Advarsler av Esekiel og Lebesbymannen om Nord-områdene

 

Av Jørgen Høgetveit, i  www.Kommentar-Avisa.no - 07.01.16

Fra en venn fikk jeg nettopp en mail om utviklingen i Nordområdene. (Kommer tilbake til det under) Han har jo lest en god del av det jeg har skrevet gjennom årene om denne saken, helt fra jeg for mange år siden fikk et lite hefte av ingeniør Albert Hiorth om Lebesbymannen ( L.m.) Det var en eldre, troende lærer som ga meg det. Hvorfor vet jeg ikke, men han var kanskje ledet til det - kanskje observert at jeg var opptatt av både profetiene og politikk. I alle fall førte det til at jeg startet å følge ekstra med på utviklinga i området og har bedt mye om bevaring av Nordområdene. Litt senere skrev jeg også to-tre store kronikker i Dagen som også ble til et A5 hefte AKF/Krossen Media har solgt en del av. Det står visst utstilt på museet over L.m. i Lebesby. Enda senere da jeg begynte å arbeide med statsminister Jørgen Løvland, oppdaget jeg at også han var opptatt av Nordområdene og tok vel i mot Lebesbymannen når han var i Oslo. Det samme gjorde kong Haakon den 7. Alle disse var vidsynt, kristne, edruelig menn som en godt kunne lytte til.

Siden har det kommet stadig nye mediaoppslag om utviklinga i Nord. 25 % av verdens kjente oljeforekomster ligger i Nord-Ishavet, store gassforekomster, mineraler og proteinressurser i form av fisk, gruvedrift etter jern og gull o.a. M.a.o. ressurser som verden er opptatt av. Disse ressursene må være tilgjengelige og krever transportveier både sjøveien (nord om Sibir) og landverts (Transibirske jernbane til Finland og Norden). Og da er man inne i de helt store perspektiver om transportlinjene mellom Asia og Europa og over Atlanteren - som jeg har skrevet om i en rekke artikler og gjentar ikke her, bortsett fra dette som nå omtales i mailen fra Finnmark avisa under.

Hvorfor det? Jo fordi L.m.  - som omtalte hele virkeligheten - også den åndelige siden av hva som skjedde, sier at i den tid da Russland falt inn i Norden og tok Norge ned til Lyngen - var det kommet en jernbane fra Rovaniemi i Finland til Kirkenes i Norge. Russlands store øvelser med bl.a. 40 000 mann i Nord og i Østersjøen med 70 000 mann rettet mot Norden. De ble advart av den svenske statsminister. Men enda viktigere er årsaken til at det kunne gå galt. På den tid - sier L.m., hadde sosialismen dradd Nordens folk ut i store folkesynder. Herren klaget over det, og det var årsaken til dommen. Han føyde også til at straffen som ville komme i 1953, kunne utsettes. Og et menneske som traff han i Oslo, spurte hvordan det ville gå. Det må megen bønn til, var svaret. Og det ble det, for 2. v.k. var ikke langt unna da den russiske flåte gikk ut. Plutselig snur den. Stalin var drept av sine egne i Kreml. Men L.m. sa også at vi aldri måtte glemme å be Herren forskåne oss fra dette - for straffen syntes absolutt å måtte komme. Det bør vi merke oss midt oppi fosterdrap, liturgi for homofile etc.

Videre er det verdt å merke seg at Albert Hiorth sa at Bibelen var L.m. kjæreste lesning og at profetiene var hans draft (altså sjøkart) i den korte tid av historien han talte om. Og i Esekiel 37-39 står det om Gogkrigen hvor det uten tvil er Russland og en rekke andre riker som er nevnt - som er på vei nordvestover - men får kroker i kjevene og blir vendt om og drevet ned i Syria - de veifarendes dal - hvor de møter sin undergang. Da er spørsmålet om megen bønn nok en gang kan avverge katastrofe for Norge - eller om de skal få gjort masse ødeleggelser før de vendes om. Krokene synes allerede å være festet i Syria. Uansett må vi rope til Gud for Nordområdene, men også resten av Norge som er omtalt med store ødeleggelser.

Så noen klipp av de siste nyheter:

Fra Finnmark avisa: "Tidligere statsminister: Må bygge jernbane mellom Finland og Norge" Av TORKIL EMBERLAND. Publisert:

"EU bør sikre tilgang til havet i Arktis ved å bygge jernbane mellom Finland og Kirkenes. Det skriver den tidligere finske statsministeren  Paavo Lipponen i et memorandum til Europarådets president Jean-Claude Juncker."

Kirkenes omtales som "Det nordlige Rotterdam"  og det er The Barents Observer som har fått tak i skrivet som er slått stort opp i Helsingin Sanomat. De trykker på for jernbanelinje fra Rovaniemi til Kirkenes. Han mener at EU må erkjenne den økede betydning Arktis får nettopp p.g.a. av de store ressurser som er nevnt over og transportveiene og en god dypvannshavn i Kirkenes. Også finsk mineralnæring vil nyte godt av det, sier han. Det blir et viktig transportsystem for forbindelsen Nord-Syd. Nå ber han om å komme inn på et EU utbygningsprogram på 24 milliarder euro. Utbyggingen av jernbanelinja er beregnet til 2-3 milliarder euro.

Nå er denne jernbanelinja - omtalt av L.m. som et tegn - ytterligere på vei til å bli realisert. Sett sammen med utviklingen ellers i Norden - det før gjennomkristnede "Fredelige hjørne av Europa"  - er det all grunn til å ikke glemme "at det skal megen bønn til." Ikke minst må en be om Bibel- og samvittighets vekkelse og at samfunnet vårt kommer seg bort fra avgrunnen i hedensk lovgivning og praksis og bønn om syndenes tilgivelse og redning for land og folk. Blix skjønte det, og vi synger det i nasjonalsalmen som NRK stadig vil fjerne. "Vil Gud ikkje verja by og land,- ". Og Gud er den samme i dag som før da Løvland presiserte at "Det var dei truandes bøner som redda Noreg i 1905." Gi akt på fedrene. Hebreerbrevet kp 13.

Be også over 2. Krøn. 20 og glem heller ikke ordene til Josva utenfor Jeriko: "Nu er jeg kommet" Høvdingen over Herrens hær var kommet.