EVOLUSJONSLÆREN og vår virkelighetsoppfatningAv Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 23.12.2016

Jeg mener det var en rumensk pastor som meget riktig påpekte at Naustdalsaken (igangsatt av Barnevernet) beviste at Norge hadde en endret VIRKELIGHETSOPPFATNING. (bl.a. at barna hører staten til) M.a.o. er vi dypt inne i en kulturrevolusjon som har sine klare ideologiske røtter - som få er oppmerksomme på slik at de blir med og river den ned. Uten det, kunne ikke et slikt brutalt overgrep mot en kristen familie funnet sted. Og det er dessverre ikke den eneste. Det pastoren sier er riktig og skyldes et konglomerat av tankebygg som vi kaller FRANKFURTHERSKOLEN - og ytterst få har satt seg inn i, men flere av oss eldre møtte i studentopprøret i studietiden vår. (Se min artikkel fra 2012: "Politisk korrekthet - og totalitære kulturmarxisme.")

For det første: EVOLUSJONSLÆREN er ingen teori som mange hevder. En teori fremkommer etter at en hypotese er fremsatt (en kvalifisert gjetning) og dokumentert riktigheten av (verifisert) gjennom eksperimenter, evt. falsifisert, avvist som feil. Evolusjonslæren er en dårlig hypotese/ gjetning som ingen kan verifisere. Den er falsifisert i utgangspunktet. I disse drøftingene må man også ha klart for seg at man har å gjøre med "eksperimentell vitenskap" og "ikke-eksperimentell vitenskap". Evolusjonslære kan ikke utvikles eksperimentelt - og de hypoteser man har kokt sammen, holder kort og godt ikke vann. (Er man grundig nok - er man "uten unnskyldning" Romerbrevet kp 1.)
Faktagrunnlaget holder ikke når evolusjonslærens grunnleggende påstander holdes opp mot beviselige fakta i naturen. For eks. en grunnleggende sak som mutasjoner - som man mener er motoren i den biologiske utvikling - bringer alltid død eller reduksjon i arvestoffet og ingen utvikling. Hver generasjon har ca. 300 mutasjoner med slike virkninger som stort sett peker nedover - "underlagt forgjengelighet" altså. En rekke andre fakta finner du på artikler i Kommentar-Avisa.no. 
"Utviklingstiden" viker mange unna for - men de som virkelig tar opp kampen - hevder med rette og med dekning i Skriften og vitenskap, at jorden er ung og skapt av en allmektig Gud på 6 dager. Skal man rive "tankebygg", så får man gjøre det skikkelig, ikke gå halvveis tilbake, men til der man tok feil av veien og det katastrofale frafall og utvikling i Vesten startet. Man kan ikke - som en sier det om ung jord/ 24 t skapelse -  si at han ikke kan gå inn for det "for da ville han miste alle troverdighet". Man tar ikke den slags "menneskelige" hensyn i denne striden som står om frelse og overlevelse. Her kjemper man om fundamentet i hele Skriften.

Det neste man gjør feil i kampen om virkelighetsoppfatningen, er at man kjemper mot evolusjonslæren som en enkelt hypotese/teori, mens den i virkeligheten bare er en del av et reisverk av tanker som Frankfurtherskolen kokte sammen rundt 1920, og Edvard Bull (nestformann i Ap) antok som deres ideologi i 1923. Dette sammenkoket av freudianisme, marxisme, ny- marxisme, evolusjonslære og tanker fra den franske revolusjon er det som nå har formet Vestens og Norges VIRKELIGHETSOPPFATNING i titalls år. Deres representanter sitter nå i avgjørende posisjoner i samfunnet - og langt inn i kirke og menigheter, dreier våre tanker bort fra lydigheten mot Kristus og Hans Ord.
En av deres fremste tenkere  - kommunisten Gramsci - anbefalte nettopp det: Den lange marsj gjennom korridorene. Og etter deres virkelighetsoppfatning - som vi nå for eks. møter det i deres syn på familien (den grunnleggende Gudgitte ordning, "det første riket") som det er vel dokumentert at de vil ha bort. Deres angrep er mangfoldige som prof. Danbolt forklarte i sitt foredrag om Likestillingsloven på Geilomøtet i jan. 1978 og undertegnede i foredraget "Nå må vi våkne. Familien, staten og nye lover" fra samme tid - og anbefalt på det beste av bl.a. Øivind Andersen, sjefsred. Arthur Berg m.fl. (Igjen se Kommentar-Avisa.no.)  Oppfølging og konkretisering og forsøk på nedrivning av Frankfurthernes virkelighetslære ble senere gjort i foredraget "Fra Skapertro til Frelsertro" som du kan se på YouTube på Kommentar- Avisa.no. Husk: repetisjon er kunnskapens mor! 
La oss følge Landstad i Sangoka nr. 11 uansett hva det koster: "La ingen falsk profet forville Oss bort i nattens bitre nød. La ingen lærdom vrang forspille Vår trøst av Jesu dyre død! Jag bort hver ulv i saueham! Å hyrde god vokt dine lam. - - - - Ditt Ord så dyrt for oss er vunnet Ved dine sterke vitners blod.  - - - For denne gav de allting hen. Gud hjelp oss å bevare den!" Da er fundamentet lagt for en VELSIGNET JUL!

 

Velkommen Du store Frelser Sann

 

Av Jørgen Høgetveit

 

Det kom en engel fra himmelen ned

ny Adam - ufødt i favnen,

med bud til en jomfru om himmelens sed

med nåde og frelse og evig fred,

Hun svarte Han ja og amen.

 

Så skjedde det under som reddet alt,

fra syndefallets dager

en Frelser ble født i en stall så trang

med alt det Guds himmel behager

 

Hyrder fikk høre en frydefull sang

de fattige jordens hyrder

Og ilte til krybben og lovpriste Han

som bærer alle verdens byrder

 

Så priser vi Han denne julenatt

og synger de gamle sange

Om Han som er sjelens dyreste skatt

og knuste den gamle slange

 

Han lever evig og vi med Han

som sonet det dype fallet

Av hjerte vi lover Hans hellige navn

og ennu blir hjerte ditt kallet