Da eksploderte Aftenpostens redaktør Harald Stanghelle verbalt


Av Lars-Arne Høgetveit
, i www.Kommentar-avisa.no – 25.01.16

Ett godt tegn fra Norges hovedstad – Aftenspotens redaktør Harald Stanghelle kan synes å ha mistet selvkontrollen og har eksplodert verbalt i sine egne spalter 23.01.2016.
En eksplosjon som bærer preg av at han nå kjemper for sitt politiske-journalist liv? Ikke så underlig når nordmenn flest aner at han tar feil i det meste han skriver om saken han egentlig skal skrive om i sitt motinnlegg mot Hege Storhaug. Stanghelle reagerer på Storhaugs kronikk
«De bøyer nakken for en totalitær ideologi» i Aftenposten 21. januar 2016. Tar en menigmann også et Google søk på hva som skjer flere hundre av de asylsøkerne som har kommet siste mnd til Tyskland, Danmark, Sverige og også Norge trer det frem et lite hyggelig bilde. Der fremtrer også nasjonal pressesensur og stedvis et politi som legger lokk på kriminalitet begått av disse. Fra før av er det jo flere nordmenn som har tung egen kunnskap om hva Islam er for noe, hva Sharia»lovgivning» er osv. Så Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage.» burde jo ikke overraske innholdsmessig (slik innholdet fremkommer i mediene) om en har et minimum av forkunnskaper. Men, Stanghelle liker visst ikke boka.

Det er mer en interessant at Stanghelle som i en slags desperasjon benytter begreper han ikke helt behersker og forstår som «dommedagsbaner», «Den kristne homoforfølgelsen i Uganda», etc – ord som ingen relevans egentlig har for saken i artikkelen. Men ordene er nok ment som en stigmatisering av Storhaug m.fl. og i samme åndedrag nevner han også «Som oppvokst i et kristenfundamentalistisk miljø deler jeg Hege Storhaugs frykt for religionens like økende som destruktive samfunnskraft.» Her sidestiller han det meste av religioner og visiterer tydelig sin oppvekst i et konservativt indremisjonsmiljø. Dette er vel noe av det mest avslørende som er kommet fra Stanghelles penn – som uavhengig/nøytral journalist er han vel ferdig, men som meningsbærer har han valgt tydelig side i en av de store konflikter bl.a. hva Norge er og skal bli. Han har falt ned på feil side – den siden som underminerer hele vår historiske arv inkl Grunnloven av 1814 og med den er han i kamp mot Bibelen vår hovedbok for sivilisasjonsbygging.

Men når han nevner Uganda i åndedraget om homofili - så slipper han «katta ut av sekken» og plasserer seg selv tydelig midt i kretsen av kulturmarxister og 68ttere. Uganda klarte på få år å få ned HIV i befolkningen fra 30 % til 6,4 % og oppskriften var bibelsk med en mann en kvinne, troskap etc. (Les her: HIV Uganda) Dette tar kanskje Stanghelle avstand i fra og kaller det homofobi?
HIV statistikken på smitte fra Oslo, Norges hovedstad, ønsker kanskje ikke Stanghelle å nevne så mye om – for den forteller Aftenpostens lesere at Stanghelle tar feil om Ugandas politikk – den som sparte og sparer millioner fra lidelse og død. Verre skrivebom eller aktiv kulturmarxisme kan jeg ikke huske har kommet fra Stanghelle – men når desperasjonen tar over for rasjonell dømmekraft da kommer det litt av hvert – noen av hans kolleger burde hvisket han noe i øret før dette gikk på trykk, men det gjør man kanskje ikke med en redaktør – man lar heller mannen dumme seg ut.

Storhaug benyttet for noen mnd siden begrepet «frihetsorienterte muslimer» i ett debattprogram - hun ble minnet om den logiske brist i begrepet og undertegnede har ikke hørt henne brukt det siden, tvert imot har hun poengtert Islams egen prinsipielle utfordring i sin religion. Noe NLMs informasjonsleder Espen Ottesen, som også er omtalt i nevnte kronikk av Storhaug, kom med et tilsvar der heller ikke Ottesen synes å skjønne mye av Islams ideologiske basis der terrorpenger er med på å finansiere moskeer verden over samt benytter disse til radikalisering i teori og praksis. Skulle noen kjenne Islams indre sirkler var det en informasjonsleder i NLM som sitter i et kontorlandskap med flere misjonærer som har arbeidet i tunge islamistiske områder bl.a. i Afrika!!!

Viktig presisering blir da fremover: Frihetsorienterte muslimer finnes ikke - men er de "frafalne" så kan de være det, men da er de ikke muslimer lengre og har lagt Koranen på hylla. For i religionen islam ser en umiddelbart at underkastelse er styrende og islams hus og krigens hus er den plassering av Allahs venner og de vantro som de oppgir. Er en muslim frihetsorientert er han ikke troende muslim. (Se mer info om dette her: http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2014/Hadia_Tajiks_radikale_uttalelse-03.09.2014.htm )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommentar-avisa.no/…/68tter_generasjonens_doedsk…

PS Stanghelles avis har blokkert meg så en kommentar på aftenposten.no slipper en ikke til med...ytringsfrihet kalles det så vi vet det ihvertfall.