Berøa menigheten av et edlere sinn - gammeldags - kritiske - ble de likt?

 

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 09.03.16

Her er en del Bibelord med litt kommentar til ettertanke i vår tid

Ap.gj. 17: "Men straks samme natt sendte brødrene både Paulus og Silas avsted til Berøa. Da de kom dit, gikk de bort i jødenes synagoge. 11 Men disse var av et edlere sinn enn de i Tessalonika; de tok imot ordet med all godvilje, og gransket daglig i skriftene om det var således som det blev sagt dem. 12 Mange av disse kom da til troen, og ikke få av de fornemme greske kvinner og menn."
Johannes' første brev, Kapittel 4, 1," I elskede! tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! for mange falske profeter er gått ut i verden."

Kommentar:
Helt nødvendige funksjoner i en menighet, men ble og blir lite tålt. Ikke minst fordi de holder seg til Skriften og undersøker endog daglig om det er slik som taleren forkynte. Men Bibelen sier at de var av et "edlere sinn".
Så har vi de som er gitt nådegaven til å prøve åndene. En meget viktig men ubehagelig nådegave. En Gudgitt evne og et finstilt øre og hjerte hører at det er noe som skurrer - et faresignal i forhold til Ordet selv om det ellers sies mye godt og rett.


Kommentar videre:
Så har vi tåreprofeten i Jeremias 6,16 med sitt gammeldags råd til vår tid som tror på utvikling, ønsker å være moderne, følge med tiden og bli godtatt. Men slik taler Guds munn: "Så sa Herren: Stå på veiene og se til, og spør efter de gamle stier, spør hvor veien går til det gode, og vandre på den! Så skal I finne hvile for eders sjeler. Men de sa: Vi vil ikke vandre på den.

Og NT er helt enig med Jeremias:
Heb. 13,7 "Kom i hu eders veiledere, som har talt Guds ord til eder! gi akt på utgangen av deres ferd, og efterfølg så deres tro! 8 Jesus Kristus er igår og idag den samme, ja til evig tid." På disse stiene er det tross alt godt å vandre. Bibelen har Ord fra fedre og Norge har fedre i det nittende århundre som gjorde storverk i Guds rike og for samfunnet vårt. Vi burde finstudere alt fra Bogenhagen til Pontoppidan til Hauge til N.J.Tvedt Ole G. Ueland til J. Løvland og de mange vekkelsesforkynnere Norge og Norden ble velsignet med i den tiden.


Og til slutt litt om kunnskap og i denne sammenheng kristen kunnskap:
Es. 11, 9 "Ingen skal gjøre noget ondt og ingen ødelegge noget på hele mitt hellige berg; for jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn."
Hvorfor er det blitt fred og godt å leve? Jo, " for jorden er full av Herrens kunnskap, likesom vannet dekker havets bunn." Man har solid kunnskap og tenker og handler rett. Tenk når lov utgår fra Jerusalem og Fredsfyrsten dømmer og det blir rettferdighet og fred. Vidunderlig tanke.
Eller som en gammel hyrde sa meg en gang: Fyll deg opp med Guds Ord så har Den hellige Ånd noe å arbeide med. Ellers så setter Bibelen pris på flittighet i å tilegne seg kunnskap også om tiden så man kan "tyde tidens tegn" og ikke være blant de som elsker å ligge å sove og ikke kan varsle. Men varslere er ikke heller særlig likt hverken i åndens verden eller i hverdagen. Og nødvendig er det også med solide kunnskaper til all god gjerning slik at man kan utføre "tenesta stor for Gud frå dag til dag i det still" for sin neste på en rett og god måte. Det sang det gamle lekfolket. C. Fr. Wisløff sa en gang: "Alt er bra, bare ikke de som sier at alt ikke er bra, de er ikke bra."