett under faksimile i denne linken.
For ordens skyld, kort sitat fra linken:
«
For ytterligere å underbygge hva slags krefter vi her snakker om skal vi også minne om Granhagens bok «Glimt fra Asias misjonshistorie», der han skriver meget positivt om Jesuittene som arbeidet i Kina. Boken ble etter hukommelsen anmeldt av Engelsviken i Utsyn (ca 2011) der anmelder reagerte ualminnelig skarpt på at det var mulig med en slik udelt positiv/anbefalende omtale av jesuittene. Engelsviken skjønte det ikke. Den som kjenner til jesuittene vet hva slags hedenskap de representerer både åndelig og ofte ved fysisk inngripen.»


2. Jesuittene, Pavens kampsoldater forteller Olav Valen-Sendstad (en av Norges mest intellektuelt skarpskodde hjerner og forfatteren av Kirkens Grunn som ble lest opp fra landets kirkelige talerstoler mot nazimakten under 2. vk.) oss om her:
http://www.tagryggen.dk/downloads/books/moskva_rom.pdf  Flere kapitler gir oss innsikt i dette blodige hedenskapet som jesuitterbevegelsen, pavens frontsoldater er.

Har Grandhagen nå blitt en sentral aktør for å renvaske Moderkirken INN I de tradisjonelt mere konservative kretser i Norge? Han har, slik jeg i ettertid ser det, hatt flere slike sentrale oppgaver tidligere, der bl.a. 1978 "oversettelse" ble akseptert inn i NLM med Grandhagen som generalsekretær. Bibelen er grunnbjelken i et misjonsfolk!!! Det var den det sto sterk strid om da King James versjonen av 1611 så dagens lys i bitter strid med bl.a. Paven i Rom.
Så kan man også høre på hva misjonærer østpå, i Kina på 1930-40 tallet, om hvilke opplevelser de hadde med den katolske kirke. Det fortelles bl.a. at når det ble vekkelser var straks katolikkene der og fisket i «opprørt vann», sammen med pinsevennene. Men viktigst, vi vet hva Moderkirken står for av frafallsforkynnelse til Fortapelse. Carl Fredrik Wisløff tok sin doktorgrad på denne Skjøgekirken, der han
fullførte sin teologiske doktorgrad ved Universitetet i Oslo med avhandlingen «Nattverd og Messe» i 1958. Dette var en dogmehistorisk studie av Martin Luthers oppgjør med romersk-katolsk messeofferlære.

 

Vi bør avslutningsvis også nevne ett 3. punkt – som dessverre forsterker bildet over:

3. Feminismens ånd - dokumentert av Carl Fredrik Wisløff. Se spesielt denne artikkelen Artikkel av C F Wisløff der Wisløff i 1993 imøtegår Grandhagen kraftig og dokumenterer at Grandhagen er på kollisjonskurs med Bibelen. En feminisering av Guds Ord vil åpne for en økumenisk tilnærming til flere religioner som har både mor og barn som de tilber bl.a. i den katolske Moderkirken. Paven er nå også en «brobygger» mellom andre religioner og har for så vidt også fanget Den norske kirke i sitt garn mht Rettferdiggjørelseslæren. Når den læren er falt er alt falt.

 

Et råd da til norske menigheter – styr unna personer som beviselig ligger bibelkritikken nærme når dere samles om Guds Ord og ellers. Det er surdeigens kraft dere utsettes for når slike slipper til. Det myndige lekfolk bør igjen på banen og kjeppjage slik vranglære uansett hva vranglæreren har av titler og posisjoner!