EKSTREMISTER - og ekstreme liberalere


Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 07.05.16

Jeg er dyktig lei alle retorikere som prater i vei i generelle vendinger ut fra en såkalt "liberalitet" og "nøytral-toleranse" hvor alt har samme verdi - og da selvsagt intet har verdi. Under aner man deres skjulte agenda av ismer og ideologier - der de def. andre som ekstremister av forskjellig slag. La oss få def. deres ståsted! På godt norsk heter det forførelse. Ikke har de lest Bibelen (fundamentet for den vestlige sivilisasjon) - aldeles ikke daglig, ikke de grunnleggende skrifter som for eks. "Det kommunistiske manifest" av Karl Marx som jeg som ungdom trålet Oslo rundt til jeg fant på Youngstorvet osv. De utnevner folk til intolerante ekstremister - også konservative kristne og mener seg å ha definisjonsmakt til det. Men går en de på klingen så kan de hverken bibeltekster eller naturvitenskap.
Tenk for eks. på cellens oppbygging og virkemåte. Tenk på fosteret med ca 3 000 milliarder celler (enkelt-cellen usynlig). Hver DNAstreng i cellen inneholder en kunnskapsmengde tilsvarende 1 000 bøker à 500 sider med minste skrift og kan reproduseres på ca 20 min. Alt må være på plass samtidig for å fungere. I min studietid på Ås var det fantastisk å kikke inn dette uhyre kompliserte skaperverk og større og mektigere har det talt om en allmektig Skaper. Norge hadde blitt et mye bedre land om man "holdt sin munn lukket inntil en visste hva man snakket om."

Når det gjelder islam og ekstremisme kunne en snakke med gamle misjonærer som har arbeidet blant dem i mange år - før en snakker om noe en ikke har erfaring med. Skikkelig litteratur finnes det også, osv. osv. Agitasjons- og multikulturen som de heier fram er jeg ganske overbevist om at de kommer til å forsvare seg mot med nebb og klør - minst som de "tolerante" har hetset de såkalte konservative kristne som for eks. veldokumentert tror på ung jord og 6 dagers skapelse som 2. Mosebok kp 20 sier det. Det trodde også de store frigjørere fra Luther til Danmark-Norge, Pontoppidan med den første grunnskole i Norge i Bergen 1737 osv. gjorde det. Og ga oss videre frihet fra 1814, 1833, 1837 til 1842 og 1905!
De fleste fulgte Pontoppidan og holdt seg til "Skriften alene" og dit må vi i 2017 (1517) også vende tilbake om vi skal ha noen fremtid med håp for det samfunnet vi nå forlater. Og innen naturvitenskapen har vi store internasjonale miljøer som mener at jorden er ung og dokumenterer det. La oss debattere det og legge bort stempelet og retorikken og ha i bunnen at det må finnes en RETT frihet og orden om vi skal overleve som nasjon.

Mediemakt har de - med definisjonsmakten - og det er intet nytt: Salme 12 skriver om det spesielt i v. 5: "Frels, Herre! for de fromme er borte, de trofaste er forsvunnet blant menneskenes barn. Løgn taler de, hver med sin næste, med falske leber; med tvesinnet hjerte taler de. Herren utrydde alle falske leber, den tunge som taler store ord, dem som sier: Ved vår tunge skal vi få overhånd, våre leber er med oss, hvem er herre over oss? For de elendiges ødeleggelses skyld, for de fattiges sukks skyld vil jeg nu reise mig, sier Herren; jeg vil gi dem frelse som stunder efter den".