BRYTER lærere og politi skoleloven?

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 08.12.2016

Skolen "skal, i samarbeid og forståing med heimen" - står det i Opplæringslova, § 1,1. Og når det står "skal" i norsk lovverk, betyr det skal - ikke bør, osv.

Slik har i alle fall jeg forstått norsk lovgivning etter over 30 år lovforvaltning som byråkrat og politiker og er ikke blitt korrigert.
Altså: når et barn er satt på skolebussen, kjørt inn på skolens område - er det under rektors jurisdiksjon. Etter samtale med en eldre erfaren lærer spurte jeg: Er det noen som kan overkjøre rektor da og fjerne barna fra skolen? Han svarte - nei, bare foreldrene.

Korrekt: FORELDRE-RETTEN. Jeg har selv sittet i skolestyret som n.form. og vår folkevalgtes rett og foreldrerett ble kraftig anfektet av organisasjoner, men vi fikk banket fast i Foreldrerådet: "Foreldreretten først og størst." Vårt RETTSSAMFUNN er avhengig av at retten følges av myndighetene.
Så leser man i media at lærere tar barna bak foreldrenes rygg og fører dem til ukjent adresse, evt. at Bvtj. gjør det eller at de ber politiet gjøre det - etter BEKYMRINGSMELDINGER som hviler på et syltynt juridisk grunnlag i forhold til hva som er vanlig prosedyre ved den slags.

Noen hevder at det går så mye roligere for seg - enn ved å hente barna i hjemmene. Til det er å svare: det er en ren hensiktsmessighets betraktning - og like fullt brudd på loven: SKAL. "Lovene skal regjere - ikke menneskene." Falsen. Da er det man spør: begår de ulovligheter både ved å bryte skolelov og foreldrerett på skolens område? Adv. Costea med 102 jurister bak seg mener bl.a. det i åpent brev til statsminister Erna Solberg.

Så snakker man om at foreldrene utøver "vold og slår" uten å definere ordene - og selv bruker man makt langt utover hva de fleste foreldre gjør, bare slik adskillelse fra foreldrene i seg selv er veldokumentert traumatisering av barn. (Om "vold" minner en bl.a. fra 2016 om Glassjenta-saken og Naustdal-saken - som har vakt sterk internasjonal oppmerksomhet. BBC, fransk og tysk TV samt Der Spiegel, Europarådet og Strasbourg har nå fokus på norsk Barnevern på en meget ubehagelig måte for "den humanitære stormakt" Norge!)
Norsk grunnskolelov sier: § 1-1. Formålet med opplæringa.
Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.