ÅNDSKRAFT og utvikling

Av Jørgen Høgetveit, i www.Kommentar-Avisa.no – 21.03.16

W. Churchill på BBC: Vi skal kjempe med all den kraft Gud kan gi oss. We never surrender. Han hadde et fundamentalt bibelsyn (Bibelleksikonet) og i flg. boken under* var han sionist og fikk navnet: "Den vestlige sivilisasjonens redningsmann".

I bunnen av all positiv utvikling i menighet og samfunnet ligger det som Sverdrup sitatet sier: "Den haugianske vækkelse hadde allerede i forveien git styrke til den norske bondereisning på det politiske omraade og Stortinget hadde i 1842 mot regjeringens haardnakkede motstand drevet gjennom opphævelsen av Konventikkelplakaten. Nu begynte arbeidet for at utnytte den nyvundne frihet og det unge folkestyrets institusjoner paa det kirkelige omraade." Så kom sangen: "Ha takk vår Herre kjær for sådan frihet er - at vi i fred kan tales ved om det som hør til salighet". E. Venjum.
Tale- og møtefrihet var et faktum for folket i alle sammenhenger. Bondetinget i 1833 ga dem makten og O. G. Ueland skaffet oss Formannskapsloven i 1837 og folket tok makten fra et undertrykkende preste- og embedsverk. Dette er noe som man hører lite om i dag og det er i ferd med å tapes sammen med avkristningen - selv om det er et faktum at det reiste Norge fra den dypeste elendighet - og det vil gå stikk motsatte vei om denne utvikling fortsetter uten at kristne menn reiser seg i bønn og arbeid.

Du kan lese mer om dette her: Åndskraft i og for landbruket?

*

Jørgen Høgetveit's photo.