Det ny romerske riket

 


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no – 14.03.16

(Redaksjonen har hentet stoffet frå Facebook, første gang publisert 29.02.16)

Ikke glem hva Jesuitt-paven driver på med!


1. Paven drog til Cuba og forenet Cuba og USA

2.
Så talte han i Kongressen!

3. Neste dag møte med Obama og dagen deretter

4. tale i FN - alt med henvisning til klimaencykliaen sin og at nå var situasjonen så kritisk at vi måtte han én verden, én regjering.

5. Vel hjemme i Vatikanet taler han inn en video publisert på YouTube om at alle religioner ber til samme gud og vi trenger én religion.

6. Så forenes patriarken for den Øst-romerske kirke med paven på Cuba igjen. Synes som Time Magazine får rett med sin forside: The New Roman empire.

7. Den 31. oktober 2016 kommer visst paven til Lund I Sverige i et foreningsoppdrag med protestantene? Jesuitten er den intellektuelle kremen i Rom. Dagens pave er jesuitt og det er første gang det sitter en jesuitt i pavestolen. Det skal visst endog være ulovlig i henhold til katolsk rett.
Jesuittene hadde ingen adgang til Norge før i 1956. Den meget lærde cand theol Olav Valen-Sendstad protestert høylytt i et solid radioforedrag mot opphevelse av denne Grunnlovsfestede adgangsnekt.
Man øyner Johannes Åp. 17 - men vet at det gjenoppståtte romerriket skal ikke vare lenge før Guds rike knuser det i flg. prof. Daniel. Vi skal skjønne det når det skjer. Men alt tyder på at feiringen av protestantismens opphav i Wittenberg 1517 i 2017 blir noe annet enn det burde bli!

 

Tilføyelse:
Skal Norge få være med til Jesus kommer igjen - må Skriften gjenreises i sin helhet - og hva passer bedre enn å kjempe for det enn det tilstundende Lutherår: 2017.
Et forsøk er gjort på Kommentar-Avisa.no, YouTube "Fra Skapertro ti Frelsertro", - holdt på Dølemo for ca 1 år siden. Vi har også laget en meget kortfattet brosjyre "Fra Wittenberg 1517 til Norge 2017" som du kan få gratis.