Driver Barnevernet med vold - slikt de arresterer foreldrene for - og mer til?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no, 11.07.2016

Ja, man undres når man leser diverse media og informeres fra fjern og nær bl.a. som sekretær i Akademiet for Kristen Folkeopplysning.

I Aftenposten 07.07.16 (Se faksimile under.) skriver en som selv har vært utsatt for "tvang" som Barnevernet (Bvtj, kaller det) men som fort oppfattes som vold for å bli i deres terminologi og som skal være forbudt i flg. norsk lov. De definerer hverken "vold eller å slå" o.l. ordbruk. Men det synes som ordene har forskjellig betydning alt etter hvem som bruker makt fysisk eller mentalt.

Artikkelen taler videre fra en som selv har arbeidet på innsiden av Barnevernet i 6 år og med solid og tilvandt bruk av "tvang" m.a.o. makt mot små vergeløse barn borte fra foreldrene.

Tar man så for seg Stavanger Aftenblad om "Glassjenta" på 54 s. blir saken vel så ille. Her skrives det rett ut at jenta overhode ikke hadde vært utagerende for Bvtj hadde koblet inn politiet og de gjorde jobben med å ta jenta - som protesterte - og satte håndjern på henne. Da smalt det fra en ekstrovert 15 åring som eksploderte fra sitt innerste. Og slik fortsatte det mer eller mindre - bortsett fra bl.a. et par forhold hvor hun møtte rolige mennesker med innlevelsesevne og hun fattet tillit. En gang var hun nordpå og en gang da hun satte fyr på huset hun ikke ville være i - stakk av og gjemte seg bak et buss skur. Fullt oppbud av blålys, brannbiler og myndighetspersoner. En idrettsmann hun fikk kontakt med oppdaget hvor hun var, jogget opp, fikk kontakt og roet henne ned. Så kommer politibilen, bremser og ut hopper 5-7 politi med trukket våpen, skjold og skuddsikre vester og brøler: "Ligg ned!!" Karen sier tilbake. Ta det ro karer, alt er under kontroll. Politiet: "Ligg ned. Ligg ned". Hvor var vanlig folkevett hen i relasjon til ei 15 års jente i omsorg av en sprek idrettsmann som hadde kontroll?

Jeg husker en gammel lensmann som ble tilkalt til en fyr det hadde gått rundt for. Lensmannen ble befalt å falle på kne for han som presenterte seg som "KEISER". Lensmannen falt på kne, alt roet seg ned og den omtåket fulgte rolig med.

Så har man hørt en del lærere og politi som går inn på skolene og henter barna til "ukjent adresse" hvor barna blir værende i dagevis, ukevis kanskje for alltid i stor usikkerhet. Har man overhode ikke hørt om "atskillelsestraumer", "separasjonsangst" og mentale skader som sykehusene har tatt hensyn til i ca 50 år. Dette er skader som kan skape angst og uro i barnet for resten av livet og føre ut i døyvende rusproblematikk.
En liten pjokk spurte: Hvorfor hentet du meg ikke før pappa." Hva kaller Bvtj slik oppførsel? Og hva kaller man "tilrettelagt avhør" i de 11 Barnehusene hvor barn helt ned godt under 7. års alderen blir avhørt av vilt fremmede folk. I flg. psykolog bør avhør av så små barn ikke forekomme.
Prof. dr. juris Johannes Andenæs sier at det man "først og fremst" lærte av Bjugnsaken var at ikke "barn alltid taler sant-" og at "Å ta et slikt utgangspunkt er et opplegg til justismord." Han refererer også til saker i utlandet. Aftenposten 15. april 1998. Andenæs regnes blant de mest rettslærde i landet!

Til slutt: hvilken omsorg har Bvtj. for "barnas beste" ved i stor grad å bryte kontakten mellom barna og slekta forøvrig som onkler og tanter og besteforeldre som ofte ikke ved det beste de kan gjøre når de i kjærlighet skjemmer bort de små.

Som sek. i Akademi f. Kr. Folkeopplysning (63 år gml. Org.) har vi alltid arbeidet med Bibel og foreldreansvar - noe som ble satt på spissen i STERN-striden der ledelsen i de fleste media og undervisningspersonell anbefalte bruk av noe av det verste makkverk som ble produsert i Europeisk medieverden. Det tyske Der Stern var redigert av en gammel konform nazist, nær venn av Sassen som igjen visste hvor Eichmann bodde og laget store intervjuer med han med sikte på å gjenreise "Det tredje rike" og offentliggjøre dette stoffet i Der Stern. I stedet fikk de verdens største medieskandale og dom ved offentliggjøringen av "Hitlers falske fagbøker."

Nå får den same radikale kreften - både på h. og v. sida en ny internasjonal skandaleoppmerksomhet ved toppjuristers påpekning av Norges brudd på religionsfriheten, foreldreretten og en rekke menneskeretter i NAUSTDALsaken til "barna beste." Storprotester reistes mot Bvtj 64 steder i 20 land. 700 evangeliske kristne samles for å drøfte Naustdalsaken i Polen. Foreldre flykter med barna sine både fra Øst- og Vestlandet og kanskje også fra Sørlandet. Da har man skaffet seg litt av en profil i utlandet! Hva nå med Norges store UD-prosjekt - å gjøre Norge til en "humanitær stormakt" med Fredspris, nasjonal megling osv. osv.
Nå er det på tide å tenke seg om, snu og skape en Familiehjelper som hører på barn og foreldre - "det første riket" i all tidligere tenkning og nasjonsbygging. De skal ha hjelp – og vel og merke av kvalifiserte folk - og ikke makt!

Faksimile fra Aftenposten 07.07.2016