Aktuell oppbyggelse - eller?


Av Jørgen Høgetveit
, i www.Kommentar-Avisa.no, 18.07.2016

En prest kom ut fra Grini og fikk tale for sine prestekolleger og begynte med følgende: 
"Du skal være aktuell i din oppbyggelse, og oppbyggelig i din aktualitet."

Han hadde vel opplevd noe som satte spor i han for resten av livet. Ingen, eller uhyre få, var det som hadde forstått og sett at nasjonal-sosialismen var en ny grusom religionsdannelse som Ronald Fangen advarte mot og han ble bare ignorert. Den førte folket ut i mørket for tid og evighet. Å være nasjonal var jo godt, det samme å være sosial - men få forstod at gjorde man en -isme - en overdrivelse av dem, da landet man i noe av den verste EGOISME som verden hadde sett: nasjonal-sosialismen. Men det så man ikke - eller i alle fall yderst få så det. Og når det begynte å demre for en del - slo man det bort. Det gikk nok over. Men når det ikke gikk over - ja, da ble man skremt og gjemte seg, selv om det da som nå er "livsfarlig å være redd."

Dette minner faretruende om fariseerne og sadduseerne - som ofte fikk streng tiltale av Jesus selv i all deres politisk usanne og ukristelige tilpasning til makthaverne. Å forstå det som foregikk, hjelpe og rettlede folket inn på frigjøringens- og sannhetens grunn - maktet de ikke, eller ville de ikke. For eks. talte Jesus strengt til dem nettopp om dette lille innleggets tema, og sannheten og tiden. Men Jesus hetset de og de prøvde med alle midler å tilintetgjøre - som de gjorde med profetene før og apostler og Guds tjenere opp til vår tid. (Se Hebreerbrevet 13 om holdninger til fedrene.)

Jesus sa det i Matteus 16, v.: " 1 Og fariseerne og sadduseerne gikk til ham og fristet ham, og bad at han vilde la dem få se et tegn fra himmelen. 2 Men han svarte og sa til dem: Når det er blitt aften, sier I: Det blir godt vær, for himmelen er rød; 3 og om morgenen: Idag blir det uvær, for himmelen er rød mørk. Himmelens utseende vet I å tyde, men tidenes tegn kan I ikke tyde. 4 En ond og utro slekt krever tegn, og tegn skal ikke gis den, uten Jonas' tegn. Og han forlot dem og gikk bort."

Tegn og ekstraordinære begivenheter var man opptatt av, men å forstå hva som foregikk i tiden i Guds Ords lys - det ville man ikke, kunne man ikke eller våget man ikke. Årsaken var at de var onde og utro - derfor så de ikke - og fikk ikke se.  De skulle få se et tegn: Jonas tegn. Hva var det? Jesus korsfestet, død og oppstanden - akkurat som Jonas var tre døgn i dypet, kom tilbake til livet og brakte redningens budskap til Ninive. Det skulle de få se - intet annet. Helt konkret skulle de få se det.  Heller ikke det forstod de - dessverre heller ikke apostlene enda Jesus og GT fortalte det igjen og igjen - og Jesus forberedte dem igjen og igjen i NT. Ikke før han mot all fornuft gikk gjennom vegger og lukkede dører - ruslet sammen med dem i timevis til Emmaus - begynte deres sorgtunge, iskolde  hjerter  (Israel ble jo ikke gjenreist som fariseerne og de ønsket) å brenne i dem. Og så endelig så de det - forstod det med hodet og hjertet. Sansene deres så Han jo lys levende - men enda var de redde og forsakte. Det vek ikke bort før Jesu løfter om Den hellige Ånd kom til dem. Han lovet at Han ville ikke etterlate dem Farløse - som vi driver på i dag på mange andre måter med den Farløse menighet og farløse samfunn. Jesus holdt og holder Sine løfter - som er topp aktuelle også i dag - bare en våger å se dem og si dem høyt mot alle makter og myndigheter - både aktuelt og konkret som Skriften taler også inn i vår tid. Hvor møter du opp da? DER SLAGET står - annet er flukt fra Ordet og virkeligheten. (Hørte om ei ung jente som kjørte traktor, rett mot en møtende bil. Hun slapp rattet og slo hendene for øynene. Heldigvis satt en voksen mann ved siden som grep rattet og reddet situasjonen. Slik er det.)

Og slagene står først i ditt eget hjerte. Der må Ordet, lov og evangelium få gjøre sin gjerning - så du befinner deg på den smale sti - og blir utrustet til Herrens gode gjerninger hvorav en kan nevne først det som har skjedd og skjer med Ordet. Spesielt aktuelt nå mot Lutheråret 2017. Kirke og menighet som omtolker - om de i det hele leser Ordet - og dernest jager Jesus, Far, ut av både menighet og folkestyrets (Laodikea betyr folkestyre) fundament Gr.l. § 2. Vi lar hedenskapets ugudelighet marsjere inn i alle de institusjoner med u-lover vi og våre barn skal leve våre liv innenfor, og forblir mer eller mindre tause. Dvs familien - det første riket -  fra (1. Mosebok 1-11) og Guds skaperordning - det totale angrepet på dette.
Hva sier man fra menighetenes ledere og oss selv? Og ikke nok med at vi lar dem rive det meste av livsrammene uten virkelig profetisk, uoppholdelig  motstandskamp - men lar hedenskapet marsjere videre inn til det kjæreste vi har: barna våre. Vi lar dem herje på innsiden av hjemmene mot barna med politimakt, forførende avhør i "Barnehus", alt til "barnas beste". Alt stikk i strid med prof. dr. juris Johs Andenæs klare advarende ord om barneavhør. 
Så hva med Guds grunnleggende skaperordning? Er både Gud og Hans ordninger avsatt stikk i strid både med Ordet og naturens klare tale? Man taper slag etter slag og legger sakene stein død i tur og orden! Sir W. Churchill sa han skulle kjempe "til Hitler hadde fått nok." Aktualitetslisten kunne forlenges - nær sagt i det uendelige. Her trengs "Aktualitet i vår oppbyggelse, og oppbyggelighet i vår aktualitet." Og her trengs megen bønn (2. Krønikerne 20) og øyne rettet mot himmelen og Jesu gjenkomst,  men ikke som en flukt fra troens bokstavelige gode strid.